Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінанси - 19 питань

« Назад

Код роботи: 4357

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінанси

Тема: 19 питань

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Структуризація податкової системи за категоріями платників , їх роль у формуванні доходів бюджетів

2. Структуризація податкової системи за видами податків

3. Податки, збори та плати у податковій системі України: співвідношення, взаємозв’язок, відповідність змісту унормованим дефініціям

4. Пріоритети розвитку податкової системи України

5. Пільги у податковій системі України: зміст, призначення, роль у реалізації регулюючої функції податків

6. Акцизний податок на операції з цінними паперами та деривативами в системі специфічних акцизів: суперечності механізму функціонування

7. Фіскальна та регулювальна роль мита у податковій системі України

8. Особливості прояву регулюючої функції мита у податковій системі України

9. Структурно-логічна схема справляння мита в Україні

10. Податок на прибуток підприємств у податковій системі України. Новації Пдаткового кодексу

11.Авансові внески з податку на прибуток: структурно-логічна схема

12.Соціальні податкові пільги з ПДФО та умови їх надання: структурно-логічна схема

13. Плата за землю: структурно-логічна схема

14. Фіскальна та регулювальна роль ПДФО у податковій системі України

15. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу у податковій системі України: призначення, механізм справляння, відповідність назви змісту даного виду платежу

16. Відмінність між звільненням від оподаткуванням і застосуванням ставки 0% при справлянні ПДВ

17. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства у податковій системі України: призначення, механізм функціонування

18. Підсистема платежів за ресурси в податковій системі України: склад, структура,взаємозв’язок, фіскальна та регулювальна роль

19. Підсистема місцевих податків та зборів в Україні: склад, структура, взаємозвязок, роль у податковій системі України та формуванні доходів місцевих бюджетів