Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінанси - 32 питання

« Назад

Код роботи: 4355

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінанси

Тема: 32 питання

Кількість сторінок: 65

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Економічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал

2. Структура капіталу та теорема Міллера-Модільяні

3. Критерії прийняття фінансових рішень: загальна характеристика

4. Порівняльна характеристика фінансування підприємства за рахунок власного та позикового капіталу

5. Форми фінансування підприємств: порівняльна характеристика

6. Теорія інформаційної асиметрії та конфлікти інтересів у процесі прийняття фінансових рішень

7. Порівняльна характеристика фінансової діяльності акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю

8. Приватні та публічні акціонерні товариства: сутність та порівняльна характеристика фінансової діяльності

9. Фінансово-інвестиційні ризики компанії та інвесторів в умовах невизначеності

10. Ринкова премія за ризик: практичне застосування та способи визначення

11. Підходи до визначення ставки дисконтування

12. Середньозважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital)

13. Базова (безризикова) ставка практичне застосування та порядок визначення

14. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)

15. Систематичний та несистематичний ризики. Бетта фактори та способи його визначення на ринках , що розвиваються

16. Теорія арбітражного ціноутворення

17. Модель опціонного ціноутворення Блека –Шоулза

18. Експертні методи визначення ставки дисконтування

19. Ціна залучення позикового капіталу, ціна залучення ВК, ціна залучення капіталу на ринках, що розвиваються

20. Cash Flow як джерело фінансування компанії. Методи розрахнку

21. Сутність показника Cash-flow та система фінансових показників які визначаються на його основі

22. Джерела та форми самофінансування компаній

23. Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками.Звіт про рух грошових коштів

24. Порядок визначення Free Cash Flow, та напрями його використання

25. Порядок емісії акцій, курс емісії та розрахунок емісійного доходу

26. Прийняття рішення про встановлення курсу емісії, фактори, що його визначають

27. Характеристика резервів, що створюються в компанії

28. Власний капітал підприємства, його функції та складові

29. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів

30. Звіт про власний капітал підприємства: загальна характеристика

31. Резервний капітал компанії, його необхідність, види та джерела формування

32. Методи збільшення та зменшення статутного капіталу АТ та ТОВ