Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международная торговля (Международная торговая деятельность) \ 3776. Реферат Контроль за переміщенням товарів, які ввозяться на територію України та переміщаються транзитом через територію України

Реферат Контроль за переміщенням товарів, які ввозяться на територію України та переміщаються транзитом через територію України

« Назад

Код роботи: 3776

Вид роботи: Реферат

Предмет: Міжнародна торгівля

Тема: Контроль за переміщенням товарів, які ввозяться на територію України та переміщаються транзитом через територію України

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2006

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Контроль за переміщенням товарів, що ввозяться на митну територію України

2. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України

3. Нормативні документи регулювання перевезення

Висновки

Список використаної літератури

Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам.

Передбачається, що Порядок ввезення на митну територію України, митного оформлення валюти та валютних цінностей встановлюється окремими законами України.

Порядок митного оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України встановлений законодавством України. Так, наприклад, товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місце знаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари альтернативою митному оформленню товарів у митниці призначення є здійснення повного митного оформлення товарів безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів та дотриманням положень чинного законодавства у частині сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо.

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України (напрямок переміщення транзит), використовується ВМД типу "транзит" та її електронна копія.

Митний контроль та пропуск товарів здійснюється за наявності необхідних документів. Серед них: CARNET TIR (книжка МДП) та КНИЖКА АТА.

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 305 с.

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996. — 241 с.

3. Горбатовский Н. Таможенное оформление и контроль: Рос. Федерация // Закон. — 1993. — 312с.

4. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1996. — 78 с.

5. Дудчак В. I., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. —310 с.

1. Контроль за переміщенням товарів, що ввозяться на митну територію України

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місце знаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари альтернативою митному оформленню товарів у митниці призначення є здійснення повного митного оформлення товарів безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів та дотриманням положень чинного законодавства у частині сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо.

Для здійснення контролю за доставкою окремих видів товарів, перелік яких установлюється й змінюється ДМСУ залежно від виду транспорту, використовується попередня вантажна митна декларація (ПД). ПД оформлюється в порядку, установленому ДМСУ.

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України, переміщуються цією територією з будь-якою метою, крім транзиту, і на які не складається ПД, використовуються інші документи контролю за доставкою, визначені ДМСУ, та їх електронні копії. Загальна схема переміщення товарів при їх ввозі на митну територію України наведена на рис. 1.

У разі ввезення товарів на митну територію України як документ контролю за доставкою використовується:

- попереднє повідомлення (ПП) та його електронна копія;

- внутрішній транзитний документ (ВТД) та його електронна копія. Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його електронна копія до моменту ввезення товарів подаються митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митниці призначення. В окремих випадках, враховуючи специфіку господарської діяльності особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення ВМД відповідно до заявленого митного режиму в зоні діяльності митниці іншої, ніж митниця за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням цієї особи. У таких випадках ПП оформляється за листами про погодження. При цьому ПП та ВМД повинні бути оформлені однією митницею.

Митниця призначення, якою було оформлене ПП, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленим ПП до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв'язку. З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання затримці транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформлені з використанням ПП, інформує відправника або перевізника цих товарів про дату та номер оформленого ПП, які проставляються у правому нижньому куті товаросупровідних документів на переміщувані товари.

Б3776, Рис. 1 - Загальна схема переміщення товарів при їх ввозі на митну територію України

Рис. 1 - Загальна схема переміщення товарів при їх ввозі на митну територію України

Митниця відправлення дає дозвіл на переміщення через митний кордон товарів, що ввозяться в Україну, тільки за умови позитивного результату перевірки посадовою особою пункту пропуску наявності в ЄАІС ДМСУ відповідного ПП та відповідності характеру і кількості вантажу та відомостей, зазначених у товаросупровідних документах на переміщувані товари, відомостям, зазначеним в електронній копії ПП.

Після в'їзду до зони митного контролю в пункті пропуску митниці відправлення перевізник подає посадовій особі митниці товаросупровідні документи на товари, що ввозяться в Україну, та інформує про номер і дату ПП, оформленого митницею призначення.

Після отриманні підтвердження з ЄАІС ДМСУ про наявність ПП та за відсутності зауважень посадова особа митниці відправлення заповнює контрольну мітку ПП шляхом унесення до електронної копії ПП певних відомостей про транспортний засіб; перевізника; переміщувані товари; вид і реквізити всіх наявних документів на товари; ідентифікаційні ознаки митного забезпечення; дату і час перетину кордону; визначений митницею відправлення строк доставки товарів у митницю призначення; номер службового посвідчення та особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, що здійснював митне оформлення цього вантажу (якщо попереднє повідомлення, оформлене митницею призначення, складено на велику партію товарів, що ввозитиметься декількома транспортними засобами, на кожну частину такої партії, яка перевозиться окремим транспортним засобом, заповнюється окрема контрольна мітка у ЄАІС ДМСУ).

