Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінансовий менеджмент - 20 питань

« Назад

Код роботи: 4426

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: 20 питань

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Стратегічний та оперативно-тактичний фінансовий менеджмент

2. Механізм фінансового менеджменту та його основні елементи

3. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту підприємства

4. Фінансова звітність як основне джерело інформації

5. Принципи, мета та етапи управління грошовими потоками підприємства

6. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Планування грошових потоків підприємства

7. Сутність вартості грошей в часі та її вплив на прийняття фінансових рішень. Методи визначення вартості грошової одиниці

8. Сутність та мета управління витратами підприємства. Механізм операційного важелю

9. Політика управління розподілом прибутку

10. Вартість капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу. Визначення вартості власного капіталу

11. Визначення вартості позикового капіталу. Оптимізація структури капіталу

12. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

13. Зміст політики управління фінансовими ризиками

14. Бухгалтерський баланс, його значення для аналізу фінансового стану підприємства

15. Підсистеми фінансового планування: їх сутність і взаємозв’язок

16. Системи та методи контролінгу

17. Сутність фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства. Внутрішні і зовнішні механізми фінансової стабілізації підприємства

18. Сутність і форми фінансової санації підприємства

19. Політика управління оборотним капіталом підприємства

20. Управління виробничими запасами