Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Проблемы комплексного развития территорий \ 4530. Індивідуальне науково-дослідне завдання Соціально-економічна характеристика Рівненської області

Індивідуальне науково-дослідне завдання Соціально-економічна характеристика Рівненської області

« Назад

Код роботи: 4530

Вид роботи: Індивідуальне науково-дослідне завдання

Предмет: Проблеми комплексного розвитку територій

Тема: Соціально-економічна характеристика Рівненської області

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Економіко-географічне положення Рівненської області

2. Особливості природних умов і ресурсів області

3. Соціально-демографічна ситуація в області

4. Характеристика промисловості області

5. Характеристика сільського господарства області

6. Невиробнича сфера в Рівненській області

7. Будівництво, зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

8. Транспортна система

9. Проблеми та перспективи розвитку області

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А

Рівненська область розташована в північно-західній частині України. Територія – 20,1 тис. км. Протяжність її із заходу на схід – 130 км, з півночі на південь – 210 км, межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України та Брестською і Гомельською областями Білорусі.

По адміністративно-територіальному поділу область включає 16 районів, 4 міста обласного і 6 районного підпорядкування. Населення області складає 1,2 млн. чол., або 2,3 %. населення України. Середня щільність населення на 1 кв. км. – 59 чоловік. Структура населення області становить: сільське – 52,5 %. від загальної чисельності, міське – 47,5 %. Лісовий фонд області 853 тис. га, в тому числі вкриті лісом землі – 794 тис. га, загальний запас деревини становить більше 100 млн. м. Рівненщина багата на поверхневі води. Тут налічується 171 річка завдовжки понад 10 км кожна, більше 500 озер, 31 водосховище.

В загальному обсязі матеріального виробництва області провідне місце займають промисловість і сільське господарство. Всього в області діє 284 промислових підприємства всіх форм власності з річним обсягом продукції, майже 3 млрд. грн. У структурі промислового виробництва області складають: електроенергетика - 36,5 %., хімічна промисловість – 11,9 %., харчова промисловість – 16,5 %., будівельних матеріалів та скловиробів – 15,0 %, деревообробна - 9,0 %., машинобудування та металообробка - 5,3 %, легка промисловість – 0,6 %.

Рівненська область належить до групи інвестиційно привабливих регіонів України. Привабливість інвестиційного клімату області зумовлена низкою факторів, а саме: вигідне географічне положення, розвинута інфраструктура транспорту і зв’язку; значний промисловий потенціал Рівненської області і перспективи його розвитку; кваліфікована робоча сила та управлінський персонал; значні запаси природних сировинних ресурсів, в т.ч. – унікальних для держави; розвинений агропромисловий комплекс, харчова та переробна промисловість.

Рівненська область розташована в північно-західній частині України. Територія – 20,1 тис. км. Протяжність її із заходу на схід – 130 км, з півночі на південь – 210 км, межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України та Брестською і Гомельською областями Білорусі.

Вдале географічне розташування зумовило розвиток мережі автомобільних і залізничних магістралей, природно-ресурсного потенціалу краю. На Рівненщині розвідано понад 600 родовищ різноманітних корисних копалин регіонального значення: будівельного та лицювального каменю, крейди, каоліну, польово-шпатової сировини, базальтів, цементної сировини, значна кількість торфу, піску, цегельно-черепичної сировини, мінеральних та прісних вод тощо, серед яких біля 100 родовищ розробляється.

В останній період визначені перспективи виявлення промислових родовищ фосфатної сировини та самородної міді. Область єдина в Україні має два розвідані родовища дорогоцінного каменю – бурштину, який розробляється державним підприємством “Укрбурштин”. Один з ключових принципів стратегічного планування регіонального розвитку полягає у зменшенні міжрегіональних дисбалансів. Тому особливий акцент надається розвитку економічного потенціалу північних районів Рівненщини, які в силу об‘єктивних обставин (забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС) є менш економічно привабливими.

1. Коротун І. М., Коротун Л. К. Географія Рівненської області: Природа. Населення. Господарство. Екологія. – Рівне, 1996. – С. 118.

2. Овчаренко О. І. Економічні райони України: Навч. посіб. / За ред. І. Г. Черваньова. – Х.: Світ дитинства, 2000. – 95 с.

3. Програма соціально-економічного розвитку області на 2001 рік / Рівнен. обл. держ. адміністрація; Голов. упр. економіки. – Рівне, 2001. – 26 с.

4. Продуктивні сили економічних районів України / Під. ред. Б. М. Данилишина. – К., 2000. – 517 с.

5. Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону. (на прикладі Поліського регіону) - Монографія ВНУ - 2006.

6. Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку. К. – 2000 р.