Распечатать страницу

Наукова стаття Недержавні пенсійні фонди

« Назад

Код роботи: 3717

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Державні фінанси

Тема: Недержавні пенсійні фонди

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди: статистика, перспективи / А. Бахмач // Вісник ПФУ. – С. 14

2. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

3. Самбірський М. Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення: проблеми та перспективи [Електронний ресурс]− Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/files/sambirskiy.pdf

4. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2015 [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/INFO/NFP_I%20piv%202015.pdf

5. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2014 [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IІ_kv%202014.pdf

6. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/docs/zvit/npfza22013.pdf

7. Приймак І.І. Оцінка стану та прогноз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / І.І. Приймак, О.О. Коптюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 46

8. Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України. - 2011. - № 9. - С. 58.

Недержавні пенсійні фонди

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Україні поки що не стали масовим явищем, а працездатне населення не виявляє активного інтересу до НПФ, що позбавляє економіку важливого джерела інвестиційних ресурсів. Тому актуальною залишається проблема перетворення НПФ на активних учасників фінансового ринку, якими вони є в економічно розвинених країнах. [1, с 14].

Згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд (НПФ) — це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та здійснює свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду [2].

Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки [3, с. 2].

Станом на 30.06.2015 згідно Державного реєстру фінансових установ в Україні налічувалося 72 недержавних пенсійних фонди та 23 адміністратори НПФ (станом на 30.06.2014 у Державному реєстрі налічувалося 80 НПФ та 27 адміністраторів) [4].

Згідно з даних Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України (рис.1).

Б3717, Рис. 1 - Територіальний розподіл НПФ

Рис. 1 - Територіальний розподіл НПФ [4-6]

Як видно з рис. 1, найбільша кількість НПФ з великим відривом зосереджена у м. Києві.

Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту наведено в таблиці 1.

Отже, станом на 30.06.2015 адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 56,5 тис. шт. пенсійних контрактів, що більше на 2,5% або 1,4 тис. шт. порівняно з кінцем минулого року та дорівнює показнику відповідного періоду 2014 року [4].

Станом на 30.06.2015 загальна кількість учасників НПФ становила 833,5 тис. осіб, що на 4,2 тис. менше ніж у попередньому році (Рис.2).

Таблиця 1

Динаміка зміни основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні

 

Показники

Станом на 30.06.2013

Станом на 30.06.2014

Станом на 30.06.2015

Темпи приросту,%

30.06.2014 / 30.06.2013

30.06.2015 / 30.06.2014

Кількість учасників пенсійних контрактів, тис. шт

61,3

56,5

56,5

-7,8%

0

Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб

588,5

837,7

833,5

42,3%

-0,5%

Загальна вартість активів НПФ, млн. грн.

1 831,8

2 381,3

2 157,1

30,0%

-9,4%

Пенсійні внески, всього, млн. грн.

1 442,7

1 722,8

1 845,6

19,4%

7,1%

у тому числі:

 

 

 

 

 

- від фізичних осіб

62,7

114,0

74,9

81,8%

-34.3%

-від фізичних осіб підприємст

0,2

0,2

0,2

0,0%

0,0%

- від юридичних осіб

1 379,8

1 608,3

1 770,5

16,6%

10,1%

Пенсійні виплати, млн. грн.

274,3

339,7

502,2

23,8%

47,8%

Кількість учасників що отримали/отримують пенсійні виплати, тис. осіб

68,9

71,0

79,7

3,0%

12,3%

Сума інвестиційного доходу, млн. грн

807,4

1 167,6

1 014,6

44,6%

-13,1%

Прибуток від інвестування недержавних фінансових активів млн. грн.

685,9

1 013,4

822,6

47,7%

-18,8%

сума витрат що відшкодовується за рахунок пенсійних внесків

121,5

154,2

192,0

26,9%

24,5%

Б3717, Рис. 2 - Динаміка зміни кількості учасників недержавних пенсійних фондів за період 2013-2015 рр.

Рис. 2 - Динаміка зміни кількості учасників недержавних пенсійних фондів за період 2013-2015 рр., [4-6]

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 30.06.2015 становила 2 157,1 млн. грн., що на 9,4 % або на 224,2 млн. грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року та на 17,8%, або на 325,3 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (рис. 3) [4].

Б3717, Рис. 3 - Динаміка зміни основних показників системи НПЗ (млн. грн.) за 2013 – 2015 рр.

Рис. 3 - Динаміка зміни основних показників системи НПЗ (млн. грн.) за 2013 – 2015 рр. [4-6]

Недержавна пенсійна система відіграє надзвичайно важливу роль у пенсійному забезпеченні населення, вона є засобом гарантування гідного рівня життя після виходу на пенсію, а кошти НПФ є джерелом довготермінових інвестицій, необхідних для економічного розвитку країни [7, с. 46].

Для запровадження та належного функціонування накопичувальних рівнів пенсійної системи в Україні потрібно забезпечити формування і розвиток відповідної законодавчої та нормативно-правової бази, стимулювання вкладників для участі в системі накопичувального пенсійного забезпечення, сформувати додаткові механізми захисту пенсійних накопичень з метою захисту прав та інтересів вкладників й учасників, створити систему надійного інвестування пенсійних коштів, запровадити порядок складання звітності НПФ з метою забезпечення прозорості їхньої діяльності, створити систему моніторингу та аналізу діяльності суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення, а також роботи з громадськістю щодо надання інформації про реформування у сфері НПФ та сформувати позитивний імідж діяльності цих небанківських фінансових установ [8, с. 58].