Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4563. Курсова робота Розробка комплексу маркетингу підприємства «Today»

Курсова робота Розробка комплексу маркетингу підприємства «Today»

« Назад

Код роботи: 4563

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Розробка комплексу маркетингу підприємства «Today»

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РИНКУ

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СМАКІВ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ ТОВАРУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЦІНИ НА ТОВАР НА ПІДСТАВІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО МАРКЕТИНГУ

4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом

4.2. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток

РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ

РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ КАМПАНІЇ ПО ПРОСУВАННЮ ТОВАРУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Маркетинг - це філософія керування в умовах ринку, яка спрямована на орієнтацію по задоволенню потреб конкретних споживачів за допомогою комплексу маркетингу, який є набором засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку. Комплекс маркетингу охоплює усі заходи, які може впровадити фірма для активізації попиту на товар. Ці заходи можна поділити на чотири основні групи: товар, ціну, методи збуту, методи просування.

Люди з давніх пір вели рахунок часу. Спливали роки, розвивалася наука й техніка, вдосконалювалася і техніка виміру часу. З'явилися прилади, що носиться на зап'ясті і слугують для індикації поточного часу і виміру часових інтервалів, що на сьогодні мають назву наручні годинники. Приказка про те, що людина, у якої немає годинника — щаслива, втрачає актуальність. Так як, всім відомо, що мати наручний годинник зручно. Адже, кожен з нас бажає розподіляти свій час, щоб встигнути зробити все заплановане.

Життя активно вирує, і годинник може бути кращим помічником для орієнтації в часі. Але мало мати просто годинник, він має бути оригінальним, не схожим на інші, дизайнерським, довговічним, і найголовніше зручним. Асортимент настільки великий, що будь-хто може підібрати собі годинник за абсолютно будь-яким критерієм, будь то бажаний бренд, цільове призначення, вид, колір, матеріал, ціна, форма і т.д.

Метою даного курсового проекту є формування комплексу маркетингу компанії «Today», яка займається виготовленням наручних годинників. Буде розроблено товарну, цінову, збутову та комунікаційну політики підприємства. Визначивши мету, було поставлено наступні завдання:

- дослідити та проаналізувати стан ринку наручних годинників;

- описати маркетингове середовище фірми;

- вибрати необхідний сегмент ринку;

- розробити концепцію товару;

- визначити оптимальну ціну та рівень збуту при якому прибуток фірми буде максимальний;

- провести позиціонування товару, вибрати канали розподілу та методи просування товару.

В курсовій роботі було досліджено весь комплекс маркетингу на прикладі фірми «Today», що виходить на ринок наручних годинників. Було проведено аналіз ринку, дослідження різноманітності смаків та уподобань клієнтів шляхом анкетування та обробки анкет, було зроблене сегментування ринку та позиціонування товару, як годинників середньо-високої якості за середньої ціни. Розроблена концепцію товару та визначені його основні характеристики (за трирівневою моделлю розроблення товару).

В результаті дослідженні цінової політики виявлено взаємозв’язок між попитом і ціною. За допомогою цього розраховано оптимальну ціну товару (661,7 грн), за якою прибуток фірми буде максимальний (132723 грн.).

Було виявлено що попит на товар є еластичним - 2,04 – тобто реагуватиме на зміну ціни, бо для еластичного попиту характерною є більша відсоткова зміна у величині попиту, ніж у ціні, то ріст ціни не покриває суттєве зменшення обсягу попиту на товар, а отже, валовий дохід продавця знижується. І навпаки, суттєвий ріст попиту при зниженні ціни значно перекриває це зниження, а отже, валовий дохід виробника зростає.

При аналізі збутової політики приведено приклади формування оптимальних каналів розподілу товару, а саме використання дворівневого каналу розподілу.

Значну увагу приділено плануванню кампанії по просуванню нашого товару (лотерея для покупців). В результаті цих заходів зросла популярність фірми «Today». Велика частка населення може придбати наручний годинник, не доплачуючи при цьому за популярну назву виробника.

Отже, фірма успішно справилась з поставленою метою і встановлення та проведення необхідних маркетингових заходів лише збільшило попит на даний товар і крім того сприятиме покращенню іміджу фірми, та збільшенню максимального прибутку.

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Формування комплексу маркетингу підприємства» з курсу «Маркетинг» для студентів всіх форм навчання галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Укл.: Мороз Л. А., Крикавський Є. В., Косар Н. С., Кузьо Н. Є., Леонова С. В., Рикованова І. С., Савченко Ю. Т. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 26 с.

2. Маркетинг / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай – Львів 2002. - 240 ст.

3. Маркетинг: основи теорії та практики: Навчальний посібник / За ред. В. В. Липчука. – 3-тє вид, випр. і доп. – Львів, «Магнолія 2006», 2008. – 288 ст.