Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4207. Курсова робота Франчайзинг - перспективний інструмент покращення якості обслуговування на прикладі ВАТ «АГАТ»

Курсова робота Франчайзинг - перспективний інструмент покращення якості обслуговування на прикладі ВАТ «АГАТ»

« Назад

Код роботи: 4207

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Франчайзинг - перспективний інструмент покращення якості обслуговування на прикладі ВАТ «АГАТ»

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Сутність та історія розвитку франчайзингу, як специфічної форми бізнесу

1.2. Види франчайзингової діяльності

1.3. Форми франчайзингових угод і механізми їх реалізації

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АГАТ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «АГАТ»

2.2. Оцінка економічної діяльності ВАТ «АГАТ»

2.3. Аналіз ефективності франчайзингової діяльності ВАТ «АГАТ»

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АГАТ»

3.1. Особливості і тенденції розвитку франчайзингу у різних країнах світу

3.2. Економічне обґрунтування наданих пропозицій щодо вдосконалення франчайзингової діяльності підприємства ВАТ «АГАТ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Для економіки України, франчайзинг є відносно новим та актуальним явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.

У США лише 5% франчайзингових підприємств терплять невдачі в перші п'ять років, тоді як 90% інших дрібних і малих підприємств за той же період банкрутують.

Для країни, де ринкові відносини тільки зароджуються, франчайзинг, як різновид готового бізнесу, де франчайзер передає франчайзі свій досвід ведення бізнесу – є ідеальним рішенням.

Об’єктом дослідження є туристичне агентство ВАТ „АГАТ”, що на початку 2014 року приєдналося до мережі „Агентств Горящих Путёвок” – найбільшого франчайзера в галузі туризму, на теренах України.

Метою даної курсової роботи є вдосконалення діяльності об’єкта дослідження як франчайзі, через висвітлення та аналіз недоліків і переваг франчайзингу, його придатності на мікро та макрорівні, до функціонування на специфічному ринку України.

Завдання дослідження:

- розкрити сутність та історію розвитку франчайзингу, як специфічної форми бізнесу;

- розглянути види франчайзингової діяльності;

- розглянути форми франчайзингових угод і механізми їх реалізації;

- надати організаційно-економічну характеристику ВАТ «АГАТ»;

- оцінити економічну діяльність ВАТ «АГАТ»;

- проаналізувати ефективності франчайзингової діяльності ВАТ «АГАТ»;

- дослідити особливості і тенденції розвитку франчайзингу у різних країнах світу;

- здійснити економічне обґрунтування наданих пропозицій щодо вдосконалення франчайзингової діяльності підприємства ВАТ «АГАТ».

У сфері туризму франчайзинг з'явився відносно недавно. Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих туристичних агентств він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й зміцнити свої позиції на ринку. Саме цим можна пояснити настільки широке поширення франчайзингу як у Європі, так і в Америці. Для багатьох підприємств франчайзинг став символом успіху в бізнесі, у тому числі і для деяких російських і українських фірм, що зважилися на розвиток бізнесу за допомогою франчайзингу.

В даний час розвиток українського підприємництва, у першу чергу малого, затрудняється підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнесів-проектів вимагає від підприємця широких знань в області керування, маркетингу, реклами й уміння враховувати особливості проекту. Відпрацьовування ефективної схеми і методів діловодства в кожному конкретному випадку вимагають великих тимчасових і матеріальних витрат.

Організація туристичного підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницькі ризики, тому що в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьованого і такого, що довів свою ефективність бізнесу. Таким чином, розвиток франчайзингу в туризмі може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки малого підприємництва в туризмі, одним з можливих рішень важливої державної проблеми.

У вітчизняній літературі, тема франчайзингу, особливо в галузі туризму, майже не розглянута, так як є новою та недослідженою. Деяку інформацію можна знайти в мережі Інтернет, і лише на російській мові, в основному це переклади зарубіжних видань.

Для нашої економіки франчайзинг є відносно новим явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.

Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих туристичних агентств він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й зміцнити свої позиції на ринку.

Організація туристичного підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницькі ризики, тому що в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьованого і такого, що довів свою ефективність бізнесу.

Центральний офіс ВАТ «АГАТ» палаючих путівок, не займається ні розробкою ні продажем туристичного продукту, працівники центрального офісу аналізують пропозиції, що надходять від туроператорів.

Марочна політика ВАТ «АГАТ» базується на єдиній марочній назві, якою є назва фірми. Саме з назвою «Мережа агенцій гарящих путівок» у споживачів туристичних послуг асоціюється гарантія якості запропонованих послуг.

Підвищення франчайзингової активності має переслідувати наступні цілі:

- удосконалення законодавчих умов, що регламентують франчайзинг і суміжні аспекти;

- створення необхідних структур для просування стійкого розвитку франчайзингу;

- розробка і схвалення етичних правил для франчайзингових відносин.

В третьому розділі були наведені пропозиції щодо вдосконалення франчайзингової діяльності об’єкта дослідження, розглянемо найбільш суттєві.

