Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковская отчетность \ 4221. Курсова робота Аналіз та оцінка діяльності банківських структур на прикладі ПАТ "ПУМБ"

Курсова робота Аналіз та оцінка діяльності банківських структур на прикладі ПАТ "ПУМБ"

« Назад

Код роботи: 4221

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Банківська звітність

Тема: Аналіз та оцінка діяльності банківських структур на прикладі ПАТ "ПУМБ"

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Розрахунок обов’язкових нормативів, визначених Інструкцією НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», та оцінка і аналіз фінансових показників роботи банку»

Розділ 2. Оцінка фінансового стану комерційного банку за системою CAMEL

Список використаних джерел

Проблема забезпечення фінансової стійкості, надійності та стабільності банківської системи в цілому та кожного її суб’єкта не є суто вітчизняною проблемою.

Особливо актуальною вона стала в останні два десятиліття. За даними досліджень Міжнародного валютного фонду (МВФ), у період з 1980 р. більше двох третин країн — членів МВФ зіткнулися з економічними труднощами, пов’язаними з проблемами у банківському секторі.

Огляд методичної літератури з аналізу банківської діяльності та ознайомлення з практикою безпосередньо в банках свідчить, що на сьогодні єдина система показників, які в узагальнюючому вигляді характеризують їх фінансовий стан, остаточно ще не склалася. Кожний банк використовує свої самостійно розроблені методики, що включають різні показники, які часто суттєво різняться.

Більшість методик поєднує чотири групи показників, що дають можливість оцінити фінансовий стан банку виходячи із:

- оцінки фінансової стійкості;

- оцінки ділової активності;

- оцінки ліквідності;

- оцінки ефективності управління.

Оціночні показники являють собою коефіцієнти, що розраховуються на основі даних балансу комерційного банку та звіту про прибутки і збитки. Національний банк України рекомендує при визначенні узагальнюючої оцінки фінансового стану банку використовувати загальновідому систему «CAMEL».

1. Буряк А. В. Особливості визначення ефективної діяльності банку / А. В. Буряк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Випуск 1(8)/2010. Частина II. – Харків, 2010. – С. 41-46.

2. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія / М. Д. Алексеєнко − К.: КНЕУ, 2002. - 276 с.

3. Костюк А. Н. Корпоративное управление в банке: монографія / А. Н. Костюк. – Сумы: ГВУЗ «УАБД НБУ», 2008. – 332 с.

4. Євдокімова Ю. Ю. Управління прибутковістю банку / Ю. Ю. Євдокімова // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник наукових статей. – Харків: Константа, 2004. – 212 с.

5. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник / Примостка Л. О. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

6. Кириченко О. Банківський менеджмент: навч. посібник / Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. – К.: Основи, 2004. – 671 с.

7. Офіційний сайт ПАТ "ПУМБ". – Режим доступу: http://pumb.ua/ua/.