Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Оподаткування фінансових установ - 52 питання

« Назад

Код роботи: 4486

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Оподаткування фінансових установ

Тема: 52 питання

Кількість сторінок: 59

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. У чому полягаю особливості фінансової установи як платника податків?

2. Які особливості здійснення оподатковуваної діяльності фінансовими установами?

3. На яких принципах будується оподаткування фінансових установ?

4. Яка різниця між ухиленням і уникнення оподаткування?

5. Що таке оптимізація сплати податків?

6. Як принципи податкового планування у фінансових установах?

7. Яка різниця між стратегічним і поточним податковим плануванням?

8. Які існують проблеми в оподаткуванні фінансових установ?

9. Які причини ухилення від оподаткування?

10. Чи є користь від уникнення оподаткування?

11. У чому полягає принцип легальності зменшення податків?

12. У чому полягає принцип нейтральності?

13. У чому полягає принцип простоти?

12. Що собою являє податковий контроль?

13. У яких формах здійснюється податковий контроль?

14. Які види перевірок можуть проводити органи ДФС?

15. Чим відрізняється перевірка від звірки?

16. З якою періодичністю органи ДФС можуть здійснювати перевірку діяльності платників податків?

17. Що собою являє план-графік документальних перевірок?

18. Які критерії високого ступеня ризику для банківських установ?

19. Які критерії середнього і низького ступеня ризику для банківських установ?

20. Які критерії високого ступеня ризику для інших фінансових установ?

21. Які критерії середнього ступеня ризику для інших фінансових установ?

22. Які критерії низького ступеня ризику для інших фінансових установ?

23. У якому випадку проводиться документальна позапланова перевірка?

24. Що являє собою фактична перевірка?

25. Чи можна оскаржити рішення органів ДФС?

26. Що являє собою адміністративна відповідальність?

27. Коли настає кримінальна відповідальність?

28. Що таке фінансова відповідальність?

29. Яка різниця між штрафом і пенею?

30. Які існують штрафні санкції за порушення у сфері податкового законодавства?

31. Що являє собою ухилення від оподаткування?

32. Які методи ухилення від оподаткування є найбільш поширеними?

33. Які існують форми поведінки платника податку?

34. Яка роль страхових компаній в організації схем ухилення від сплати податків?

35. Яким чином можуть бути використані у схемах ухилення від сплати податків банки, які мають ознаки неплатоспроможності?

36. Яким чином здійснюється конвертація безготівкових коштів у готівкові?

37. Що собою являє конвертаційний центр?

38. Які ознаки здійснення конвертаційної діяльності?

39. Чому існує необхідність у застосуванні різних підходів до контролю за діяльністю банківських установ та інших установ фінансового сектору?

40. Що собою являє ризик та яка природа його виникнення?

41. У чому сутність податкового ризику?

42. Які умови виникнення податкового ризику?

43. У чому полягає сутність управління податковими ризиками?

44. Яка процедура управління податковими ризиками?

45. Які фактори сприяють виникненню податкових ризиків?

46. Які існують види податкових ризиків?

47. Яка різниця між внутрішніми і зовнішніми ризиками?

48. У чому сутність законодавчого податкового ризику?

49. У чому сутність комерційного податкового ризику?

50. У чому сутність соціальних та психологічних податкових ризиків?

51. Які існують принципи управління податковими ризиками?

52. Які існують методи зменшення ризиків?