Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4220. Звіт з практики Стратегія координації інтегрованих маркетингових комунікацій банків регіону на прикладі ПАТ «ВБР»

Звіт з практики Стратегія координації інтегрованих маркетингових комунікацій банків регіону на прикладі ПАТ «ВБР»

« Назад

Код роботи: 4220

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Менеджмент

Тема: Стратегія координації інтегрованих маркетингових комунікацій банків регіону на прикладі ПАТ «ВБР»

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ВСТУП

1. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

2. МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3. РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

4. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

5. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ: «СТРАТЕГІЯ КООРДИНАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКІВ РЕГІОНУ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Магістерська практика проходила на базі публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР»). ПАТ «ВБР» - сучасна та динамічна фінансова установа. Метою діяльності банку є забезпечення приватних осіб та корпоративних клієнтів надійним фінансовим інструментом тривалого та гарантованого заощадження, а також підтримка економічного розвитку держави шляхом надання сучасних банківських послуг. Юридична адреса банку: Україна, місто Київ, вулиця Чорновола В'ячеслава, будинок 25.

Під час проходження практики у ПАТ «ВБР» я виконувала обов'язки маркетолога, дотримувалася режиму роботи, обов'язкового для працівників банку і несла повну відповідальність за точне і своєчасне виконання дорученої мені роботи.

Об’єкт дослідження – управління фінансовою та маркетинговою діяльністю у ПАТ «ВБР».

Мета магістерської практики поглиблення і закріплення теоретичних знань з маркетингу, одержаних у процесі навчання, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами та формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності, а також обробка та аналіз матеріалів для написання магістерської дисертації.

Основні задачі практики:

- безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посаді маркетолога;

- збір матеріалів для написання магістерської роботи, придбання досвіду організаційно – управлінської, адміністративно – господарської, інформаційно – аналітичної роботи.

Поставлені задачі реалізувалися самостійним вивченням діяльності ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку», виконанням в умовах реально діючої фінансової установи передбачених програмою завдань.

ПАТ «ВБР» – універсальний банк, місія якого полягає у комплексному задоволенні потреб своїх клієнтів, врахуванні інтересів акціонерів та сприянні добробуту громадян України. ВБР обслуговує як фізичних, так і юридичних осіб; виконує всі види банківських операцій. ПАТ «ВБР посідає перше місце серед усіх банків України за розміром статутного капіталу, а також займає провідні позиції на ринку фінансових послуг. Послугами банку користуються більш ніж 3,2 млн. приватних клієнтів та близько 210 тис. корпоративних клієнтів. Загальнонаціональна мережа ПАТ ВБР включає 1400 структурних підрозділів, розташованих у всіх регіонах України.

Моделі, які управління банку використовує для прийняття стратегічних рішень та формування корпоративного стратегічного мислення: матриця «продукт — ринок» (матриця І. Ансоффа); модель 5 конкурентних сил Портера; модель конкурентної стратегії (матриця Портера); матриця «зростання ринку — частка ринку» (матриця Бостонської консалтингової групи); маркетинг-мікс 4; бенчмаркинг; BPR модель реинжиниринга бізнес-процесів.

Інструментом практичної реалізації маркетингової стратегії банку є комплексна політика, що являє собою сукупність планів і програм спеціалізованого призначення. Об’єктами їх застосування є основні елементи системи маркетинг-мікс (4Р): товар (послуга), ціна, система збуту, маркетингові комунікації.

Комунікаційна стратегія банку ПАТ «ВБР» повинна стати тим інструментом, який буде сприяти зближенню банка та його потенційних клієнтів, розбудові довіри населення по відношенню до банків та підвищенню поінформованості громадян про можливості банків.

Для підвищення ефективності комунікаційної стратегії досліджуваного банку необхідно інтенсифікувати та придати системності рекламну діяльності банку, для чого пропонуємо використовувати розроблений для банку медіа-план рекламної діяльності на кожний рік.

1. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок. / Жан-Жак Ламбен. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с.

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2005. – 800 с.

3. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. / Т. І. Лук'янець. – К.: КНЕУ, 2000. – 380 с.

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: / Ф. Джефкінс. К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456 с.

5. Ромат Е. В. Реклама: Учебник. / Е. В. Ромат. – Киев; Харьков: НВФ «Студцентр», 2000. – 480 с.

6. Асоціація українських банків [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aub.com.ua.

7. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua/.

8. Публичное акционерное общество «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vbr-bank.com.ua/ru/.

9. Рейтинг «50 ведущих банков Украины» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bankbb.com.ua/img/forall/About_Bank/Press/2012.03.15.TOP50_Banks_UA.PDF.

10. Українській банківський портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://banker.ua/marketindex/bankmetals/.