Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы и кредит \ 3881. Звіт про виробничу практику Загальна характеристика банку ПАТ «КРЕДОБАНК»

Звіт про виробничу практику Загальна характеристика банку ПАТ «КРЕДОБАНК»

« Назад

Код роботи: 3881

Вид роботи: Звіт про виробничу практику

Предмет: Фінанси та кредит

Тема: Загальна характеристика банку ПАТ «КРЕДОБАНК»

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Організаційна структура, мета створення та основні завдання фінансово-кредитної установи

2. Загальна характеристика операцій банку

3. Формування ресурсної бази фінансово-кредитної установи

4. Операції банку з обслуговування платіжного обороту

5. Організація кредитної діяльності банку

6. Безготівкові розрахунки фізичних осіб

7. Робота банку по обслуговуванню готівкового обороту

8. Внутрішньобанківські операції

9. Операції банку з цінними паперами

10. Валютні операції банку

11. Ідведення підсумків практики

Висновок

Список використаних джерел

Проходження виробничої практики є необхідною складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців для установ банківської системи, фінансово-кредитних установ, суб’єктів господарювання різних форм власності тощо. Саме під час проходження практики студент має можливість закріпити теоретичні основи пройденого матеріалу, набути практичних навичок, а також навчитися приймати самостійні рішення у виконанні конкретних завдань.

Банківська установа є важливою складовою частиною ринкового механізму, оскільки регулює грошові потоки в суспільстві, створює особливий продукт – фінансові послуги, через який виявляє вплив на виробництво і споживання. Кожна людина, рано чи пізно, звертається до банку з приводу обміну валют, одержання пенсії (стипендії), отримання чи здійснення переказів, відкриття рахунків в національній та іноземній валютах, одержання кредитів чи надання депозитів тощо.

Базою проходження виробничої практики було обрано ПАТ «КРЕДОБАНК».

ПАТ «КРЕДОБАНК» створено у Львові та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. У Національному Банку України Банк перереєстровано 14 жовтня 1991 року. До 2002 року Банк був відомий як АТ «Західно-Український Комерційний Банк», а з липня 2003 р. до 1.03.2006 р. – АТ «Кредит Банк (Україна)». ПАТ «КРЕДОБАНК» − це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99.6%.

Іншими акціонерами є близько 80 українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб. Регіональна мережа ПАТ «КРЕДОБАНК» нараховує 115 відділень й охоплює більшість областей України. Крім того, банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 288 власних банкоматів. Клієнтами банку є близько 39 тис. юридичних осіб та підприємців та понад 404 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, ПАТ «КРЕДОБАНК» в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.

Мета проходження практики в ПАТ «КРЕДОБАНК» полягає у закріпленні та поглибленні знань теоретико-методологічних аспектів функціонування банку та здобуття навиків самостійної практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку.

Для виконання мети поставлено виконання наступних завдань:

— ознайомитися з організаційною структурою, метою створення та основними завданнями фінансово-кредитної установи;

— дослідити загальну характеристику операцій банку;

— розглянути особливості формування ресурсної бази фінансово-кредитної установи;

— вивчити сутність операцій банку з обслуговування платіжного обороту;

— ознайомитися з організацією кредитної діяльності банку;

— опрацювати особливості здійснення безготівкових розрахунків фізичних осіб;

— дослідити роботу банку по обслуговуванню готівкового обороту;

— вивчити внутрішньобанківські операції;

— опрацювати особливості здійснення операцій банку з цінними паперами;

— ознайомитися з валютними операціями банку.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи, що регулюють банківську діяльність, фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК», підручники, інтернет-ресурси тощо.

У ході написання звіту про проходження виробничої практики я ознайомилася з загальною специфікою роботи в банківській установі на прикладі відділення № 26 ПАТ КБ «КРЕДОБАНК». Протягом періоду проходження практики я працювала переважно з інформацією на офіційному сайті ПАТ «Кредобанк». Насамперед я вивчила історію ПАТ «КРЕДОБАНК», структуру власності та розглянула його фінансову звітність за 2009-2014 р. Це дало змогу знайти обґрунтування надійності та стабільності даного банку. Варто зазначити, що однією з вагомих причин стабільності роботи ПАТ «КРЕДОБАНКу» є значна фінансова підтримка стратегічного акціонера PKO Bank Polski.

