Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент персонала \ 4262. Індивідуальне завдання Посадова інструкція менеджера з надання кредитів

Індивідуальне завдання Посадова інструкція менеджера з надання кредитів

« Назад

Код роботи: 4262

Вид роботи: Індивідуальне завдання

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: Посадова інструкція менеджера з надання кредитів

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Загальні положення

1. Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням із Заступником Голови Правління.

2. Менеджер з надання кредитів безпосередньо підпорядковується Керуючому відділенням Банку, а з оперативних питань виробничої діяльності - старшому менеджеру.

3. На період відсутності менеджера з кредитів його обов'язки виконує кредитний експерт відділу.

4. Менеджер з кредитів повинен мати вищу економічну освіту, стаж роботи в Банку не менше 6 місяців, навички керівної роботи.

5. У своїй роботі менеджер з видачі кредитів керується:- внутрішнім трудовим розпорядком Банку;

- внутрішніми наказами Банку;

- інструкціями Національного Банку;

- законами України;

- даною посадовою інструкцією.

Завдання та обов'язки

1. Залучення клієнтів на обслуговування.

2. Просування та консультація клієнтів по всіх банківських продуктах.

3. Здійснює організацію і проведення операцій з кредитування:

- Консультує потенційних позичальників;

- Проводить співбесіду з потенційними позичальниками;

- Надає позичальнику допомогу у заповненні заяви на надання кредиту та здійснює його перевірку;

- Формує кредитну справу;

- Здійснює збір та обробку документів, необхідних для формування кредитної справи;

- Видає кредит.

4. Моніторинг та контроль поточних кредитів.

Права

Менеджер з видачі кредитів має право:

1. Давати своїм підлеглим доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.

2. Контролювати своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому співробітниками.

3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що стосуються питань його діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.

4. Взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов'язки.

5. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.

6. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією інструкцією обов'язками.

7. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

8. Доповідати керівнику про всі виявлені порушення і недоліки у зв'язку з виконуваною роботою.

Відповідальність

Менеджер з видачі кредитів несе відповідальність за:

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.

3. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

5. Дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

6. Виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.

Компетенції якими повинен володіти менеджер з надання кредитів

1. Менеджер з надання кредитів повинен вміло орієнтуватися у всіх кредитних програмах банку.

2. Робити розрахунок суми бажаного кредиту, а також інформувати клієнта про розміри щомісячного платежу.

3. Складати та приймати заяви на отримання позики від клієнта.

4. Вміти залучати клієнтів для обслуговування.

5. Має інформувати потенційного позичальника про асортимент кредитних продуктів і проводити для нього підбір найбільш придатної кредитної програми (з урахуванням віку, побажань, платоспроможності, доходу тощо).

6. До його компетенцій також входить підготовка всієї необхідної документації, а також підписання договору.

7. Повинен знати і успішно просувати політику та імідж банківської організації в сфері кредитування.

8. Також має перевіряти наявність всіх необхідних документів та їх дійсності, а також передача їх в службу безпеки та економічну службу.

9. Кредитний менеджер має володіти логічним мисленням та інтуїцією у питаннях визначення благонадійності і платоспроможності потенційного позичальника.

10. Повинен приймати відповідальні рішення і бути досвідченим експертом у всіх питаннях щодо кредитування.

11. Кредитний менеджер повинен володіти такими особистими якостями як тактовність, комунікабельність, вміння прийняти вірне рішення, бажання і вміння спілкуватися з людьми різних категорій, емоційна врівноваженість.

12. Менеджер з кредитування має вести контроль за своєчасною оплатою з погашення кредитної позики.

Показники оцінки результатів праці фахівця з кредитування

1. Кількість виданих кредитів в тому числі планових і позапланових кредитів.

2. Дотримання термінів виконання робіт.

3. Якість результатів праці.

4. Частка неповернення наданих кредитів.

5. Частка кредитів виданих фахівцем від загального обсягу виданих банком.

6. Загальні відгуки клієнтів про фахівця.

7. Показники з навчання та підвищення кваліфікації .

Кожний показник оцінюється в межах від 1 до 5 балів, потім виводиться середньоарифметичне значення яке буде відповідати рівню праці фахівця, а саме: 5-балів робота виконана на високому рівні; 4-бали робота виконана на непоганому рівні; 3-бали робота виконана на задовільному рівні; 2-бали робота виконана на рівні нижче середнього; 1-бал робота виконана на незадовільному рівні.