Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3712. Семінар №9, Аудиторські докази та їх документальне оформлення

Семінар №9, Аудиторські докази та їх документальне оформлення

« Назад

Код роботи: 3712

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №9, Аудиторські докази та їх документальне оформлення

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Поняття аудиторських доказів та основні вимоги до них. Достатність та відповідність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види аудиторських доказів. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. Рівні надійності аудиторських доказів.

Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора). Мета складання аудиторської документації (робочих документів). Вимоги до аудиторської документації та її види. Склад та структура аудиторської документації. Обов’язкові реквізити аудиторської документації. Класифікація аудиторської документації. Оформлення аудиторської документації, формування остаточного аудиторського файлу (аудиторського досьє). Конфіденційність аудиторської документації. Права на аудиторську документацію (робочі документи аудитора), порядок її зберігання та використання.

Самостійна робота студентів

1. Для закріплення теоретичного матеріалу cкласти таблицю «Орієнтований перелік робочої документації аудиторської фірми за етапами аудиту».

Таблиця 1

Орієнтований перелік робочої документації аудиторської фірми за етапами аудиту

Назва етапу

Назва робочих документів

1.

Підготовчий

 

2.

Планування

 

3.

Основний

 

4.

Заключний

 

Ситуаційне завдання 1

За даними аудиторської перевірки ВАТ «XXI століття» зробити аналіз зібраних аудитором доказів та розподілити їх за рівнем надійності:

1. Аналіз правильності відображення первісної вартості запасів з урахуванням понаднормових втрат, витрат на збут та загальногосподарських витрат у формі письмового пояснення бухгалтера з обліку матеріалів.

2. Розрахунок відшкодування добових витрат на відрядження за кордон у межах 100 доларів на добу, без врахування витрат на проживання.

3. Акт контрольної перевірки інвентаризації статутного капіталу ВАТ, за методикою оцінки вартості об’єктів приватизації, складений із участю аудитора.

4. Висновок незалежного експерта про емісію акцій, їх номінальну вартість, права акціонерів на додатковий випуск акцій.

5. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів №МШ-8 без підпису головного бухгалтера. Отримані усні пояснення персоналу з цього приводу.

Ситуаційне завдання 2

В ході аудиторської перевірки ЗАТ «Нельсон» аудитору Карпенко А.В. необхідно зібрати достатню кількість аудиторських доказів в залежності від об’єкта аудита. Вказати, якими документами йому слід користуватися для успішного виконання цього завдання (табл.2).

Таблиця 2

Аналіз інформації, яка одержана в ході аудиторської перевірки ЗАТ «Нельсон»

Інформація

Аудиторські докази

Нормативні документи

1.

Відсутність наказу про облікову політику

 

 

2.

Наявність виправлень в касових та банківських документах

 

 

3.

Невідповідність, отриманих в ході інвентаризації, даних про фактичну наявність матеріальних цінностей та облікових даних

 

 

4.

Невідповідність відображення розміру Статутного капіталу в установчих документах та на рахунках бухгалтерського обліку

 

 

5.

Недотримання встановлених норм витрат на відрядження

 

 

Ситуаційне завдання 3

За даними аудитора Петренко А.В., який приймає участь в аудиторській перевірці ТОВ «Альфа», встановлена наявність сумнівної безнадійної заборгованості щодо відвантажених будматеріалів покупцю ТОВ «Росток». ТОВ «Альфа» звернулося до суду з позовом щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Росток» у зв’язку із затримкою на 91 день оплати продукції.

Необхідно:

- проаналізувати ситуацію з позицій чинного законодавства;

- навести докази, що підтверджують чи спростовують правильність віднесення до складу валових витрат звітного періоду вартості відвантажених будматеріалів;

- надати пропозиції керівництву.

Ситуаційне завдання 4

За результатами на 01.11.09., проведеної за участю аудитора Петренко А.В. на підприємстві ТОВ «Альфа», інвентаризації матеріальних цінностей встановлені факти наступних порушень:

а) відсутні інвентаризаційні описи та протоколи засідань інвентаризаційних комісій;

б) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці за фарбою олійною номенклатурний № 1203 та фарбою емалевою номенклатурний № 1204;

в) списання нестач фарби олійної номенклатурний № 1203 на рахунки витрат підприємства за дебетом рах. 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» та кредитом рах. 201 «Сировина і матеріали».

Необхідно проаналізувати ситуацію з позицій чинного законодавства та зробити відповідні записи до робочих документів аудитора.

Нормативні документи

І. Аудиторські докази

1. МСА 500 «Аудиторські докази».

2. МСА 501 «Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей».

3. МСА 505 «Зовнішні підтвердження».

4. МСА 510 «Перше завдання: залишки на початок періоду».

5. МСА 520 «Аналітичні процедури».

6. МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги» та ін..

ІІ. Аудиторська документація

1. МСА 210 «Умови домовленості про аудит».

2. МСА 230 «Документація з аудиту».

3. МСА 300 «Планування аудиту фінансових звітів».