Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бренд-менеджмент \ 3882. Тези Роль корпоративного бренду для підприємств роздрібної електронної торгівлі

Тези Роль корпоративного бренду для підприємств роздрібної електронної торгівлі

« Назад

Код роботи: 3882

Вид роботи: Тези

Предмет: Бренд-менеджмент

Тема: Роль корпоративного бренду для підприємств роздрібної електронної торгівлі

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Д.А. Аакер. – М.: ИД Гребенникова, 2003. – 320 с.

2. Ванэкен Б. Бренд-помощь / Перев. С англ. И. Малковой под ред. В. Домнина. – СП.: Питер, 2005. – 336 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

3. Вікіпедія – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.

4. Макнелли Д. Как выделиться из толпы, или Формула персонального брендинга / Макнелли Д., Спик К.Д. – М.: ФАИР-ПРЕСС, ГРАНД, 2004. – 194 с.

5. Проникнення інтернету в Україні – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/proniknennya_internetu_v_ukraini_vpershe_perevischilo_60/.

6. Ромат Е.В. Реклама: учеб. для вузов / Е.В. Ромат. – 8-е узд. – СПб.: Питер, 2008. – 540 с.

7. Статистика AppBrain – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps.

Детальніше дивіться методичні рекомендації до написання тез, Вимоги оформлення тез

Бренд підприємства електронної роздрібної торгівлі – це бренд підприємства, що використовує у своїй діяльності інтернет-магазин. Дане визначення не виключає ті підприємства, що функціонують в інтернет мережі і мають представництва в офлайн середовищі.

Побудова бренду та діяльність під його егідою дає відчутні конкурентні переваги підприємствам будь-якої сфери діяльності. Для підприємств роздрібної електронної торгівлі список переваг лише доповнюється у порівнянні із підприємствами офлайн.

Переваги, що отримують підприємства роздрібної торгівлі та підприємства роздрібної електронної торгівлі

1. Збільшення акціонерної вартості компанії

2. Інвестиційна привабливість

3. Можливість встановлення преміальних цін

4. Створення бар’єрів для виходу на ринок нових конкурентів

5. Захист підприємства у процесі роботи з партнерами

6. Забезпечення стійкого попиту на продукцію продавця

7. Вплив на репутацію

8. Стресостійкість компанії у порівнянні з «безіменними» пропозиціями

9. Лояльність до підприємства

10. Переваги при виході на нові географічні ринки

11. Переваги при диверсифікації та диференціації

На відміну від підприємств в офлайн-середовищі, бренди підприємств електронної роздрібної торгівлі більш глобальні, можуть контактувати зі своєю аудиторією на будь-якій відстані, у будь-який час та у зручний для користувача спосіб. Контактувати із брендом онлайн набагато легше і дешевше – у клієнта відсутня необхідність територіального переміщення, і, відповідно, не збільшуються витрати його функціонального часу та витрати на транспортування. Завдяки відсутності фізичних обмежень, онлайн-бренди можуть представляти велику кількість різноманітної інформації. В мережі Інтернет користувачеві набагато простіше провести повний аналіз пропозиції, аніж в середовищі офлайн, тому значення бренда в Інтернеті більш актуальне. За рахунок можливості просто та протягом тривалого часу взаємодіяти із онлайн-брендом, емоційна прихильність та лояльність формуються швидше. Бренди в мережі Інтернет більш динамічні та цікаві. Вони мають перебувати у стані постійного моніторингу і розвитку для того, щоб зберігати або посилювати власні позиції. Це обумовлюється стрімким поширенням Інтернету серед користувачів, збільшенням онлайн-конкуренції, а також стимулюється пошуковими системами [5].

Мережа Інтернет дає новий поштовх розвитку для вже сформованих в середовищі офлайн брендів, а також надає можливість створення нових брендів, для яких замало місця в реальному просторі. Вхід на ринок офлайн може бути закритий бар’єрами сильних конкурентів або потребувати значних фінансових інвестицій, більших за потреби у фінансуванні у мережі Інтернет, особливо на першому етапі життєвого циклу компанії.

За відсутності бренду підприємство в мережі Інтернет все одно може займати лідируючі позиції, просто будучи представленим на першій сторінці пошукової системи. Таку можливість надає платна реклама та високі технічні показники сайту. У цьому випадку, закріпившись на перших позиціях та відмінно виконуючи свою роботу, підприємство отримає статус бренда швидше за ті сайти, що розміщуються не на першій сторінці у видачі по часто вживаних запитах. Тому бренд особливо важливий для компаній, які не є лідерами за технічними показниками конкуренції в мережі Інтернет. Запам’ятовування одного із найважливіших атрибутів бренду – його імені – може компенсувати будь-яку віддаленість компанії від перших позицій у видачі, оскільки вузькоспеціалізований неповторний запит у вигляді назви фірми одразу приведе відвідувача на потрібний сайт, а не на сайт конкурента з аналогічною пропозицією.

Ще однією з переваг, які отримує власник бренда, що здійснює діяльність в Інтернеті, є сприйняття інтернет-брендів як «більш інноваційних та передових», «менш старомодних і традиційних» та «менш нудних» [2]. Це особливо вигідно для компаній, які пропонують електроніку, високотехнологічні товари та послуги. Компаніям, які представлені в мережі Інтернет під егідою бренда, набагато простіше використовувати у своїй маркетинговій діяльності новітні технології та інструменти комунікації зі споживачами. Проте водночас бренди онлайн можуть сприйматися як «менш дружелюбні, ненадійні і такі, що не викликають довіри» [2]. Останнє твердження пояснюється тим, що вони можуть бути менш відомими за бренди, сформовані офлайн, і тим, що консервативні споживачі важко сприймають зміни, які стосуються у тому числі і способу торгівлі.

Компаніям, які представлені в мережі Інтернет під егідою бренда, набагато простіше використовувати у своїй маркетинговій діяльності новітні технології та інструменти комунікації зі споживачами. Наприклад це стосується мобільних гаджетів. Сьогодні мобільні пристрої побудовані на платформах, що дозволяють постійно завантажувати нові мобільні додатки. Додатки представляються платно (що дає змогу бренду отримати додатковий прибуток) або безкоштовно безпосередньо на сайті компанії та на спеціальних інтернет-ресурсах. При цьому сортування додатків на таких ресурсах відбувається за датою опублікування додатку або за рейтингом, який визначається кількістю завантажень. За даними компанії AppBrain, станом на січень 2017 р. кількість доступних до завантаження мобільних додатків у Google Play (магазин додатків від Google, що дозволяє власникам пристроїв з мобільною операційною системою Android та іншими завантажувати і купувати різні додатки [3]) складає більше 2,7 млн. програм. А приріст кількості мобільних додатків за період з квітня 2016 р. по січень 2017 р. склав 25% [7]. Зважаючи на частоту створення додатків новим компаніям, особливо таким, чиї додатки не пов’язані із розважальним контентом, відводиться дуже мало часу на представлення у топі нових програм для мобільних пристроїв. Не будучи підкріпленим сильним брендом, залучення цільової аудиторії до даного каналу комунікації є неефективним. Знайти бажаний додаток, не знаючи його назви, яка часто відповідає імені бренду, дуже складно.

Отже, широкий перелік можливостей та переваг, доступних підприємствам роздрібної електронної торгівлі, пояснює доцільність реалізації бренд-менеджменту у діяльності компанії. Аналіз вітчизняної літератури та ситуація на українському онлайн-ринку підтверджують, що на сьогоднішній день тема побудови і управління брендом інтернет-магазину має дістати подальшого розвитку.