Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Менеджмент персоналу - 51 питання

« Назад

Код роботи: 4388

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: 51 питання

Кількість сторінок: 88

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Сутність і ціль оцінювання персоналу

2. Методи оцінювання претендентів на вакантні робочі місця в організації

3. Оцінювання робітників і технічних службовців

4. Оцінювання фахівців і професіоналів

5. Оцінювання керівників

6. Атестація спеціалістів і керівників

7. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

8. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад

9. Первинна професійна підготовка кадрів

10. Післядипломне навчання керівників і спеціалістів. Програми МВА

11. Система неперервного навчання персоналу

12. Сутність, соціально-економічне значення та завдання розвитку персоналу

13. ”Інвестування в людину” та його ефективність

14. Службово-кваліфікаційне просування працівників і планування трудової кар’єри

15. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу

16. Потреби, мотиви і інтереси людини

17. Трудова поведінка та її вплив на результати праці

18. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою

19. Стимул, як чинник активізації діяльності

20. Заробітна плата як провідний стимул трудової діяльності

21. Чинники диференціації індивідуальних трудових доходів

22. Санітарно-гігієнічні умови праці

23. Соціально–психологічні умови праці

24. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці

25. Організаційно–технічні умови праці

26. Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві

27. Державне регулювання умов праці. Закон України «Про охорону праці»

28. Планування роботи структурних підрозділів, визначення індивідуальних виробничих завдань

29. Облік результатів діяльності, звітність, щодо виконання планів та завдань

30. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці

31. Законодавство України про регулювання робочого часу та відпусток

32. Регулювання режимів праці та відпочінку протягом зміни, доби, тижня і року

33. Методи аналізу ефективності використання робочого часу

34. Економічні аспекти ефективності менеджменту персоналу

35. Соціальні аспекти ефективності менеджменту персоналу

36. Технологія аналізу та оцінки ефективності менеджменту персоналу

37. Витрати на персонал, методи їх нормування, планування та аналізу

38. Визначення економічної шкоди внаслідок надмірної плинності персоналу, професійних захворювань і травматизму

39. Колективний договор як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників організації

40. Зміст і порядок укладення кол договору, контроль за виконанням

41. Соціальні партнери: роботодавець і наймані працівники. Спільність і розбіжність їхніх інтересів, імовірність конфліктів

42. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівника. Форми соціального партнерства

43. Роль профспілкової організації як представника інтересів найманих працівників

44. Облік результатів діяльності, звітність, щодо виконання планів та завдань

45. Контролінг менеджменту персоналу

46. Правила внутрішнього трудового розпорядку

47. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні

48. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу

49. Ротація кадрів

50. Нормування праці: сутність, значення, види норм праці

51. Регламентування робочого часу, трудових обов’язків і міри праці