Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Глобальна економіка - 91 питання

« Назад

Код роботи: 4548

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Глобальна економіка

Тема: 91 питання

Кількість сторінок: 160

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Альтерглобальні сценарії світового розвитку

2. Антиглобалістські рухи. ідеологія і програми

3. Антиглобалістські рухи. Мотивація і результати

4. Бідність і поляризація в глобальних умовах розвитку

5. Біполярний сценарій глобального розвитку і основні напрями його реалізації

6. Варіанти позиціонування україни на пострадянському просторі і проблеми реінтеграції в глобальних умовах

7. Взаємодія країн «Центру» та країн «Периферії» в умовах глобалізації

8. Вплив глобалізації на країни-лідери світової економіки

9. Вплив глобалізації на країни, що розвиваються

10. Вплив сучасної світової фінансової кризи на економіку України

11. Геоекономічні реалії і інтеграційні стратегії України

12. Геополітичний формат глобальної конкуренції

13. Глобалізаційні та інтеграційні процеси в сучасній в економічній системі

14. Глобалізація в науково-технологічній сфері. Становлення “нової економіки”

15. Глобалістика як нова самостійна наука, етапи її становлення

16. Глобальна економічна безпека та шляхи її забезпечення

17. Глобальні виміри демографічної проблеми

18. Глобальні виміри екологічної проблеми

19. Глобальні виміри продовольчої проблеми

20. Глобальні війни. Типізація і сучасний інструментарій

21. Глобальні кризи. Передумови виникнення і характер протікання

22. Дезінтеграція та реінтеграція в глобальній економіці

23. Державний суверенітет і проблема відкритості економіки

24. Державно-корпоративний глобалізм і проблема силової глобалізації

25. Динамізм, напрямки і результати взаємодії «Україна-США» в умовах глобальних економічних трансформаціях

26. Динамізм, напрямки і результати взаємодії «Україна-ЄС» в умовах глобальних економічних трансформаціях

27. Динамізм, напрямки і результати взаємодії «Україна-Російська Федерація» в умовах глобальних економічних трансформаціях

28. Економічні кризи в умовах глобалізації

29. Євразійський інтеграційний вектор України, характеристика і сценарії розвитку

30. Євроатлантична інтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації

31. Загальні підходи до виокремлення стадій глобального розвитку

32. Індустріально розвинуті країни в умовах глобалізації

33. Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку

34. Інноваційно-інтелектуальна стратегія розвитку України в умовах глобалізації

35. Інституційне оформлення унітарного сценарію глобального розвитку

36. Ключові чинники глобальних трансформацій

37. Консолідаційні корпоративні стратегії в глобальних економічних умовах

38. Країни, що розвиваються в умовах глобалізації. Потенціал і характер формування конкурентних переваг

39. Масштаби і динамізм розвитку процесів торгівельної глобалізації

40. Міжнародні організації та їх роль в становленні глобального світового порядку

41. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями глобального профілю діяльності

42. Наслідки розширення ЄС і проблеми геоекономічного статусу України

43. Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах в умовах гобалізації

44. Негативні прояви сучасного стану глобального розвитку

45. Нерівномірність економічного та соціального розвитку країн в умовах глобалізації

46. «Нова економіка» як форма реалізації національних конкурентних переваг

47. Об’єкти і суб’єкти глобальної системи економічного регулювання

48. ООН і нові пріоритети світового розвитку. Проблема трансформації і механізму функціонування

49. Основні суперечності глобальних трансформацій

50. Основні школи сучасної глобалістики

51. Парадокси фінансової глобалізації

52. Перспективи фінансової діяльності ТНК у контексті сучасних тенденцій глобалізації

53. Перспективні сценарії глобального розвитку

54. Політико-правовий вимір глобалізації

55. Потенціал формування транснаціонального характеру економіки України

56. Принципові підходи до визначення глобалізації

57. Природа і типізація глобальних економічних парадоксів

58. Проблема визначення часових меж глобалізації

59. Проблема державної економічної і політичної безпеки в умовах глобалізації

60. Проблема ефективності регіональних економічних блоків

61. Проблема конкурентоспроможності України в глобальній економіці

62. Проблема національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації

63. Проблема прогнозування і управління глобальними кризами на міждержавному рівні

64. Проблема формування глобального інформаційного суспільства

65. Проблеми і перспективи співробітництва з СОТ в контексті забезпечення глобальної конкурентоспроможності України

66. Регіоналізація як сценарій глобальних трансформацій

67. Роль і функції держави в умовах глобальних трансформацій

68. Система критики глобальних процесів

69. Соціо-культурний вимір глобалізації

70. Соціокультурні і політичні аспекти глобалізації

71. Становлення глобальних регуляторних інститутів. Майбутнє міжурядових організацій

72. Статус і характер діяльності неурядових організацій в глобальних умовах

73. Створення українських фінансово-промислових груп та конгломератів як альтернатива експансії ТНК

74. Стратегії та перспективи консолідації корпоративних структур

75. Субрегіональний вектор інтеграційної політики україни в глобальних умовах

76. Сучасна глобальна фінансова криза: причини та прояви

77. Сучасна система регулювання глобальних процесів та об’єктивна необхідність її вдосконалення

78. Сучасні міжнародні інтеграційні пріоритети для України

79. Тенденції постіндустріалізму і новітня поляризація світу

80. ТНК як рушійні сили глобальних економічних трансформацій

81. Транснаціоналізація як основний фактор формування глобальної економіки

82. Трансформація функцій держави в умовах глобалізації

83. Україна на геополітичній карті світу. Проблема збереження суверенного статусу в умовах глобалізації

84. Фактори економічного розвитку країн-лідерів світового господарства в глобальних умовах

85. Фактори економічного розвитку країн, що розвиваються, в умовах глобалізації

86. Феномен “країни-системи” в глобальній економіці

87. Феномен глобальних корпорацій

88. Характеристика глобального етапу розвитку економічної системи світу

89. Характеристика ключових глобальних проблем економічного розвитку

90. Цивілізаційні виміри глобального економічного розвитку

91. Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму