Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4260. Звіт з практики Характеристика, фінанси та бухгалтерський облік ФОП Мандилини Олександра Григоровича

Звіт з практики Характеристика, фінанси та бухгалтерський облік ФОП Мандилини Олександра Григоровича

« Назад

Код роботи: 4260

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Характеристика, фінанси та бухгалтерський облік ФОП Мандилини Олександра Григоровича

Кількість сторінок: 28

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Оформлення: Методичка

Вступ

1. Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємства

2. Витрати та фінанси підприємства

3. Організація роботи по основних ділянках обліку на підприємстві

3.1. Облік основних засобів та нематеріальних активів

3.2. Облік грошових та розрахункових операцій

3.3. Облік виробничих запасів

3.4. Облік праці та зарплати

4. Основні функції бухгалтерів в сучасній організації

Список використаних джерел

Будь-яке суспільство для забезпечення комфортного рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – підприємства.

Об’єктом нашого дослідження виступає підприємство як організаційно виокремлена та економічно самостійна основа (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Воно є головним структуроутворюючим елементом економіки. В Україні існує велика кількість підприємств.

Предметом нашого дослідження виступає ФОП Мандилини Олександра Григоровича.

Проходження практики своєю метою має закріплення теоретичних знань шляхом їх співставлення з практичною діяльністю підприємства, зорієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії. Все це дасть змогу закріпити теоретичні знання з обліку та можливість застосування їх на практиці у майбутньому.

Основними завданнями практики є: практичне освоєння методики ведення бухгалтерського обліку по конкретних об’єктах обліку (облік основних засобів, фінансових результатів тощо); оволодіння практичними навиками у розв’язанні бухгалтерських задач; збирання, систематизація необхідних матеріалів для даної роботи.

Вважається, що проходження економічної практики саме на цьому підприємстві, допоможе мені як майбутньому бухгалтеру, навчитися аналізувати інформацію, необхідну для правильної організації облікової роботи.

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс­Клуб», 2000. - 768 с.

2. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Хом’яка Р. Л., Лемішовського В. І. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112 с.

6. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник, нормативно-практичні матеріали / За ред. Р. Л. Хом’яка – Львів: НУ “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ +”, Інститут післядипломної освіти. – Львів: “Інтелект – Захід”, 2007.

3. Загородній А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. - К.: Знання, 2007. – 550 с.

4. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник. - Львів: “Магнолія Плюс”, 2006. – 428 с.

5. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. Київ. Центр навчальної літератури 2005 р.

6. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. – 379 с.