Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международная экономика \ 4554. Курсова робота Торгівельна війна між Україною і Росією

Курсова робота Торгівельна війна між Україною і Росією

« Назад

Код роботи: 4554

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: Торгівельна війна між Україною і Росією

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти торговельна війна

1.1. Нова торговельна війна між Росією і Україною – тепер

1.2. Сирна війна

1.3. Солодка війна

1.4. М’ясна війна

Розділ 2. Симпатії Євросоюзу до України зросли, аналіз імпорту України

2.1. Нові можливості України у Євросоюзі

2.2. Підписання угоди про асоціацію з ЄС

Розділ 3. Експортна блокада Росії

3.1. Останні дії Росії переконливо свідчать, що ця країна не має жодного бажання будувати рівноправні відносини зі своїми сусідами

3.2. ЄвроМайдан в Україні

Висновок

Список використаної літератури

Актуальність теми. Сутність економічної війни однакова, коли нетямущий туземець 17-18 століття міняв золото на блискучі скляні намиста, або коли продажний правитель-маріонетка приймає інвестиції у видобувні галузі своєї країни, знаючи, що ці гроші йдуть сюди тільки через дешеву робочу силу і дешеві ресурси і ніколи не будуть сприяти економічному процвітанню народу.

Значна роль у формуванні економічного потенціалу держави, забезпеченні ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів відведена сфері зовнішньої торгівлі із Росією.

Цю тему намагались дослідити такі вчені та писменики як: Апопій В. В., Шубіна О. О,. Гончарука. Я. А., Воронова Є. М., Гладкий О. В., Шпарага Т. І., Головня О. М., Гончарук Я. А., Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М., Щульга В. О., Остапко Т. О., Олефір В. А., Сорока И. В., Омельянович Л. А., Яркова Н. І. та інші.

Об’єкт дослідження: торгові відносини між Україною та Росією.

Предмет дослідження: торгова війна.

Стан розвитку торгівлі є одним із наочних індикаторів економічного розвитку держави. Зовнішня торгівля займає особливе місце в економічній системі України та в її соціальній сфері.

До цього між Росією та Україною спалахнули три торговельні війни: трубна, цукеркова та митна. Експерти пов'язують їх із намаганням Кремля змусити українське керівництво згорнути євроінтеграційні процеси і звернути на шлях приєднання до Митного союзу.

Утім, вітчизняні високопосадовці не перестають заявляти, що курс на асоціацію з ЄС - єдино можливий, хоча країни МС і є "важливими економічними партнерами".

Міжнародна торгівля долає обмеженість національної ресурсної бази; ємність внутрішнього ринку і встановлює зв’язки національного ринку зі світовим; розширює масштаби виробництва, що обмежені кривою виробничих можливостей; забезпечує отримання додаткового доходу за рахунок різниці національних та інтернаціональних витрат виробництва; розвиває спеціалізацію країни, збільшує об’єм виробництва.

Створення ринкової економіки в Україні посилює необхідність теоретичного дослідження значного комплексу питань, пов’язаних з виробництвом та реалізацією товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках. Одним з таких головних питань є наукове дослідження зовнішньоекономічних зв'язків України, що також виступає предметом дослідження.

Отже, Україна як молода держава перебуває на новому етапі входження в систему світогосподарських зв’язків і від того, як цей процес буде здійснюватися, залежить не тільки, та й не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, скільки можливість розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки.

Складності із проходженням українськими товарами російської митниці здебільшого викликані просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Однак ніякої політики у цьому немає"Леонід Слуцький, голова комітету Державної Думи у справах СНДУ Митній службі РФ поки що не коментують ситуацію із посиленням контролю над імпортом із України.

З російського боку визнання того, що ускладнення існують, було зроблене радше на політичному рівні, хоча і в цьому випадку йшлося про суто технічні, а не про політичні претензії російської сторони.

Складності із проходженням українськими товарами російської митниці здебільшого викликані просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Однак ніякої політики у цьому немає",- заявив під час ефіру на радіо "Эхо Москви" голова комітету Державної Думи у справах СНД Леонід Слуцький. За його словами, всі проблеми для українського імпорту на російській митниці можуть бути вирішені до кінця серпня, хоча, якби Україна була членом Митного союзу, то їх би взагалі не було.

При цьому російський політик підкреслив, що вся ця історія "не є якимось шантажем або спонуканням України до членства у Митному союзі, оскільки такими діями можна було б досягти тільки негативного результату".

Про те, що "результат буде лише негативним", говорить і колишній міністр економіки України Володимир Лановий. Однак він все ж таки вважає, що в історії із зупинкою українського імпорту більше політики, ніж економіки. Вони розраховують, що наші підприємці почнуть тиснути на уряд, аби той пристав на членство України у Митному союзі. Але ми бачимо, що товаровиробники вже розуміють, що треба переключатися на інші ринки, які є більш надійними, і, до речі, більш платоспроможними, і які не залежать від прямого державного впливу, який є в Росії", - каже Володимир Лановий.

Вони розраховують, що наші підприємці почнуть тиснути на уряд, аби той пристав на членство України у Митному союзі. Але ми бачимо, що товаровиробники вже розуміють, що треба переключатися на інші ринки, які є більш надійними. Екс-міністр економіки вважає, що митна блокада з боку Росії має на меті не так навернути Україну до членства у Митного союзу, як відвернути її від підписання угоди про вільну торгівлю із ЄС.

Пан Лановий також припускає, що складності на російській митниці не будуть тривалими, але наслідки можуть бути серйозними, хоча й не такими, на які розраховує Росія.

