Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическое управление предприятием \ 4485. Шпаргалка з курсу Економічне управління підприємством - 44 питання

Шпаргалка з курсу Економічне управління підприємством - 44 питання

« Назад

Код роботи: 4485

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економічне управління підприємством

Тема: 44 питання

Кількість сторінок: 83

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Ускладнення управління підприємством у сучасному бізнесі й необхідність реформування його економічної складової

2. Розкрити сутність економічного управління підприємством та його завдання. Предмет і завдання курсу

3. Методи розв’язання завдань економічного управління підприємством

4. Формування системи ключових показників економічного управління підприємством

5. Сутність системного підхіду до управління

6. Процесний підхід до управління

7. Система економічного управління «витрати — обсяг — прибуток» (CVP-підхід)

8. Збалансована система показників

9. Інструменти економічного управління на рівні національного господарства

10. Мікроекономічні інструменти управління

11. Регламентація діяльності економічних служб на підприємстві

12. Ділова етика та етика економічного управління підприємством

13. Сутність бюджетування. Типологія бюджетів підприємства. Функції і завдання бюджетування

14. Охарактеризуйте сутність і завдання системи бюджетування, її складових на підприємстві

15. Що є об’єктами бюджетування за використання методу АВВ?

16. Якими є основні передумови створення ефективної системи бюджетування на підприємстві?

17. Поняття та види операційних бюджетів

18. Які класифікації витрат ви знаєте? Які витрати називають прямими чим вони відрізняються від непрямих?

19. Що таке точка беззбитковості? Покажіть аналітичне й графічне відображення точки беззбитковості, зони прибутку та збитку підприємства

20. У чому сутність розрахунку собівартості продукції за методом прямих витрат (дірект-костінг)?

21. Як розраховується повна собівартість продукції?

22. Бюджет доходів і витрат (БДіВ ):сутнісна характеристика

23. Бюджет доходів і витрат – один з найважливіших аспектів його плідної діяльності

24. Як розраховується бюджет виробництва підприємства?

25. Бюджет руху грошових коштів: сутнісна характеристика, призначення, структура та особливості розроблення

26. Прогнозний баланс: сутнісна характеристика, структура та особливості розроблення

27. Взаємоузгодження основних операційних бюджетів з бюджетом руху грошових коштів і прогнозним балансом

28. Управлінська облікова політика підприємства

29. Особливості бюджетного управління за умов автоматизації системи бюджетування

30. Сутність, завдання та принципи фінансової діагностики підприємства

31. Інформаційна база здійснення фінансової діагностики

32. Традиційні методи фінансової діагностики

33. Новітні методи фінансової діагностики

34. Принципи управління робочим капіталом компанії (розкрити зміст)

35. Управління операційним і фінансовим циклом підприємства

36. Управління запасами

37. Управління дебіторською заборгованістю

38. Фінансування оборотних активів

39. Сутність, види та принципи портфельного інвестування

40. Формування портфеля інвестиційних проектів

41. Вибір портфеля цінних паперів

42. Джерела фінансування підприємства

43. Принципи формування та моделювання структури капіталу підприємства

44. Дивідендна політика підприємства