Одним з перших завдань повинна бути організація безкоштовного доступу до сайтуз точки зору маркетингу, ефективним було б введення дисконтних карток, для постійних клієнтів мережітакож пропонується організації цілодобової телефонної підтримки туристів, що скористалися послугами мережі.

Що стосується ВАТ «АГАТ», як об’єкта дослідження, то в порівнянні з попереднім періодом, це агентство досягло досить помітних результатів, звичайно, потрібно мотивувати працівників до кращих результатів діяльності, підвищити заробітну платню, ввести комісійні винагороди, премії, відправляти менеджерів в рекламні тури, навчальні семінари, необхідна власна, не залежна від мережі потужна реклама. Але акцентом третього розділу, було введення системи, яка б дозволяла видавати документи туристу потягом 15 хвилин.

Були проведені розрахунки економії фонду робочого часу працівників агентства, та визначили, що економія робочого часу внаслідок введення системи бронювання та видачі документів, становить 18,8%, а зростання доходу за рахунок економії робочого часу відповідає 23%.

В доповнення до цього, за оцінками російських експертів, зростання попиту на послуги агенції, за рахунок ексклюзивності системи, це ще 40-80% росту доходу, отже зростання доходу ВАТ «АГАТ», з урахуванням розрахованої економії фонду робочого часу, та експертної оцінки керівництва агенції, було прийняте за 80% в 2015 році (80,46 тис.грн.), та 40% в 2016 році (112,64 тис. грн.).

Прибуток, який був визначений як різниця між доходом та витратами, в 2016р. очікувано зросте до 64 тис. грн., що в порівнянні з 2013 роком, більше на 62,9 тис. грн.

Чистий прибуток відносно 2013 року, у 2016 році, очікувано зросте у 50 разів (на 39,63 тис. грн.).

Розраховані економічні показники, підтверджують ефективність наведених пропозицій.

1. Проект закону України «Про франчайзинг» від 8.11.2001.

2. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Лапітенко. - Х.: Одісей, 2003. - 856 с.

3. Газета - спецвипуск к выставке «Франчайзинг 2011» «Мир Франчайзинга» // Информационное ревю Ассоциации фрачнайзинга Украины - 2011. - № 49.

4. Грушко О. Перспективи розвитку франчайзингу в Україні / О. Грушко // Молода економіка. - 2002, №3, с 87-96.

5. Елисеев Е. Двойная жизнь популярных брендов, всё, что нужно знать о франчайзинге / Е. Елисеев // Маркетолог. - 2000, №5, с 18-24.

6. Зайцев І. «Повний бренд» / І. Зайцев // Контракти. - 2006, №50, с. 50-54.

7. Колодізєв О. М. Гроші і кредит: підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К.: Знання, 2010. - 615 с.

8. Крайніков І. М. Особливості побудови франчайзингової мережі вітчизняних підприємств / І. М. Крайніков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 10. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. - С. 244-256.

9. Кузьмін О. Є, Мирончук Т. В. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 11. - С. 56-65.

10. Кузьмін О. Є. Франчайзинг: Навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В.Марчук. - К.: Знання, 2011.

11. Ладюк О. Д. Розвиток підприємницьких структур на засадах франчайзингу / О. Д. Ладюк // Проблеми науки. - 2007, №1, с. 7-13.

12. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

13. Мерчандайзинг: Сборник статей по теории и практике мерчандайзинга: сборник статей. - Х.: Студцентр, 2004.

14. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник / В. Є. Новицький // - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.

15. Савельєв Є. В. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич та ін..; За ред. Є. В. Савельєва. - К.: Знання, 2008. - 420 с.

16. Кодекс етики франчайзингу [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uafranchise.com/?page_id=418.

17. Новини і аналітика. Світова економіка [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=136&type=news&mm_menu=58.

18. Новини у сфері франчайзингового бізнесу [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://triarh.ru.

19. Новини франчайзингу [Електронний ресурс] - Режим доступу http://triarh-franchising.com.

20. Радченко В. В. Проблеми розвитку франчайзингу в Україні. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_1/Kashuba_110.htm.

21. Рейтинг франшиз у 2012 році [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //www.entrepreneur.com/franchise500.

22. Статистика франчайзингу [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.franchise-kooperation.com/stat_fr.php.

23. Франчайзинг в Испании [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kupi-franshizu.ru/stati/675-franchajzing-v-ispanii_franshizy-ispanskih-kompanij_vygodnaja-franshiza-iz-rejtinga.html.

24. Франчайзинг у Канаді [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://canadapoint.com/living-in-canada/franchising.

25. E-franchising in Ukraine [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://blog.e-franchising.org.ua/2011/03/20n.html.

26. Franchisenews [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.franchising.com/franchisenews/.

27. Franchising in Canada [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.infofranchise.com/detail.cfm?IdNotizia=8111&IdSezione=18&strKey=com.

28. Franchising opportunities all over the world [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.infofranchise.com/#?Id_elenco=709.

29. News [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.proreklamu.com.

30. News [Електронний ресурс] // Franchising - Режим доступу: http://franchising.ua/aktualno/.