Распечатать страницу

Реферат з курсу Маркетинг - 30 тем

« Назад

Код роботи: 4072

Вид роботи: Реферат

Предмет: Маркетинг

Тема: 30 тем

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 200 грн

1. Культура споживання

2. Зовнішні чинники впливу на поведінку споживачів

3. Внутрішні чинники впливу на поведінку споживачів

4. Еволюція розвитку руху захисту прав споживачів в Україні та світі

5. Сучасні методи маркетингових досліджень поведінки споживачів

6. Вплив реклами на поведінку споживача

7. Вплив комплексу маркетингу на поведінку споживача

8. Моделі споживчої поведінки

9. Процес прийняття рішення про покупку та його різновиди

10. Публічне та приватне споживання

11. Теорія моди Г. Зіммеля

12. Сімейні покупки та особливості їхнього здійснення

13. Особливості споживання на різних етапах життєвого циклу сім’ї

14. Особливості споживання різних соціальних класів суспільства

15. Механізм групового впливу на споживчу поведінку людини

16. Знання споживачів та їхні різновиди

17. Сутність та різновиди покупок

18. Ремаркетинг та його особливості

19. Домогосподарство як суб’єкт споживання

20. Вплив реклами в місцях продажу на поведінку споживача

21. Сегментування ринку за результатами досліджень поведінки споживачів

22. Оцінка споживачем наслідків покупки

23. Середній клас як суб’єкт споживання

24. Вплив референтних груп на споживчу поведінку

25. Теорія показного споживання Г. Веблена

26. Концепція розкоші В. Зомбарта

27. Імпульсивні покупки та особливості їхнього здійснення

28. Вплив інтернет-реклами на поведінку споживача

29. Соціальні ролі членів сім’ї в процесі прийняття рішення про покупку

30. Ситуативні аспекти поведінки споживача