Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Бюджетна система - 151 питання

« Назад

Код роботи: 4390

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Бюджетна система

Тема: 151 питання

Кількість сторінок: 256

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

1. Боргові зобов’язання місцевого самоврядування, їх надання і погашення

2. Боргові зобов’язання місцевого самоврядування, їх обслуговування і погашення

3. Боргові і не боргові зобов’язання держави

4. Бюджети місцевого самоврядування, їхні особливості

5. Бюджети місцевого самоврядування, їхня характеристика

6. Бюджетна система України: склад, рівні та характеристика

7. Бюджетне право і його роль у бюджетній системі

8. Б-не субсидіювання та його види

9. Бюджетне фінансування операційних витрат

10. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація

11. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація

12. Бюджетне фінансування, його сутність і форми

13. Бюджетний кодекс України, його характеристика

14. Бюджетний устрій і бюджетна система, їх співвідношення

15. Бюджетний федералізм і його засади

16. Бюджетний цикл і період

17. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки

18. Бюджетні кредити, порядок їх надання і погашення

19. Централізовані види місцевих бюджетів та їхня характеристика

20. Взаємні розрахунки між бюджетами

21. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування

22. Видатки бюджету на державне управління, їх склад і призначення

23. Видатки бюджету на дошкільні заклади

24. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль

25. Видатки бюджету на науку, засади її фінансування

26. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу, його структура

27. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і призначення

28. Видатки бюджету на судову владу

29. Видатки бюджету на управління, їх склад і призначення

30. Видатки бюджету на утримання податкової адміністрації і митної служби

31. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт

32. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження

33. Видатки Державного бюджету України на державне управління, їх склад і призначення

34. Видатки Державного бюджету України на науку, засади її фінансування

35. Видатки Державного бюджету України на обслуговування державного боргу

36. Видатки Державного бюджету України на судові органи, прокуратуру і правоохоронну діяльність

37. Видатки Державного бюджету України на судову владу

38. Видатки Державного бюджету України на утримання податкової адміністрації і митної служби

