Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая теория \ 4434. Курсова робота Проблеми становлення та сучасний стан кредитної системи України

Курсова робота Проблеми становлення та сучасний стан кредитної системи України

« Назад

Код роботи: 4434

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економічна теорія

Тема: Проблеми становлення та сучасний стан кредитної системи України

Кількість сторінок: 57

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Поняття кредитної системи та її роль в економіці країни

1.1.1. Сутність призначення та функції кредитної системи

1.1.2. Характеристика основних елементів кредитної системи та їх взаємозв’язок

1.2. Проблеми становлення та сучасний стан кредитної системи України

1.2.1. Етапи становлення кредитної системи в Україні

1.2.2. Оцінка сучасного стану та специфіка функціонування кредитної системи України

1.3. Проблема кредитування фізичних осіб та шляхи її вирішення

2. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

2.1. Аналіз Указу Президента України «Про державний комітет стандартизації, метрополії та сертифікації України»

3. ЗАДАЧІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача №1

1. а) розрахуйте темп зниження обсягу пропозиції, який відповідає 54 та 43 одиницям товару.

б) в наслідок підвищення ціни товару з 3 грн. до 5 грн. попит зменшився з 300 до 250 одиниць на місяць.

2. Визначте коефіцієнт еластичності попиту.

Задача №2

У наведеній таблиці вказана залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції:

Розрахуйте FC, VC,MC, AFC, AVC, ATC

Випуск

Загальні витрати

Постійні витрати

Змінні витрати

Граничні витрати

Середні постійні витрати

Середні змінні витрати

Середні загальні витрати

0

50

50

0

50

50

0

50

1

100

50

50

50

50

50

100

2

130

50

80

30

25

40

65

3

165

50

115

35

16,66

38,3

54,96

4

250

50

200

85

15,5

50

65,5

5

360

50

310

110

10

62

72

Задача №3

Набір споживача складається із двох товарів: пива і раків.

Загальна користь цих товарів характеризується такими даними:

Пиво(келих)

Загальна користь пива

Раки (шт)

Загальна користь раків

1

10

10

7

2

18

20

13

3

24

30

18

4

28

40

22

5

31

50

25

6

33

60

27

Ціна келиха – 10 грн,

Ціна одного рака – 0,5 грн,

Загальний доход споживача, який він може витратити на придбання цих товарів – 25 грн.

1) Розрахуйте граничну корисність, яку споживач отримує від споживання пива та раків.

2) Знайдіть відношення граничної корисності до ціни для кожного із товарів

Задача №4

Залежність обсягу ринкового попиту на товар Х від ціни відображає функція: QD = 45 – 2 P

Де Р – ціна товару Х у грош. Од

1) Визначте шкалу ринкового попиту, якщо Р = 3; 6; 9; 12; 15

2) Визначте цінову еластичність попиту на всіх рівнях цінових інтервалах та проаналізуйте результати;

3) Підрахуйте можливий виторг при всіх рівнях ціни та прокоментуйте залежність між зміною виторгу та ціновою еластичністю попиту.

4) Обчислити коефіцієнт цінової еластичності попиту в усіх цінових діапазонах. Визначити ділянки еластичного та нееластичного попиту товару.

5) Визначити суму доходу при кожному рівні цін. Отримані результати занести в таблицю.

1. Зазвонова Леонида Алексеевна. Деньги и кредит: у 2 ч.: пособие для студентов. Ч. 2 / Европейский университет; ред. Л. И. Гринь. - К.: Издательство Европейского университета, 2007. - 170 с.

2. Івасів Богдан Степанович. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Богдан Степанович; Національний банк України. М-во освіти і науки України. Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змін. і допов. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 527 с.

3. Олександр Бутенко: «Становлення банківської системи в Україні. Проблеми капіталізації»/ Олександр Бутенко // Банківська справа 2005 р. №6. – С. 20-31.

4. «Становлення банківської системи України» / Вісник НБУ 2004 р. №5. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52876

5. Бюлетень НБУ. – 2006 - №3. – с. 101.

6. Даниленко А., Шелудько Н.: «Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні» /А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник НБУ 2006 р. №5. – 36-39.

7. Арістова А.: «Особливості кредитування банками фізичних осіб» / А. Арістова. // Вісник НБУ 2003 р. №2. – С.49.

8. Чайковський Я.: «Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування» / Я. Чайковський // Банківська справа 2005 р. №2. – С. 12-18.

9. Падалко О. А.: «Формування ціни банківського кредиту» / О. А. Падалко // Фінанси України 2003 р. №3. – С. 128-132.

10. Воронков А. М., Сім'ячко В. І. Захист прав споживачів. Наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства / А. М. Воронков, В. І. Сім'ячко, Листопад, 2003 р. – 10 с.

Кройтор В. А. Защита прав потреби теля / В. А. Кройтор. - Х.: АО "Бизнес Информ", 1996. – 312 с.

Указ Президента України «Про Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України» від 26.07.2000 № 926/2000 (із змінами від 14.02.2002 № 130/2002). // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U926_00.html.