Після цього посадова особа митниці відправлення заносить відомості про номер і дату ПП, товари, транспортний засіб, яким вони переміщуються, товаросупровідні документи, перевізника тощо до журналу реєстрації пропуску товарів через митний кордон України; ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення в митницю призначення та документи на них, зі змістом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 МКУ та використовуючи дані ЄАІС ДМСУ, роздруковує чотири примірники витягу з електронної копії ПП (із заповненою контрольною міткою про пропуск товарів) на переміщувані товари.

Витяг з електронної копії ПП (чотири примірника) з проставленими відбитками особистої номерної печатки розподіляються наступним чином:

перший примірник витягу з електронної копії ПП разом з примірниками всіх товаросупровідних документів (або ксерокопіями) передається до ВКПТ митниці відправлення;

другий і третій примірники передаються особі, що взяла зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, використовуються як довідкові документи протягом усього терміну переміщення товарів;

четвертий примірник разом з примірниками документів (або ксерокопіями), що підтверджують вартісні й кількісні характеристики товару, інших необхідних товаросупровідних і товаротранспортних документів залишається в справах структурного підрозділу митниці відправлення, розташованого в пункті пропуску через державний кордон.

Особа, що приймає заявлені товари до перевезення та документи на них, бере зобов'язання щодо доставки цих товарів і документів у митницю призначення й підписує в усіх примірниках витягу з електронної копії ПП друкований текст зобов'язання про доставку товарів у митницю призначення.

Після даних операцій посадова особа митниці відправлення засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставлення відбитка номерного штампа "Під митним контролем" на всіх примірниках усіх поданих до оформлення товаросупровідних і товаротранспортних документів (або на ксерокопіях); та дає дозвіл на відправлення товару в митницю призначення.

Дозвіл на відправлення транспортного засобу в митницю призначення та у проміжні митниці надається тільки за умови наявності в ЄАІС ДМСУ поставлених на контроль ПП на кожен конкретний вантаж.

При надходженні товарів, що ввозяться в Україну, у митницю призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) посадова особа митниці призначення перевіряє комплектність поданих особою, яка дала зобов'язання про доставку товарів у митницю призначення, товаросупровідних документів за їх переліком, що міститься в електронній копії ПП, і відповідність цих документів реквізитам документів, зазначеним у витягу з цієї електронної копії. По завершенні переміщення товарів посадова особа митниці призначення вчиняє на другому й третьому примірниках витягу з електронної копії ПП запис "Переміщення завершено", який засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" цієї посадової особи.

В електронній копії ПП, що міститься в ЄАІС ДМСУ, у строк, що не перевищує чотирьох годин після надходження товарів у місце прибуття, зафіксованого в документі контролю за доставкою посадова особа митниці призначення робить відмітку про надходження товарів. Будь-які операції з товарами, що надійшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення.

Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу перед митницею призначення несуть:

при перевезеннях автомобільним транспортом - перевізник;

при перевезеннях залізничним транспортом - начальник залізничної станції;

при переміщенні морським, річковим та повітряним транспортом - начальник порту.

Товари перебувають під митним контролем митниці призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згідно із заявленим митним режимом. При частинному надходженні товарів, що ввозяться в Україну, в митницю призначення, зокрема при подрібненні партії товарів, що перевозяться залізничним транспортом, ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявленої та пропущеної за одним ПП партії. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС ДМСУ.

2. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України (напрямок переміщення транзит), використовується ВМД типу "транзит" та її електронна копія.

Після в' їзду до зони митного контролю на пункті пропуску митниці відправлення власник транзитних товарів, їх перевізник або уповноважена ними особа (декларант) заповнює ВМД типу "транзит" та разом з усіма товаросупровідними документами подає її посадовій особі митниці відправлення. До графи 50 усіх основних аркушів транзитної ВМД декларантом вносяться відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення. На зворотному боці кожного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змісту: "Я, (прізвище, ім'я та по батькові, номер і серія паспорта), ознайомлений зі змістом статей 331, 336, 337, 338, 349 МКУ і зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в митницю призначення в установлений строк". Особа, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, ознайомлюється зі змістом зазначених статей МКУ та підписує всі примірники основних аркушів ВМД. Зобов'язання і підпис засвідчуються відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення.