Це лише запускання контрольної інформації про те, що перевірятимуть і не пускатимуть усіх, але імпорт навіть під час справжньої війни ніколи не зупиняється. Однак складності можна створити у вигляді додаткових витрат, порушення контрактів, розірвання зв'язків, - каже Володимир Лановий. Він додає, що складності будуть і у російських споживачів, які розраховували на українську продукцію.

Колишній урядовець також нагадує, що рік тому Україна приєдналася до зони вільної торгівлі СНД. За його словами, хоча угода не передбачала якихось додаткових переваг для України, вона, принаймні, гарантувала, що умови торгівлі з державами СНД не будуть погіршуватися, зокрема і що стосується митного режиму. І те, що навіть цього не відбулося, на думку екс-урядовця, має показати українському уряду проблемність глибшої інтеграції у східному напрямку, зокрема що стосується і приєднання України до Митного союзу.

Наразі невідомо, які реальні втрати понесли чи понесуть українські виробники через посилення контролю на російській митниці, але в український соціальних мережах вже з'явилися заклики бойкотувати продукцію російського виробництва.

Утім, головною статтею російського експорту до України залишається газ, хоча і його споживання Київ поступово скорочує.

1. Апопій В. В Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньоі торгівлі України // Вісник Дон дует. - 2009.- №4. - с. 145-153.

2. Апопій В. В., Міщук І. П., Рудницький С. І., Хомяк Ю. М. Теорія і практика торговельноо обслуговування: Навч. посіб. / За ред. В. В. Апопія. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

3. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: Монографія / За ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука. - Донецьк -Львів: ДонНУЕТ, 2009.

4. Воронин В. Р. Торгово-промышленный комплекс: региональный аспект. - Воронеж, 2007.

5. Воронова Є. М., Гладкий О. В., Шпарага Т. І. Формування територіальної структури внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації економічних відносин // Вісник КНТЕУ. Спецвипуск. - 2011. - №2. - С. 177-183.

6. Гладкий О. В. Територіальна організація внутрішньої торгівлі Київської господарської агломерації// Вісник Київського університету. Сер. Географія, 2010, №47.

7. Гладкий О. В. Територіальна організація внутрішньої торгівлі Північно-Східного суспільно-географічного району України. // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка Сер. Географія, №53, 2010.

8. Головня О. М. Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. - К.: РВПС України НАН України, 2007.

9. Головня Ю. І. Фактори формування торговельної політики в Донецькому економічному районі. // Формування торговельних режимів в перехідних економіках в умовах глобалізації. Матеріали ІХ міжнародної науково-теоретичної конференції. К., ІМВ, 2010.

10. Голошубова Н. О., Торопков В. М. Оптова торгівля: організація та технологія: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2005.

11. Гончарук Я. А. Стан і сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України // Вісн. Львів. комерційної академії. - 2010. - №19. - с. 3-10.

12. Гончарук Я. А., Апопій В. В. Ринок споживчих товарів України: проблеми сучасного розвитку // Економіка і прогнозування. - 2011. - №4. - с. 23-30.

13. Гуляев В., Евстигнеев Е. Направления перестройки торговки в период перехода к рыночной экономике // Торговля. - 2011 - №4-6.

14. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Комерція и технология торговли: Учебник. - М.: Дашков и К, 2008.

15. Долішній М. І. Регіональні особливості розвитку внутрішнього споживчого ринку // Вісн. Львів. комерційної академії. - 2008. - №4. - с. 77-84.

16. Ібрагімов Л. А. Інфраструктура товарного ринку. - М: ПРІОР, 2001. - 256 с. М.: Юристъ,2012. — 659 с.

17. Комерційно-посередницька діяльність на товарному ринку: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зирянова. - Єкатеринбург: РНФ "Соляріс", 1995. - 416 с.

18. Леві М., Вейт Б. А. Основи роздрібної торгівлі / Пер. з англ;. Під ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб: Пітер, 2012 — 256 с.

19. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. — 416 с.

20. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2012. — 448 с.

21. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 2009. — 800 с.

22. Неруш Ю. М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 389 с.

23. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. Для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 623 с.

24. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —М.: ИВЦ "Маркетинг", 2010. — 580 с.

25. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ. - издат. дом"ФИЛИНЪ", 1997. — 772 с.

26. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — Кабан П. С. Перспективи розвитку внутрішнього ринку України у контексті поглиблення глобалізацій них процесів // Вісн. Львів. комерційної академії. - 2010. - №4.- с. 3-10.

27. Копей Д. П. Организация управления торговлей в хозяйстве областей. - М., 2004

28. Крис А. Внутренняя торговля. - М., 2005.

29. Леви М., Вейтс Б. Основы розничной торговли / Пер.с англ. - СПб: Питер, 1999.

30. Лігоненко Л. О. Державне регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №1. - с. 52-57.

31. Мазаракі А. А. Національна торговельна політика України: складові та механізми реалізації // Вісник КНТЕУ, 2007, № 1, с.3-11.

32. Мазаракі А. А., Воронова Є. М., Регіональні фактори розвитку внутрішньої торгівлі. // Економіка і підприємництво: стан і перспективи. / Зб. наук. праць. - К.: КНТЕУ, 2002.

33. Сокальський В. Вплив ринкової економіки на статистику торгівлі в Україні / Економіст. - 2011. - №8. - с. 30-31.

34. Сорока И. В., Омельянович Л. А., Яркова Н. И. Торговля в период рыночной трансформации экономики Украины. - Донецк, ДонГУЭТ, 2001.

35. Щульга В. О, Остапко Т. О, Олефір В. А., Внутрішній ринок України: проблеми розвитку // Економіст. - 2010. - №2. - с. 34-37.