Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика труда и социально-трудовые отношения \ 4571. Контрольна робота з курсу Економіка праці і соціально-трудові відносини - 5 завдань

Контрольна робота з курсу Економіка праці і соціально-трудові відносини - 5 завдань

« Назад

Код роботи: 4571

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економіка праці і соціально-трудові відносини

Тема: 5 завдань

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Завдання 1

Використовуючи інформацію про виробниче підприємство, наведену в таблиці, проаналізуйте ефективність використання персоналу та дайте оцінку впливу факторів на зміну рентабельності персоналу за звітний рік порівняно з попереднім.

Таблиця

Показники товарної та реалізованої продукції, середньооблікової чисельності та прибутку від реалізації продукції виробничого підприємства за звітний рік

Найменування продукції

План продажу продукції, од.

Ціна без ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Виручка з ПДВ, тис.

грн.

Запаси готової продукції, од.

Виробнича програма

на початок періоду

на кінець періоду

од.

тис. грн.

1

2

3

4

5=2х (3+4)

6

7

8=2-6+7

9=3х8

Виріб А

1000

50

10

60,0

10

28

1018

50,9

Виріб Б

1500

20

4

36,0

60

62

1502

30,0

Всього

96,0

80,9


Завдання 2

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, проаналізуйте та дайте оцінку зміні показників ефективності використання робочого часу одним середньообліковим працівником за звітний рік порівняно з минулим та планом.

Таблиця

Баланс робочого часу одного працівника підприємства за період, що аналізується

Показники

Звітний період

Плановий період

1. Календарний фонд робочого часу, дні

366

365

2. Кількість неробочих днів,

в тому числі

- святкових

- вихідних

93

8

85

88

5

83

3. Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд) (п.1-п.2)

273

277

4. Неявки на роботу, дні

в тому числі

- чергові і додаткові відпустки

- навчальні відпустки

- відпустки у зв’язку з пологами

- по хворобі

- інші неявки, дозволені законодавством

- прогули

- цілодобові простої

36,1

22,8

0,8

1,1

9,8

1,0

0,5

0,1

34,8

22,0

1,1

1,4

9,3

1,0

-

-

5. Число робочих днів в році (п.3-п.4)

236,9

242,2

6. Середня тривалість робочого дня (номінальна)

7,67

7,67

7. Втрати часу у зв’язку з скороченням тривалості робочого дня, год., в тому числі

- для підлітків

- для матерів, що годують дитину

- для зайнятих на важких і шкідливих роботах

- простої (через нестачу сировини, енергії, поломку устаткування або порушення трудової дисципліни)

0,05

0,01

0,01

0,02

0,01

0,04

0,01

0,01

0,02

-

8. Середня тривалість робочого дня, год.(п.6-п.7)

7,62

7,63

9. Ефективний фонд робочого часу одного робітника (п.8 х п.5)

1805

1848


Завдання 3

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахувати:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньооблікова чисельність робітників складає 500 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньооблікову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 855 тис. нормо-годин.

Таблиця

Баланс робочого часу підприємства за період, що аналізується


п. п.

Показники

2006року

Відхилення від плану (+,-)

Те ж у%

За планом

Фактитично

1

2

3

4

5

6

1

Календарний фонд часу, днів

365

365

-

-

2

У тому числі:
Святкових днів

9

9

-

-

 

Вихідних днів

103

112,3

+9,3

+9,03

3

Номінальний фонд, днів

253

243,7

-9,3

-3,68

4

Невихід на роботу, днів

45,2

43,9

-1,3

-2,88

 

Відпустки по навчанню

0,5

0,5

-

-

 

Невиходи через хворобу

8,3

8,4

+0,1

+1,2

 

Неявки, дозволені законом

0,5

0,6

+0,1

+20

 

Неявки з дозволу адміністрації

1,1

1,3

+0,2

+18,18

 

Прогули

-

-

-

-

5

Цілоденні простої

-

-

-

-

6

Явочний фонд, днів

207,8

199,8

-8

-3,85

7

Середня тривалість робочого дня (зміни), номінальна, годину

7,98

7,98

-

-

8

Розрахунковий фонд робочого часу, год

2018,9

1944,7

-74,2

-3,68

9

Скорочення робочого дня, все, година

-

-

-

-

10

Понаднормові години

-

-

-

-

11

Реальна тривалість робочого дня (зміни), годину

7,86

7,86

-

-

12

Реальний (ефективний) фонд робочого часу одного робітника, год

1633,3

1570,4

-62,9

-3,85


Завдання 4

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, проаналізуйте та дайте оцінку повноти використання персоналу (робітників) підприємства за звітний рік порівняно з планом (за допомогою аналізу використання фонду робочого часу).

Таблиця

Дані для оцінки використання робітників підприємства за період, що аналізується. Підсумок однойменних витрат робочого часу

№ п. п.

Витрати робочого часу

Кількість (хв)

1

Підготовчо-заключний час

2, 18, 19

10 +15 +10

Разом

 

35

2

Оперативне час

3,5,7,9,12,14,16

45 +45 +45 +45 +45 +45 +90

Разом

 

360

3

Обслуговування робочого місця

17

20

Разом

 

20

4

Відпочинок та особисті потреби

6,8,13

5 +10 +5

Разом

 

20

5

Втрати робочого часу через порушення трудової дисципліни

4,15

5 +10

Разом

 

15

6

Втрати робочого часу з організаційно-технічних причин

10

30

Разом

 

30

 

Всього

 

480


Завдання 5

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, проаналізуйте та дайте оцінку зміни вартості трудового потенціалу підприємства за звітний рік порівняно з минулим. Середньооблікова чисельність персоналу у минилому році – 20 осіб, у звітному році – 22 особи.

Таблиця

Показники для оцінки вартості трудового потенціалу підприємства за звітний рік


п. п.

Витрати робочого часу

Фактичний баланс

Нормативний баланс

Надлишки часу

Недос- залишки часу

хв

%

хв

%

1

2

3

4

5

6

ПЗ

ВП

ПРО

ОТЛ

ПНД

ПНТ

35

360

20

20

15

30

7,29

75,0

4,17

4,17

3,12

6,25

25

427,23

14,95

12,82

-

-

5,21

89,92

2,62

2,25

-

-

+10

+5,05

+7,18

+15

+30

-67,23

Всього

480

100%

480

100%

+67,23

-67,23