Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковское дело \ 4256. Індивідуальне завдання Статут проекту «Створення офісу управління проектами в Банку»

Індивідуальне завдання Статут проекту «Створення офісу управління проектами в Банку»

« Назад

Код роботи: 4256

Вид роботи: Індивідуальне завдання

Предмет: Банківська справа

Тема: Статут проекту «Створення офісу управління проектами в Банку»

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Глосарій

Місія проекту

Інформація з проектом

Цілі проекту

Очікуваний результат

Завдання проекту

Вимоги до продукту проекту

Продукт проекту

Ціль продукту проекту

Передумови проекту

Комунікації робочої команди проекту

Взаємодія у рамках Проекту

Підготовка запитів/надання відповідей

Обмеження проекту

Організаційна структура реалізації проекту

Функціональна відповідальність учасників проектної команди

Ролі та відповідальності

Початковий розклад робіт

Ризики проекту

Критерії приймання та гарантії проекту

Допущення проекту

Статут проекту містить опис цілей проекту, місію проекту, продукт проекту, вимогу до визначення його організаційних та функціональних меж, опис організаційної структури проекту, елементів цієї структури, проектних процедур, порядку взаємодії учасників і стандартів проектної документації, встановлюються формат і засоби комунікацій.

Цей документ підготовлений, у тому числі, на основі досягнутих домовленостей і є основним управлінським та довідковим документом Проекту та призначений для членів проектної команди. Однією з основних умов успішного завершення проекту є ознайомлення членів Проектної команди, включно із керівництвом, із цим документом та забезпечення відповідності його процедур протягом реалізації усього проекту. Цей документ буде оновлюватись під час виконання проекту на постійній основі (за необхідності) і доводитись до відома членів проектної команди. Оновлення окремих частин цього документа не вимагає його окремого формального затвердження.

Статут проекту набуває чинності після його підписання повноважними представниками Замовника, Виконавця та Спонсора проекту та є чинним до моменту реалізації проекту або прийняття однієї із сторін рішення про односторонній вихід з проекту.

Статут проекту є внутрішнім нормативним документом, що регламентує реалізацію проекту і порядок взаємодії учасників проекту в обов’язковому порядку.

Метою статуту проекту є встановлення правил організації робіт за проектом шляхом документування термінології, цілей, стратегії, кордонів, організаційної структури, методології ведення проекту, рольових функцій і планів проекту, необхідних для досягнення бізнес-цілей проекту і Банку в цілому.

Завдання проекту

1.1. Створення колегіального органу управління портфелем проектів Банку.

1.2. Побудова портфеля проектів Банку, його формалізація, актуалізація та контроль, в т.ч. формування і управління портфелем стратегічних проектів Банку.

1.3. Затвердження методологічного забезпечення процесу управління проектами.

1.4. Організація та проведення навчання методології проектного менеджменту.

1.5. Впровадження функції із адміністрування репозитарію проектів, консолідації документації, що описує проекти банку, супровід архітектури проектів та інформаційних ресурсів.