Распечатать страницу

Семінари з курсу Міжнародна економіка - 14 тем

« Назад

Код роботи: 4003

Вид роботи: Семінар

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: 14 тем

Кількість сторінок: по 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (1500 грн за всі)

Тема 1. Міжнародна економічна система

1. Предмет та завдання курсу "Міжнародна економіка"

2. Міжнародна економічна система: сутність та структура

3. Міжнародні економічні відносини, їх форми, рівні, принципи та суб’єкти

4. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика

5. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

1. Сутність, види та форми міжнародної економічної діяльності

2. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності, критерії їх класифікації

3. Транснаціональні компанії в системі міжнародної економічної діяльності

4. Вільні економічні зони: сутність, види, роль в міжнародній економічній діяльності

5. Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми

 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг

1. Сутність та особливості розвитку світового ринку товарів та послуг

2. Особливості торгівлі товарами та послугами

3. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі

4. Види та методи  міжнародної торгівлі

5. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин

6. Проблеми та наслідки вступу України до СОТ

7. Україна на світовому ринку товарів та послуг

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок

1. Експорт підприємницького капіталу та його види

2. Міжнародна офіційна допомога розвитку

3. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура

4. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування

5. Світові фінансові кризи: сутність, наслідки

 

Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

1. Сутність та мотивація міжнародної інвестиційної діяльності

2. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку

3. Форми та види іноземних інвестицій

4. Регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях

5. Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі

6. Міжнародна інвестиційна діяльність українських суб‘єктів

 

Тема 6. Міжнародний кредит

1. Міжнародний кредит, його функції та принципи

2. Форми міжнародного кредитування

3. Грошовий та фондовий ринки, їх сегменти.

4. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність

5. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання

 

Тема 7. Світовий ринок праці

1. Сутність, структура та особливості формування та розвитку світового ринку праці

2. Сегменти світового ринку праці, їх характеристика та динаміка розвитку

3. Особливості розвитку світового ринку праці

4. Україна на світовому ринку праці

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція

1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції

2. Етапи розвитку міжнародної міграції

3. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції

4. Регулювання міжнародних міграційних процесів

5. Україна в світових міграційних процесах

 

Тема 9. Світова валютна система

1. Сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи

2. Національна, міжнародна та світова валютна система

3. Поняття валюти та її види

4. Еволюція світової валютної системи

5. Валютний ринок і його структура

6. Валютний ринок України: етапи розвитку, сучасний стан

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки

1. Сутність, види та форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика

2. Акредитив і види акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків

3. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера

4. Фактори впливу на стан та розвиток міжнародних розрахунків

 

Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

1. Платіжний баланс, його структура і методологія складання

2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу

3. Складання та класифікація статей платіжного балансу за методологією МВФ

4. Коротко-, середньо- та довгострокова рівновага платіжного балансу: інструменти та механізми регулювання

5. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

1. Сутність міжнародної економічної інтеграції

2. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції

3. Особливості європейських інтеграційних процесів

4. Північноамериканська економічна інтеграція

5. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії

 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

1. Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки

2. Фінансова глобалізація та її основні наслідки

3. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення

4. Міждержавне регулювання глобальних проблем

 

Тема 14. Інтеграція України в світову економіку

1. Передумови інтеграції України у світове господарство

2. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України

3. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу

4. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях