Распечатать страницу

Задачі з курсу Економічне управління підприємством - 10 задач

« Назад

Код роботи: 4484

Вид роботи: Задача

Предмет: Економічне управління підприємством

Тема: 10 задач

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Задача 1

Підприємство «Прилуки» виробляє один вид продукції і реалізує за середньою ціною 56 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 20 грн., постійні витрати – 16200 грн. на місяць. Проектна потужність підприємства 1000 одиниць продукції., ставка оподаткування прибутку – 25%. Визначити:

1) Точку беззбитковості у натуральному та грошовому вимірниках і у відсотках до проектної потужності;

2) Суму чистого прибутку (збитку), який отримає підприємство при досягненні проектної потужності;

3) Яку кількість продукції необхідно реалізувати, щоб отримати чистий прибуток: а) 8100грн.; б) 9грн на одиницю реалізованої продукції; в) 20% до обсягу реалізації;

4) Яку необхідно встановити ціну на одиницю продукції, щоб підприємство при досягненні проектної потужності могло одержати 9000грн. прибутку.

 

Задача 2

Підприємство «Кондитер» виготовляє три види продукції у одному технологічному процесі (спільному) і реалізує їх. Постійні витрати підприємства за місяць склали 25500 грн., фактичний обсяг виробництва всіх видів продукції – 400000од.

Вихідні дані:

Показник

Види продукції

А

Б

В

Ціна реалізації, грн. за одиницю продукції

0,8

0,9

1,10

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

0,6

0,76

1,00

Питома вага окремих видів продукції у загальному обсязі виробництва, %

50

40

10

Визначити: точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності; обсяг реалізації кожного виду продукції для отримання загальної суми чистого прибутку 12750 грн. (при ставці оподаткування прибутку – 25%).

 

Задача 3

Підприємство «Промінь» виробляє і реалізує один вид продукції з такими показниками: обсяг реалізації – 200 од. продукції, ціна реалізації – 750 грн/од., змінні витрати – 450 грн/од., постійні витрати – 42000 грн за місяць.

Необхідно визначити:

1) точку беззбитковості у натуральному і грошовому вимірниках;

2) очікувану суму прибутку при максимальному обсязі реалізації;

 

Задача 4

Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції з такими показниками: обсяг реалізації – 300 од. продукції, ціна реалізації – 850 грн/од., змінні витрати – 550 грн/од., постійні витрати – 42000 грн за місяць. Необхідно визначити:

1. Точку беззбитковості у натуральному і грошовому вимірниках;

2. Очікувану суму прибутку при максимальному обсязі реалізації.

 

Задача 5

Розрахувати загальний норматив обігових коштів підприємства, якщо добова потреба у виробничих запасах - 24 тис. грн., добовий випуск готової продукції - 35 тис. грн., тривалість виробничого циклу - 10 днів, коефіцієнт нарощування витрат - 0,5, тривалість зберігання готової продукції на складі - 6 днів, витрати майбутніх періодів на початок року - 42 тис. грн, у поточному році - 25 тис. грн, списані на собівартість - 16 тис. грн. Норми запасу: поточний запас – 30 днів, транспортний запас – 5 днів, технологічний запас - 2 дні, страховий запас- ?

 

Задача 6

Розрахувати загальний норматив обігових коштів підприємства, якщо добова потреба у виробничих запасах - 42 тис. грн., добовий випуск готової продукції - 53 тис. грн., тривалість виробничого циклу - 8 днів, коефіцієнт нарощування витрат - 0,7, тривалість зберігання готової продукції на складі - 9 днів, витрати майбутніх періодів на початок року - 15 тис. три, у поточному році - 3 тис. три, списані на собівартість - 5 тис. три. Норми запасу: поточний запас – 28 днів, транспортний запас – 7 днів, технологічний запас – 2 дні, страховий запас- ?

 

Задача 7

Розрахувати загальний норматив обігових коштів підприємства, якщо добова потреба у виробничих запасах - 52 тис. грн., добовий випуск готової продукції - 63 тис. грн., тривалість виробничого циклу - 10 днів, коефіцієнт нарощування витрат - 0,7, тривалість зберігання готової продукції на складі - 10 днів, витрати майбутніх періодів на початок року - 15 тис. три, у поточному році - 5 тис. три, списані на собівартість - 3 тис. три. Норми запасу: поточний запас – 25 днів, транспортний запас – 5 днів, технологічний запас – 2 дні, страховий запас- ?

 

Задача 8

На основі нижченаведеної даних, що включає основні показники фінансово-господарської діяльності умовного підприємства (основні засоби -360 тис. грн., обігові кошти – 140 тис. грн., розмір зносу основних засобів-60 тис. грн., вартість нематеріальних активів – 3 - тис. грн., короткострокові зобов’язання – 70 тис. грн., грошові кошти – 20 тис. грн., власний капітал-100тис.грн., прибуток від реалізації – 20 тис. грн., виручка від реалізації продукції-80тис.грн., чистий прибуток – 50 тис. грн.), розрахувати головні критерії оцінки діяльності підприємства.

 

Задача 9

На основі нижченаведеної даних, що включає основні показники фінансово-господарської діяльності умовного підприємства (основні засоби -630 тис. грн., обігові кошти – 410 тис. грн., розмір зносу основних засобів-86 тис. грн., вартість нематеріальних активів – 83 тис. грн., короткострокові зобов’язання – 27 тис. грн., грошові кошти – 31 тис. грн., власний капітал-97 тис. грн., прибуток від реалізації – 18 тис. грн., виручка від реалізації продукції – 200 тис. грн., чистий прибуток – 43 тис. грн.), розрахувати головні критерії оцінки діяльності підприємства.

 

Задача 10

Підприємство «Х» виробляє один вид продукції і реалізує за середньою ціною 86 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 20 грн., постійні витрати – 20200 грн. на місяць. Проектна потужність підприємства 1000 одиниць продукції., ставка оподаткування прибутку – 25%. Розрахувати:

1) точку беззбитковості у натуральному та грошовому вимірниках і у відсотках до проектної потужності;

2) суму чистого прибутку (збитку), який отримає підприємство при досягненні проектної потужності.