Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент персонала \ 3777. Курсова робота Порівняльна характеристика основних форм матеріального стимулювання персоналу організації

Курсова робота Порівняльна характеристика основних форм матеріального стимулювання персоналу організації

« Назад

Код роботи: 3777

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: Порівняльна характеристика основних форм матеріального стимулювання персоналу організації

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Теоретичні засади матеріального стимулювання праці на підприємстві

1.1 Сутність та види матеріального стимулювання праці на підприємстві

1.2. Розробка системи матеріального стимулювання праці на підприємстві

1.3. Методика оцінки ефективності стимулювання праці на підприємстві

Висновки до першого розділу

2. Теоретичні основи мотивування

2.1. Стратегія керування людськими ресурсами фірми

2.2. Засоби поліпшення мотивації праці,мотивація-досвід закордонних країн

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

В умовах сьогодення матеріальному стимулюванню працівників підприємств як основній складовій частині загальної системи мотивації притаманні риси попередньої адміністративно-командної системи господарювання. Через відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства вона перестала виконувати свою головну - стимулювальну функцію, і перетворилась на просту надбавку до посадового окладу. Відсутність науково обґрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до «зрівняйлівки» в системі преміювання.

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, бо вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Тобто в підприємницькій діяльності мають застосовуватися такі форми і методи стимулювання людини, які б підвищували результативність її роботи.

Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації щодо підвищення продуктивності трудової діяльності в працях економістів-класиків та українських вчених А. Сміта, Ф. Гілбрета, А. Врума, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, А. Афоніна, Р. Оуена, О. Кузьміна, О.С. Віханського, Г.А. Дмитриєнка, І.В. Мішурова, Н.П. Любомудрової, В.П. Сладкевича, однак низка питань, повязаних з системним дослідженням матеріальної мотивації та її взаємозвязку з аспектами морального мотивування, повністю не розкриті.

Предметом дослідження - мотивація діяльності персоналу підприємницької організації.

Метою курсової роботи є - дослідження теоретичних та практичних аспектів матеріальної мотивації праці.

Завданням курсової роботи є:

- вивчення теоретичних засад матеріального стимулювання праці;

- аналіз форм матеріальної мотивації персоналу підприємства;

- оцінка ефективності матеріального стимулювання персоналу підприємства;

- визначення напрямів вдосконалення мотиваційної політики підприємства.

В даній курсовій роботі я виконала так задачі:

- вивчила еоретичні засади матеріального стимулювання праці;

- аналізувала форми матеріальної мотивації персоналу підприємства;

- оцінила ефективність матеріального стимулювання персоналу підприємства;

- визначила напрям вдосконалення мотиваційної політики підприємства.

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, бо вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Тобто в підприємницькій діяльності мають застосовуватися такі форми і методи стимулювання людини, які б підвищували результативність її роботи.

Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації щодо підвищення продуктивності трудової діяльності в працях економістів-класиків та українських вчених А. Сміта, Ф. Гілбрета, А. Врума, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, А. Афоніна, Р. Оуена, О. Кузьміна, О.С. Віханського, Г.А. Дмитриєнка, І.В. Мішурова, Н.П. Любомудрової, В.П. Сладкевича, однак низка питань, повязаних з системним дослідженням матеріальної мотивації та її взаємозвязку з аспектами морального мотивування, повністю не розкриті.

Матеріальне стимулювання праці - це засіб забезпечення матеріальних потреб працюючих у залежності від результатів їх колективної та індивідуальної праці через систему законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та організаційних чинників і заходів, пов'язаних з виробництвом

Методи впливу на трудову активність персоналу, засновані на застосуванні грошової форми винагороди, використовуються дуже давно і у всіх країнах світу. Побудувати стратегію активізації діяльності персоналу, не використовуючи грошових стимулів, неможливо. Гроші є основним із благ, що знаходяться в розпорядженні роботодавця, здатні викликати в людей мотиви до трудової діяльності. У той же час, варто пам'ятати, що гроші не можна розглядати як універсальний засіб задоволення потреб, стимул абсолютного значення, і що проблему активізації праці неможливо вирішити тільки з їх допомогою.

Кожен менеджер повинний пам'ятати про грошові винагороди:

Підвищення грошових виплат не приводить автоматично до посилення активності і росту результатів праці, хоча затримки і скорочення цих виплат майже неминуче приводять до невдоволення роботою і зниження трудових показників; недоодержання нагороди впливає на поводження інтенсивніше, ніж її одержання.

Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розсташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації.

У дійсний час, при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою.

1. Анісімов, В.М. Кадрова служба і управлянні персоналом організації Навчальний посібник. - М.: 2008. - 425 с.

2. Берістай, А.П. Аналіз фінансової звітності: пров. з англійської. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 615 с.

3. Вікерстафф, С. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: 2009. - 378 с.

4. Грачов, М.В. Суперкадром: управління персоналом в міжнародній корпорації: Навчальний посібник. - М.: Дело, 2009.- 260 с.

5. Губанов, С. Система організації та заохочення праці: Методичні розробки / Губанов, С. // Економіст. - 2008. - № 4. - С.36-40.

6. Калина, А.В. Організація оплати праці в умовах ринку (аспект ефективності). Навчально-методичний посібник. - К.: МАУП, 2009. - 486 с.

7. Клочков, А. Особливості систем мотивації персоналу в Росії / Клочков А. // Управління персоналом. - 2010. - № 1. - С.37-55.

8. Комаров, Є.І. Сучасні тенденції в мотивації та стимулювання персоналу / Комаров Є.І. // Управління персоналом. - 2006. - № 23. - С. 19-32.

9. Меликьян, Г.Г. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. - М.: МГУ, Изд-во ЧеРо, 2008. - 623 с.

10. Пошерстнік, Е.Б. Заробітна плата в сучасних умовах / Пошерстнік Е.Б., Пошерстнік Н.В. - М.: С-Пб., 2009. - 518 с.

11. Прошкін, Б. О. деяких методологічних принципах мотивації трудової діяльності персоналу / Прошкін Б. // Управління персоналом. - 2008. - № 11. - С.55-67.

12. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник для ХХ I століття. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 676 с.

13. Самуйлова Є.І. Система оплати праці на основі урахування рівня кваліфікації персоналу: СБ науч. тр. - Єкатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2009. - С.151 - 158.

14. Слезингер, Г. Е. Праця в умовах ринкової економіки. Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.

15. Черняєва, Д. Світова криза і трудові віжносини / Черняєва Д. // керування персоналом. - 2009. - № 23. - С. 78-92.