Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международные экономические отношения \ 4543. Курсова робота Світове господарство: сутність та етапи розвитку

Курсова робота Світове господарство: сутність та етапи розвитку

« Назад

Код роботи: 4543

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародні економічні відносини

Тема: Світове господарство: сутність та етапи розвитку

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

Розділ 1. Сутність світового господарства та етапи його розвитку

Розділ 2. Світовий ринок як передумова розвитку світового господарства

Розділ 3. Сучасне світове господарство в умовах ринкової економіки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Зародження і формування стабільних економічних відносин між державами і господарюючими суб'єктами різних країн, інтернаціоналізація господарських зв'язків — це об'єктивна історична тенденція розвитку продуктивних сил зумовлена міжнародним поділом праці (МПП), неможливістю національної економіки забезпечити виробничі та інші потреби країни лише за рахунок власних ресурсів, сил і чинників. Тенденція до утворення світового господарства, інтернаціоналізації економіки поступово охоплює всі країни світу незалежно від рівня розвитку, а загальною необхідною та достатньою передумовою цих процесів є перехід до індустріальної стадії розвитку продуктивних сил — до великого машинного виробництва, якому стають «тісними» та «вузькими» національні межі.

Під світовим господарством розуміють сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному та міжнародному рівнях. Цей процес об'єктивно зумовлений дією кількох факторів.

По-перше, прагненням народів світу вижити за умов надмірного нарощування військових потенціалів і загрози людству можливих глобальних війн, політики мирного співіснування різних економічних систем.

По-друге, розгортанням науково-технічної революції. Жодна з країн світу не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки, тому вони повинні об'єднувати свої зусилля у цій сфері.

По-третє, інтернаціоналізацією господарського життя, міжнародним поділом праці. За сучасних умов країни світового співтовариства можуть ефективно розвивати виробничі процеси лише шляхом спеціалізації та кооперування виробництва на міжнародному рівні. Завдяки цьому можна значно знизити собівартість продукції, підвищити її якість, надійність, зекономити паливно-енергетичні, сировинні ресурси, підвищити продук­тивність праці, раціонально використовувати робочу силу.

По-четверте, необхідністю об'єднання зусиль країн при розв'язанні глобальних проблем (екологічних, продовольчих), зростаючою потребою у взаємній допомозі в екстремальних ситуаціях (землетрусах, ядерних аваріях тощо), доцільністю поєднання господарських зусиль країн-партнерів для спільного освоєння багатств світового океану та космосу, у збереженні як уже напрацьованих людством знань, ідей, так і переробці і використанні все більш складних інформаційних систем, створенні міжнародного інформаційного банку даних, яким могла б користуватися відповідно до своїх потреб кожна країна світового співтовариства.

Ці фактори сприяють формуванню цілісного організму світового господарства, поступовому утворенню органічного цілісного економічного явища, яке є істотною ознакою його системності. Характерною ознакою такого господарства є інтегративність, тобто процес зближення між його структурними елементами. Цей процес відбивається у функціонуванні прямих зв'язків між підприємствами, об'єднаннями, у поглибленні процесів спеціалізації та кооперування виробництва, створенні міжнародних господарських організацій, товариств, спільних підприємств тощо.

Формування світового господарства процес тривалий і безперервний. Він розпочався відносно давно, триває зараз і буде продовжуватися в неосяжній перспективі. І хоча мета його, визначена об'єктивними тенденціями розвитку людства, залишається незмінною, окремі етапи цього історичного процесу досить суттєво відрізняються один від одного своїм конкретним змістом.

Об'єктом світової економіки – є те, на що спрямована господарська діяльність суб'єктів світового господарства (предмет їх господарських відносин): експорт (імпорт) товарів, послуг; міжнародний поділ праці; фінансові операції; науково-технічні зв'язки; експорт (імпорт) капіталу; спільне підприємництво; оренда машин і обладнання і т. д.

Предметом дисципліни «Світова економіка» виступає система різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових, грошово-кредитних) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці.

Основними завданнями світового господарства є: налагодити взаємозв'язки між окремими товаровиробниками, оволодіти засобами дослідження міжнародних економічних відносин, визначити чітку структуру та категорійний апарат міжнародної економіки, проаналізувати причини формування світового ринку як передумови виникнення міжнародної економіки;

Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сьогодні ні одна країна не може забезпечити нормальний економічний розвиток своєї економіки, якщо не співпрацює з іншими країнами. Тіснота зв’язків, ступінь залежності однієї країни від іншої дозволяють зробити висновок про існування особливого утворення - світового господарства.

Мета роботи: розглянути теоретичні основи сучасного світового господарства.