Посадова особа митниці відправлення у межах своєї компетенції перевіряє правильність заповнення ВМД присвоює ВМД реєстраційний номер, проставляє на твердій копії ВМД та всіх примірниках товаросупровідних документів відбитки відповідних штампів та особистої номерної печатки згідно із загальним порядком та дає дозвіл на транзит товарів через митну територію України. Потім, протягом чотирьох годин після завершення оформлення ВМД передає інформацію за цією ВМД до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв'язку та ставить на контроль електронну копію цієї ВМД. Після завершення митного оформлення посадова особа митниці відправлення разом з примірниками ВМД залишає у справах митниці примірники (або фотокопії) усіх супровідних документів на переміщувані товари. Аркуш ВМД ("примірник для митниці") разом з іншими товаросупровідними документами, всі примірники яких засвідчуються відбитками особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, що здійснював митне оформлення транзиту, видається на руки перевізнику чи відправнику товарів або уповноваженій ним особі для доставки у пункт пропуску через державний кордон митниці призначення. Аркуш ВМД ("примірник для декларанта") передається декларанту.

На початку кожної зміни прикордонна митниця призначення робить запит до ЄАІС ДМСУ щодо транзитних ВМД, після чого забезпечує наявність у підпорядкованих їй пунктах пропуску інформації про такі вантажі.

При надходженні транзитного вантажу у пункт пропуску через державний кордон митниці призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) посадова особа цієї митниці:

в оперативному режимі перевіряє наявність транзитної ВМД у ЄАІС ДМСУ за реєстром транзитних ВМД, за якими направлено вантажі в цю митницю призначення;

перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних документах, та самого вантажу;

приймає рішення про необхідність митного огляду переміщуваних товарів;

за відсутності зауважень проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД штамп "Під митним контролем". У графі "А" цього аркуша ВМД проставляється відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці призначення та робиться запис "Вантаж надійшов". Після цього аркуш ВМД вилучається і передається до ВКПТ митниці призначення. Вилучений аркуш ВМД протягом установленого строку зберігається у справах митниці призначення.

При частинному надходженні транзитного вантажу в митницю призначення, зокрема під час подрібнення партії товарів при перевезеннях залізничним транспортом (декількома транспортними засобами), ведеться облік фактичного надходження товарів, що входять до складу задекларованої за однією ВМД партії. Загальна схема переміщення товарів при їх транзиті через митну територію України наведена на рис. 3.9.

Вантаж перебуває під митним контролем митниці призначення до моменту фактичного вивезення за межі митної території України. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється у кількості, що не перевищує кількості товарів, зазначеної у ВМД. У разі ненадходження транзитних товарів у митницю призначення, надходження з порушенням строку доставки, номіналу, цілісного стану та обсягу товарів тощо справа про порушення митних правил заводиться митницею, якій було надане відповідне зобов'язання.

3. Нормативні документи регулювання перевезення

CARNET TIR (книжка МДП) – документ, який свідчить про перевезення товарів та інших предметів за умовами згідно Конвенції МДП 1975 року.

Може використовуватись при здійсненні перевезень вантажів з використанням автомобільного виду транспорту. Наявність книжки МДП підтверджує допущення транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами та дійсність фінансової гарантії.

Дає підстави митним органам виставляти позов до національного гарантійного об'єднання (АсМАП) у разі недоставлення вантажів до митниць призначення (див. рис. 2).

Б3776, Рис. 2 - Позов до національного гарантійного об'єднання (АсМАП)

Рис. 2 - Позов до національного гарантійного об'єднання (АсМАП)

Регламентуючі документи.

1. Митна конвенція від 14.11.75 № 3050 "Про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

2. Наказ ДМСУ від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП"

КНИЖКА АТА – комплект митних пропускних документів на тимчасове ввезення, тимчасове вивезення і транзитне перевезення певних вантажів. Введено Митної конвенції про тимчасове ввезення вантажів із застосуванням К. АТА 1961 К. АТА складається з двох зелених обкладинок, між якими вставлені два жовтих, два білих і два синіх листка. Зелені обкладинки містять загальні відомості про К. АТА і основний перелік вантажів. Жовті листки призначені для тимчасового вивезення та зворотного ввезення тимчасово вивезеного вантажу (реімпорт). Білі – для тимчасового ввезення та зворотного вивезення (реекспорт). Сині – для контролю за транзитними перевезеннями.