39. Видатки Державного бюджету України на фундаментальні дослідження

40. Види боргових зобов’язань держави

41. Види бюджетів та їхня характеристика

42. Види бюджетів, їх призначення і характеристика

43. Витрати на харчування в школах учнів пільгових категорій

44. Відомча і програмно-цільова класифікація видатків бюджету, їх призначення

45. Відомча класифікація видатків бюджету, її призначення

46. Внутрішні державні запозичення, їхня доцільність і напрями використання

47. Вплив державного і бюджетного устроїв на бюджетну систему

48. Вплив фінансування бюджету на національну економіку

49. Державне субсидіювання суб’єктів підприємницької діяльності з бюджету

50. Державне субсидіювання суб’єктів підприємницької діяльності

51. Державний борг та його структура

52. Державний борг України, його структура і класифікація

53. Державний борг, його класифікація

54. Державний бюджет України, його сутність, призначення і правовий характер

55. Державний бюджет України, структура і правовий характер

56. Державні трансферти та їх види

57. Джерела погашення державного боргу

58. Доплати вчителям за додаткові види навантаження

59. Доходи бюджету від операцій з капіталом

60. Економічна класифікація видатків бюджету, її призначення

61. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку

62. Завдання і способи управління державним боргом

63. Засади формування доходів бюджету

64. Засади бюджетного федералізму

65. Засади бюджетного фінансування культури

66. Засади бюджетного фінансування культурно-просвітницьких закладів

67. Засади бюджетного фінансування освіти

68. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами

69. Засади розмежування видатків між бюджетами

70. Засади розмежування доходів між бюджетами

71. Засади фінансування архівної справи і засобів масової інформації

72. Зведені бюджети в Україні та їх характеристика

73. Зовнішні державні запозичення, їхня доцільність і напрями використання

74. Капіталовкладення держави та джерела їх фінансування

75. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів

76. Міжбюджетні взаєморозрахунки, їх причини і порядок проведення

77. Міжбюджетні трансферти та їх види в Україні

78. Місцеві бюджети в Україні, структура і правовий характер

79. Неподаткові доходи бюджету та їхня характеристика

80. Неподаткові доходи бюджету

81. Оперативно-сітьові показники загальноосвітньої школи

82. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу

83. Операційні витрати бюджету

84. Організація системи фінансування бюджету

85. Основи бюджетного устрою

86. Основи бюджетного федералізму

87. Основи бюджетного фінансування загальної середньої освіти

88. Основи бюджетного фінансування охорони здоров’я

89. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами

90. Основи розмежування доходів між бюджетами

91. Офіційні трансферти та їх роль у надходженнях до бюджетів

92. Передумови і чинники надання запозичень державі

93. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти

94. Планування фонду заробітної плати вчителів

95. Планування фонду заробітної плати дошкільного закладу

96. Планування фонду заробітної плати лікарів

97. Планування фонду заробітної плати середнього та молодшого медичного персоналу

98. Податкові доходи бюджетів, їх структура і характеристика

99. Податкові доходи бюджету

100. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їхнє співвідношення

101. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах

102. Порядок визначення витрат на медикаменти і перев”язувальні засоби в медичних закладах

103. Порядок визначення кількості посад лікарів в лікарнях і поліклініках

104. Порядок визначення кількості посад середнього і молодшого медичного персоналу в лікарнях і поліклініках

105. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень

106. Порядок розрахунку витрат на капітальний і поточний ремонт медичних закладів

107. Порядок розрахунку витрат на придбання обладнання і м’якого інвентаря в лікарнях і поліклініках

108. Порядок розрахунку витрат на харчування в лікарнях

109. Порядок розрахунку оплати вчителів за навчальне навантаження

110. Порядок розрахунку оплати вчителів за перевірку зошитів

111. Порядок розрахунку фонду заробітної плати адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу в загальноосвітніх школах

112. Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів в частині оплати перевірки зошитів

113. Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів в частині оплати педагогічного навантаження (педагогічних годин)

114. Правове регламентування бюджетних відносин

115. Правове регулювання формування доходів бюджетів

116. Правовий характер і структура Державного бюджету України

117. Принципи побудови бюджетної системи

118. Реформування бюджетної системи в Україні

119. Роль бюджету в фінансуванні операційних витрат

120. Роль держбюджету в перерозподільних відносинах у суспільстві

121. Система бюджетних видатків

122. Система витрат бюджету

123. Система доходів бюджету

124. Система зарплати вчителів загальноосвітніх шкіл

125. Система заробітної плати вчителів

126. Функціональна класифікація видатків бюджету

127. Система зведених бюджетів в Україні, їх характеристика

128. Система фінансування бюджету

129. Система фінансування бюджету:сутність, класифікація і джерела

130. Система фінансування бюджету: сутність, класифікація і форми

131. Системи і форми бюджетного фінансування

132. Склад видатків бюджету на оборону і засади їх планування

133. Склад видатків Державного бюджету України на оборону і засади їх планування

134. Склад і структура бюджетної системи України

135. Склад і структура доходів бюджетів в Україні

136. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу

137. Ставки заробітної плати вчителів і чинники, що їх визначають

138. Стан Державного бюджету України і його характеристика

139. Стан і структура Державного бюджету України, його характеристика

140. Становлення бюджетної системи України

141. Структура бюджетної системи України та її склад

142. Сутність та ознаки автономності бюджетів

143. Сутність та ознаки єдності побудови бюджетної системи

144. Тарифікаційний список загальноосвітньої школи і порядок його складання

145. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону

146. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування

147. Форми бюджетного фінансування

148. Форми і характер міжбюджетних відносин

149. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бюджетного фінансування охорони здоров’я

150. Форми фінансування бюджету, їхня характеристика

151. Функціональна класифікація видатків бюджету, її характеристика