Распечатать страницу

Шпора з предмету Гроші та кредит - 40 питань

« Назад

Код роботи: 382

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Гроші та кредит

Тема: 40 питань

Кількість сторінок: 96

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Назвіть основні причини виникнення грошей

2. У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною та еволюційною концепціями походження грошей?

3. Які форми грошей ви знаєте?

4. Що таке вексель, банкнота, чек?

5. У чому полягає роль грошей у ринковій економіці?

6. Поясніть суть кількісної теорії грошей

7. Які соціально-економічні причини виникнення кількісної теорії грошей?

8. У чому полягає суть «трансакційного варіанта» кількісної теорії грошей?

9. Поясніть причинно-наслідкові зв’язки у рівнянні обміну І.Фішера

10. У чому полягає суть «кембріджської версії» кількісної теорії грошей?

11. Вклад Дж.Кейнса у розробку кількісної теорії грошей

12. У чому полягає специфіка рекомендацій Дж. Кейнса щодо грошового регулювання економіки?

13. У чому полягає суть металістичної теорії грошей?

14. У чому полягає суть номіналістичної теорії грошей?

15. У чому полягає суть монетаристської версії кількісної теорії грошей?

16. Яка відмінність монетаризму від кейнсіанських поглядів на грошовий механізм?

17. У чому полягає суть фіскальної політики щодо її впливу на економічну кон’юнктуру?

19. У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції?

20. Охарактеризуйте рух грошей на предмет поворотності та еквівалентності при фінансах, кредиті та грошовому обігу?

21. До якого із секторів грошового обороту (фінансів, кредиту чи грошового обігу) відноситься сплата податків?

22. Назвіть чинники, що впливають на швидкість обігу грошей?

23. Які грошові агрегати визначає НБУ?

24. У чому суть закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки його порушення?

25. Що таке неповноцінні гроші? Охарактеризуйте готівкові, депозитні й електронні гроші

26. Назвіть фактори, що впливають на сталість грошей

27. Що таке грошова система? з яких елементів вона складається та в чому їх суть?

28. Назвіть основні типи грошових систем?

29. Які ви знаєте методи регулювання грошового обігу?

30. Що таке інфляція, які форми її прояву?

31. Дайте характеристику типам інфляції

32. Які ви знаєте форми та способи безготівкових розрахунків?

33. Що таке грошова реформа, які її види?

34. Дайте характеристику антиінфляційним заходам?

35. Що таке грошова система? З яких елементів вона складається та в чому їх суть?

36. Назвіть основні типи грошових систем?

37. Дайте характеристику небанківським фінансово-кредитним інститутам

38. Які ви знаєте методи регулювання грошового обігу?

39. Що таке інфляція, які форми її прояву?

40. Що таке грошова реформа, які її види?