Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление качеством \ 4537. Реферат Аудит у системі тотального управління якістю та його зв’язок з аудитом персоналу

Реферат Аудит у системі тотального управління якістю та його зв’язок з аудитом персоналу

« Назад

Код роботи: 4537

Вид роботи: Реферат

Предмет: Управління якістю

Тема: Аудит у системі тотального управління якістю та його зв’язок з аудитом персоналу

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Системне управління якістю

2. Міжнародний досвід контролю якості продукції

Висновки

Література

Якість є важливим інструментом у боротьбі за ринки збуту. Саме якість забезпечує конкурентоздатність товару. Вона складається з технічного рівня продукції і корисності товару для споживача через функціональні, соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості. При цьому конкурентоздатність визначається сукупністю якісних і вартісних особливостей товару, що можуть задовольняти потреби споживача, а також витратами на придбання і споживання відповідного товару. Безумовно, підвищення якості сполучене з витратами. Однак, вони окупляться завдяки отриманому прибутку.

Дослідження, проведені в ряді країн, показали, що в компаніях, що мало приділяють уваги якості, до 60% відсотків часу може йти на виправлення браку.

Проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної і екологічної безпеки і головним інструментом конкуренції. Головною умовою підвищення конкурентоспроможності продукції при виході на іноземний ринок є забезпечення її відповідної якості та впровадження системи управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Підприємствам, які мають впроваджену систему управління якістю, як засіб вдосконалення своїх господарчих процесів належить перевага над іншими, тому що впроваджені системи управління якістю надають можливість на більш ефективне провадження господарської діяльності підприємства.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми управління якістю продукції на підприємствах розглядається в наукових працях: А. В. Гличева, Л. В. Дейнека, А. О. Заїнчковського, В. Є. Москалюка, Т. Л. Мостенської, І. В. Опьонова, О. О. Орлова, Н. В. Павліхи, В. І. Павлова, В. В. Прядка, В. П. Руденко, П. Т Саблука, М. П. Сичевського, М. І. Шаповала та інших науковців.

3 метою контролю якості продукції на всіх етапах виробництва, необхідно створити чітку комплексну систему якості. Упровадження систем управління якістю, що відповідають міжнародним стандартам ISO серії 9000, дозволить:

- поліпшити імідж та зміцнити репутацію;

- підвищити задоволеність клієнтів та ефективність існуючої системи управління якістю;

- забезпечити гнучке управління підприємством, спростити й прискорити процедури взаємодії з клієнтами, скоротити брак, виробничі витрати тощо;

- підвищити прибутки, поліпшити організацію управління підприємством, залучати інвестиції.

1. Зорин Ю. В., Ярыгин В. Т. Качество технологической документации при подготовке предприятий к сертификации. Стандарты и Качество. – 2004. 95 с.

2. Кардаш В. Я. Стандартизация и управление качеством продукции. – К.: Вища школа, 2001. – 189с.

3. Кафель П. Перешкоди впровадження систем управління якістю на польських підприємствах / П. Кафель, Т. Сікора // Організація і управління. – 2004 - № 4 [118]. - С. 8-12.

4. Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 350 с.