Распечатать страницу

Задачі з курсу Економіка та планування виробництва - 7 задач

« Назад

Код роботи: 4498

Вид роботи: Задача

Предмет: Економіка та планування виробництва

Тема: 7 задач

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн (або по 150 грн штука)

Задача 1

Розрахунок виробничої програми.

Розрахувати план випуску продукції на рік за такими даними

Показники Од. виміру Варіант 3
1. План продаж    
Виріб А од. 18700
Виріб В од. 6432
Виріб С од. 7890
2. Запаси готової продукції (на поч. періоду)    
Виріб А од. 1240
Виріб В од. 360
Виріб С од. 670
3. Ціна од. виробу    
Виріб А грн. 290
Виріб В грн. 320
Виріб С грн. 250
4. Середній термін зберігання на складі    
Виріб А днів 8
Виріб В днів 7
Виріб С днів 9

 

Задача 2

Розрахунок валової продукції і незавершеного виробництва (в одиницях і тис.грн.) на рік.

Показники Од.виміру Варіант 3
1.Кількість    
Виріб А од. 5742
Виріб В од. 2580
Виріб С од. 6945
2.Виробничий цикл    
Виріб А днів 10
Виріб В днів 5
Виріб С днів 7
3. Коеф. готовності    
Виріб А   0,6
Виріб В   0,5
Виріб С   0,7
4. Запаси незав. вироб. на поч.періоду    
Виріб А од. 58
Виріб В од. 84
Виріб С од. 134
5. Ціна од. виробу    
Виріб А грн 13
Виріб В грн 48
Виріб С грн 45

 

Задача 3

Розрахунок трудомісткості програми по групам устаткування

Назва

груп

Кількість

виробів

Трудомісткість програми по групах устаткування (нормо/год.)
1 2 3 4
Од. Прог. Од. Прог. Од. Прог. Ол. Прог
А 650 4   2.5   1.5   3  
В 1150 4.5   3,5   3   3  
С 1450 4   2,5   2   2.5  
Всього   -   -   -   -  

Середній коефіцієнт норми виробітку в плановому кварталі становить – 1,2.

Кількість верстатів по групам устаткування:

1 (токарне) –14 од.

2 (свердлильне) – 5 од.

3 (фрезерне) – 6 од.

4 (шліфувальне) – 3 од.

Фонд часу роботи одного верстата при 2-х змінній роботі становить 1000 годин, а при 3-х змінній дорівнює 1500 годин.

Необхідно розрахувати:

1. Трудомісткість виробничої програми по групах устаткування;

2. Пропускну спроможність і завантаження устаткування.

 

Задача 4

Розрахунок прямого ФЗП робітників-відрядників.

Розрахувати прямий ФЗП робітників-відрядників (тарифна ставка 6,0 грн.) за даними таблиці

Показники Одиниця виміру Варіант 3
Обсяг виробництва:    
А Од. 815
В Од 940
С Од. 310
Трудомісткість    
А Нормо-год. 9
В Нормо-год. 12
С Нормо-год. 8
Середній тарифний коефіцієнт    
А   1,42
В   1,18
С   1,31

 

Задача 5

Розрахунок прямого ФЗП почасовиків.

Розрахувати прямий ФЗП почасовиків за рік. Корисний фонд робочого часу 1642 год.

Розряд Тарифна ставка Кількість робітників
1 6,00 16
2 6,10 44
3 6,14 59
4 6,18 46
5 6,23 58
6 6,29 47
7 6,34 9

 

Задача 6

Складання плану прибутків і збитків.

Скласти план прибутків і збитків, використовуючи такі дані (грн).

Показники Варіант 4
1. Виручка від реалізації продукції, без ПДВ 1987524

2. Змінні витрати

1129880
3. Маржинальний дохід ?
4. Постійні витрати 551 887
5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування ?

6. Податок на прибуток

?
7. Чистий прибуток ?

 

Задача 7

Складання плану руху коштів

Скласти план руху коштів на 1 квартал 2011 р., використовуючи такі дані (тис. грн):

Показники Варіант 3
1. Готівка на початок кварталу 685

2. Амортизація

90
3. Зростання дебіторської заборгованості 140
4. Зростання товарно-матеріальних цінностей 380
5. Зростання кредиторської заборгованості 280

6. Зростання заборгованості по податках

270
7. Придбання основних фондів 420
8. Одержання кредиту 510
9. Погашення позики 120
10. Готівка на кінець кварталу