Распечатать страницу

Тести з курсу Бюджетна система - 25 штук

« Назад

Код роботи: 4495

Вид роботи: Тести

Предмет: Бюджетна система

Тема: 25 штук

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Необхідність бюджетного фінансування економіки визначається:

1) функціонуванням пріоритетних галузей економіки;

2) потребами розширеного відтворення;

3) наявністю планово-збиткових підприємств;

4) потребами першочергового фінансування розвитку наукових установ.

 

2. Бюджетне регулювання економіки здійснюється методами:

1) прямим бюджетним оподаткуванням;

2) наданням митних тарифів;

3) вільним ринковим ціноутворенням;

4) наданням дотацій державним підприємствам.

 

3. Пряме бюджетне фінансування економічної діяльності передбачає:

1) надання кредитів і митних преференцій;

2) бюджетне фінансування соціально-культурного сектора економіки;

3) бюджетні взаєморозрахунки;

4) встановлення бюджетних призначень.

 

4. Непряме бюджетне фінансування економічної діяльності передбачає:

1) надання кредитів і митних преференцій;

2) бюджетне фінансування соціально-культурного сектора економіки;

3) бюджетні взаєморозрахунки;

4) встановлення бюджетних призначень.

 

5. До непрямих методів фінансової підтримки розвитку економіки належать:

1) податкові пільги;

2) пільгове кредитування;

3) митні преференції;

4) всі відповіді правильні.

 

6. Формою реалізації бюджетних інвестицій виступає:

1) бюджетне кредитування;

2) державні дотації;

3) державні капітальні вкладення;

4) цільові бюджетні дотації.

 

7. Напрями фінансування державних капітальних вкладень:

1) відомче фінансування;

2) фінансування інвестиційних проектів на основі проведеного тендера;

3) субвенції місцевим бюджетам на інвестиційний розвиток;

4) всі відповіді правильні.

 

8. Бюджетні інвестиції є складовою:

1) поточних видатків;

2) видатків розвитку;

3) нерозподілених видатків;

4) бюджету розвитку як складової державного бюджету.

 

9. Операційні видатки з бюджету на розвиток економіки – це:

1) асигнування із бюджету на утримання операційних галузей економіки;

2) видатки на утримання соціально-побутових об’єктів;

3) видатки на проведення структурної перебудови економіки;

4) фінансування галузей, що забезпечують економічну діяльність.

 

10. З державного бюджету фінансуються такі види геологорозвідувальних робіт:

1) пошук та розробка нових родовищ корисних копалин;

2) експлуатація діючих родовищ корисних копалин;

3) експлуатація діючих родовищ корисних копалин стратегічного значення;

4) всі відповіді правильні.

 

11. Показники кошторису на проведення геологорозвідувальних робіт плануються з урахуванням:

1) змін у податковій політиці держави;

2) діючих тарифів на енергоносії;

3) обсягів робіт і встановлених розцінок;

4) норм бюджетних видатків на придбання предметів і матеріалів.

 

12. Передумовою фінансової підтримки підприємств з бюджету є:

1) перевищення частки державної власності 50%;

2) частка власного капіталу в підсумку до валюти балансу перевищує 50%;

3) норматив бюджетного фінансування перевищує 50% власного капіталу;

4) всі відповіді правильні.

 

13. Підставою для надання бюджетного кредиту підприємству виступає:

1) бізнес-план;

2) проект фінансового стимулювання;

3) кошторис доходів і видатків;

4) фінансова звітність.

 

14. Передумовою надання безповоротної фінансової допомоги підприємству з бюджету є:

1) отримання підприємством збитків, які не були застраховані;

2) отримання підприємством збитків, які не підлягають страхуванню;

3) отримання підприємством збитків унаслідок зміни із податкової спроможності;

4) всі відповіді правильні.

 

15. Податкові кредити можуть надаватися:

1) фінансовими службами міністерств і відомств;

2) Державною податковою службою;

3) Міністерством фінансів та його територіальними управліннями;

4) Кабінетом Міністрів України за погодженням з Рахунковою палатою.

 

16. Метою надання державних дотацій є:

1) фінансування збитків державних підприємств, які не підлягають страхуванню;

2) фінансування збитків державних підприємств унаслідок несприятливого ринкового конкурентного середовища;

3) фінансування збитків державних підприємств, які виникли внаслідок проведення фінансової політики держави;

4) всі відповіді правильні.

 

17. Головне фінансове управління облдержадміністрації може надавати податковий кредит у межах коштів, що зараховуються до:

1) бюджетів місцевого самоврядування;

2) зведеного бюджету області;

3) міських бюджетів обласного підпорядкування;

4) обласного бюджету.

 

18. Головне фінансове управління районної держадміністрації може надати податковий кредит у частині податкових надходжень до:

1) районного бюджету;

2) зведеного бюджету району;

3) місцевих бюджетів, що знаходяться на території району;

4) міських у районах бюджетів.

 

19. Підставою для надання державної дотації підприємству є:

1) кошторис доходів і видатків;

2) планові розрахунки прогнозованих збитків;

3) бізнес-план;

4) план фінансової санації підприємства.

 

20. Фінансування фундаментальних наукових досліджень здійснюється за напрямами:

1) наукові заклади, освітньо-кваліфікаційна тематика;

2) наукові заклади, навчально-методична тематика;

3) науково-дослідні установи, наукова тематика;

4) бюджетні установи, наукова тематика.

 

21. Рівень заробітної плати працівників науково-дослідних установ визначається з урахуванням:

1) наукового ступеня, вченого звання;

2) обсягу виконаних робіт, доплат, премій;

3) надбавок за навчально-методичну роботу і керівництво аспірантами;

4) всі відповіді правильні.

 

22. Штатна чисельність працівників науково-дослідних установ встановлюється документом:

1) єдиним кошторисом доходів і видатків;

2) лімітною довідкою;

3) планом асигнувань;

4) штатним розписом.

 

23. За КЕК 1300 в науково-дослідних установах фінансуються:

1) стипендії в галузі науки і техніки;

2) стипендії студентам;

3) стипендії аспірантам;

4) надбавки науковим працівникам за керівництво аспірантами.

 

24. Витрати на науково-дослідну роботу у ВНЗ плануються:

1) у складі спеціального фонду кошторису;

2) у складі капітальних видатків;

3) в межах посадових окладів професорсько-викладацького складу;

4) за встановленими нормами в складі плану асигнувань із загального фонду.

 

25. Фінансування наукової тематики проводиться на підставі:

1) кошторису науково-дослідної установи;

2) кошторису обсягу, видів, етапів науково-дослідної роботи;

3) плану асигнувань на здійснення науково-методичної та дослідно-конструкторських робіт;

4) бізнес-плану.