Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Аналіз банківської діяльності - 20 питань

« Назад

Код роботи: 4429

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Аналіз банківської діяльності

Тема: 20 питань

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Оцінка вартості власного капіталу банку

2. Аналіз субординованого капіталу банку

3. Статутний капітал банку і його аналіз

4. Аналіз нормативів капіталу банка

5. Аналіз строкових та депозитів до запитання

6. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку

7. Аналіз ефективності формування і використання ресурсної бази банку

8. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень. Аналіз оборотності позик

9. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику та з погляду захищеності від можливих втрат

10. Аналіз рівня доходності та рівня витратності

11. Аналіз якості міжбанківських кредитів

12 Завдання та методи оцінки кредитоспроможності позичальника

13. Аналіз забезпеченості кредитного портфеля

14. Аналіз ефективності діяльності працівників комерційного банку

15. Аналіз валютної позиції банку. Особливості аналізу обмінних операцій банку

16. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку

17. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності

18. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності

19. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку

20. Рейтингова система CAMELS