Распечатать страницу

Індивідуальна робота Податковий облік

« Назад

Код роботи: 4532

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Податковий облік

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Теоретичні питання

1.1. Податкові періоди, ставки та розрахунок об’єкту оподаткування для визначення податку на прибуток

1.2. Екологічний податок

1.3. Надання документів для перевірок та оформлення результатів перевірок

2. Практична частина

Список використаної літератури

2. Практична частина

ТОВ «Водолій» здійснює торговельну діяльність. Є платником податку на прибуток та податку на додану вартість.

Визначити: суму податку на прибуток (з поетапних відображенням формування валових доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань) за 2 квартал поточного року, податку на додану вартість (з поетапним відображення формування податкового зобов'язання, податкового кредиту, та ПДВ до сплати в бюджет) за квітень, травень, червень поточного року.

За другий квартал поточного року підприємством було здійснено наступні господарські операції:

Дата

Зміст госп. операції

Сума

Бухгал.

облік

Податковий

облік

Дебет

Кредит

ВД

ВВ

01.04

Залишкова вартість основних засобів (термін використання 6 років, всі основні засоби використовуються в загальногосподарських цілях)

25 000

 

 

 

 

11.04

Отримано попередню оплату від покупця ПП «Малятко» з ПДВ

90 000

311

681

 

 

 

Сума ПДВ

15000

641

644

 

 

12.04

Ввезено партію імпортного товару – комп’ютери 30000$ (курс НБУ – 7,91 грн. за 1 $)

237300

28

632

 

 

12.04

Перераховано мито та митний збір і суму ПДВ

1600

64

311

 

 

12.04

Включено мито до первісної вартості товарів

1400

28

64

 

 

14.04

Сплачено аванс за послуги платнику єдиного податку ПП «Ромашка» за ставкою 6% з ПДВ

400

28

681

 

 

 

Сума ПДВ

23

641

644

 

 

15.04

Оплачено імпортовані товари, ввезені 12.04 - 30000$ (кус НБУ – 7,88 грн. за 1$)

236400

632

312

 

 

Курсова різниці

900

632

714

900

 

22.04

Перераховано аванс на добровільне страхування автомобіля, без ПДВ

12000

372

311

 

 

22.04

Перераховано аванс на обов’язкове страхування цивільної відповідальності, без ПДВ

600

372

311

 

 

25.04

Націнено імпортовані товари, що ввезені 12.04. Торгова націнка 25%

59675

282

285

 

 

25.04

Відвантажено імпортовані раніше товари покупцю

298375

36

702

298375

 

25.04

Списано собівартість відвантажених раніше імпортованих товарів

238700

90

28

 

238700

26.04

Оплачено вартість мобільного зв’язку з ПДВ

1000

63

311

 

 

ПДВ

170

311

64

 

 

27.04

Відвантажено товари покупцю ТОВ «Лада» з ПДВ

50000

36

70

41666

 

ПДВ

8334

70

64

27.04

Списано собівартість відвантажених товарів

20000

90

28

 

20000

30.04

Нараховано заробітну плату працівникам адміністративного та збутового персоналу

37000

92

66

 

37000

30.04

Нараховано амортизацію на основні засоби 25000/(6*12)91

347

91

23

 

1040

30.04

Курс НБУ: 1$ - 7,90 грн.

 

 

 

 

 

02.05

Відвантажено товари на експорт 3000$ (курс НБУ на дату митного оформлення – 7,69 грн. за 1$)

23070

362

70

23070

 

02.05

Списано собівартість експортованих товарів

12000

90

311

 

12000

02.05

Сплачено митні збори на митниці

500

70

311

 

500

04.05

Отримано поворотну фінансову допомогу від платника податку на прибуток. Строк повернення 30.06

21000

311

74

21000

 

11.05

Сплачено аванс за аудиторські послуги по проведенню аудиту

20000

372

63

 

 

22.05

Отримано канцтовари від платника єдиного податку за ставкою 10%

600

22

63

 

 

ПДВ

55

64

22

 

 

24.05

Отримано дивіденди від дочірнього підприємства-резидента

8000

311

72

8000

 

25.05

Виплачено дивіденди акціонерам

12000

68

311

 

 

31.05

Нараховано заробітну плату працівникам (загальновиробничого призначення)

4000

91

66

 

4000

31.05

Курс НБУ: 1$ - 7,82 грн.

 

 

 

 

 

01.06

Отримано кошти на розрахунковий рахунок за експортовані товари 02.05 п. р.- 3000 (курс НБУ – 7,71 грн. за 1$)

23130

312

362

 

 

Курсова різниця (23130-23070)

60

362

714

70

 

03.06

Отримано факс від постачальника з ПДВ

1500

10

631

 

 

ПДВ

250

64

10

 

 

05.06

Оплачено з розрахункового рахунку матеріали для господарської діяльності, з ПДВ

900

631

311

 

 

12.06

Відремонтовано орендований офіс, без ПДВ (підписано акт виконаних робіт)

10000

63

92

10000

 

16.06

Придбано основні засоби, не для використання в господарській діяльності без ПДВ

5080

10

63

 

 

ПДВ

1020

64

63

 

 

22.06

Отримано пеню за прострочення у сплаті платежу

600

92

63

 

600

30.06

Нараховано амортизацію в податковому обліку (метод – прямолінійний)

63

92

12

 

757

694

91

13

 

30.06

Отримано акт за оренду без ПДВ

5000

92

631

 

5000

ПДВ

1000

64

631

 

 

30.06

Нараховано відсотки по депозиту

3100

33

73

31000

 

30.06

Курс НБУ: 1$ - 7,91 грн.

 

 

 

 

 

01.07

Перераховано відсотки на розрахунковий рахунок

3100

311

33

 

 

Нарахування амортизації відбувається на підставі Податкового Кодексу України ст.145.1. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

1. Податковий Кодекс України.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

5. Кужельный М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.:КНЕУ, 2001.

6. Маляревский Ю. Д., Лукин В. А., Поникаров В. Д., Рудинская С. В. Основы бухгалтерского и налогового учета. Учебное пособие. – Харьков. Курсор, 2000.

7. Маляревский Ю. Д., Оленко В. І., Поншаров В. Д., Серікова Т. М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001.

8. Швец В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Київ: «Знання-Пресс», 2003.