Слідуючи пунктам графіка проходження виробничої практики я повторила теоретичні основи, які вже вивчалися в інституті та мала змогу застосувати набуті знання у процесі виконання практичних завдань.

Я ознайомилась з переліком операцій, які здійснюються ПАТ «КРЕДОБАНК» на підставі ліцензії НБУ, на підставі генеральної ліцензії, на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також відповідно до чинного законодавства України.

Ознайомилась з особливостями формування ресурсної бази ПАТ «Кредобанк» а також з основами операцій банку з обслуговування платіжного обороту: характеристикою платіжного обороту, особливістю безготівкових міжгосподарських розрахунків, касовими операціями банків та міжбанківськими розрахунками.

У процесі розгляду особливостей організації кредитної роботи банку розглянула основні моменти процесу банківського кредитування, вивчила банківські кредитні продукти та безпосередньо приймала участь роботі з клієнтами стосовно створення запитів, а також оформлення документів на видачу кредиту.

Працювала з Постановою НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах». Зокрема, ознайомилася з особливостями відкриття поточних, депозитних та карткових рахунків, а також з порядком заповнення платіжних інструментів, що обслуговують безготівкові розрахунки.

Вивчила особливості проведення касових операцій, а також випадки, за яких банк має право відмовити клієнту у проведенні операції з готівкою.

Окрім того, ознайомилася з теоретичними основами внутрішньобанківських операцій, а також операцій банку з цінними паперами та іноземною валютою.

За час проходження практики я мала змогу розглянути типові операції, що здійснюються працівниками банку, а також вивчити документи, які оформлюються при проведенні цих операцій. Зокрема, ознайомилася з основними нормативними документами, які регламентують банківську діяльність.

Окрім того, я мала можливість спостерігати за роботою працівників, які здійснювали відкриття поточних та депозитних рахунків фізичним особам, оформлювали кредитні заявки та відсилали їх на розгляд в ЦАК, а також оформлювали кредитні договори. Також, спостерігала за проведенням розрахунково-касових операцій: переказ коштів, оформлення візових платежі, приймання платежів від населення (оплата інтернету, комунальних послуг). При виникненні певних незрозумілих моментів могла проконсультуватися з ними. Більше того, з другого тижня практики вже самостійно консультувала клієнтів банку, під безпосереднім наглядом керівника практики.

Проходження виробничої практики стало шансом спробувати себе як працівника банківської установи, по-справжньому оцінити свої знання та вміння, здобути навиків роботи в банку. Підсумовуючи пройдену практику, варта зазначити, що набутий досвід та нові знання створили міцне підґрунтя для наступних досягнень.

1. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. Вищ. Навч. Закл.] / І.О. Лютий, О.О. Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 776 с.

2. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kredobank.com.ua/img/users/1538/anual%20report.pdf.

3. Офіційний сайт ПАТ «КРЕДОБАНК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kredobank.com.ua/.

4. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kredobank.com.ua/img/forall/Annual_Report_2014.pdf.

5. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. / О.В. Васюренко - К.: «Знання», 2006. - 311 с.

6. Скоморович І.Г. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / І.Г. Скоморович. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 482 с.

7. Поповнення: НБУ включив ПАТ «КРЕДОБАНК» в групу «великих» банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/~/341880.

8. Операції банків з обслуговування платіжного обороту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://5fan.info/rnaatyqasyfsjgemer.html.

9. Несинова С.В. Господарське право України: навч. посібник. / С.В. Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна - К.: Центр навчальної літератури, 2012 – 564 с.

10. Коцовська P.P. Банківські операції [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль. – Київ: УБС НБУ, Знання. – 2010. – 390 с.

11. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2698813.

12. Морозов А.М. Банківські операції: Підручник.-2-ге вид., і доп. / А.М. Морозов, М.І. Савлук, та інші, За редакцією д-ра екон. Наук, проф. А.М. Мороза. - К.:КНЕУ, 2002. - 476 С.

13. Постанова Національного банку України про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03/print1399996951210398.

14. Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках: Навч. посіб. / Табачук Г.П., Сарахман О.М., Бречко Т.М. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 424 с.

Детальніше дивіться програму та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси, УБС