Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Ризикологія - 38 питань

« Назад

Код роботи: 3999

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Ризикологія

Тема: 38 питань

Кількість сторінок: 141

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Ризик є завжди і всюди (ризик всюдисущий)

2. Етимологія слова „ризик” та роль ризику у суспільстві

3. Ризик у проектах

4. Ризик та управління проектом

5. Труднощі у визначенні “ризику”

6. Ризик з різних точок зору

7. Основні аспекти ризику

8. Визначення ризику

9. Ризик та невизначеність

10. Класифікація невизначеності

11. Класифікація ризиків

12. Процес прийняття рішення. Класичні критерії прийняття управлінських рішень за умов ризику та/або невизначеності

13. Управління ризиками

14. Планування управління ризиками

15. Ідентифікація ризиків

16. Форма характеристики ризику

17. Сутність аналізу ризиків проекту

18. Якісний аналіз ризиків

19. Кількісний аналіз ризиків

20. Імовірнісні методи оцінки ризиків

21. Експертний аналіз ризиків

22. Аналіз показників граничного рівня

23. Аналіз чутливості

24. Види аналізу чутливості

25. Переваги та недоліки аналізу чутливості

26. Аналіз сценаріїв розвитку проекту

27. Метод побудови дерева рішень проекту

Таблиця. Визначення очікуваного виграшу

28. Моделювання ризику Монте-Карло

29. Реагування на ризики

30. Уникнення ризику

31. Зменшення ризику

32. Переміщення ризику

33. Переміщення ризику – за допомогою контракту

34. Перенесення ризику на страхівку

35. Прийняття (виправдання) ризику

36. Моніторинг та контроль ризиків

37. Організація робіт по керуванню ризикам

38. Моделі управління ризиками проектів програмних засобів