Распечатать страницу

Семінар №8, Планування та етапи аудиту

« Назад

Код роботи: 3711

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №8, Планування та етапи аудиту

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту. Організація процесу планування аудиту. Документальне оформлення процесу планування. Дії аудитора на початку процесу планування. Загальна стратегія аудиту. Питання, які розглядає аудитор під час вибору загальної стратегії аудиту. План проведення аудиту. Перелік аудиторських процедур в складі плану проведення аудиту (програма аудиту). Використання стандартних програм аудиту в процесі його планування та здійснення. Уточнення плану проведення аудиту. Особливості планування першого аудиторського завдання. Відповідальність аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі планування аудиту.

Практичні завдання

Завдання 1

ВАТ «Меркурій» здійснює оптову торгівлю товарів широкого вжитку. З метою розробки загального плану аудиторської перевірки фінансової звітності за 2008 рік та уточнення графіку проведення аудиту керівник аудиторської фірми доручив Вам відвідати Товариство та зібрати інформацію, необхідну для планування. При цьому керівник нагадав, що при проведенні аудиту за минулий рік були виявлені такі проблеми, як продаж неліквідних товарів нижче собівартості, зростання обсягу продажу товарів в кредит, крадіжки товарів працівниками.

Відвідавши Товариство Ви зібрали наступну інформацію:

а) дохід, виручка від реалізації товарів за 2008 рік склав - 130 млн.грн., а прибуток - 2 млн.грн. (за 2007 рік відповідні показники становили 110 млн.грн. та 8 млн.грн.);

б) на початку 2008 року Товариство впровадило комп‘ютеризовану систему обліку товарів на складі, в зв‘язку з чим керівництво Товариства вирішило не проводити щомісячну інвентаризацію товарів в кінці звітного року;

в) ріст реалізації товарів за 2008 рік порівняно з минулим роком був досягнутий, головним чином, за рахунок залучення нових клієнтів шляхом пропозиції товарів в кредит зі збільшенням тривалості кредиту до 3-х місяців, в той час як в минулому році термін кредиту становив 1 місяць.

Від вас потрібно:

1. Вказати з посиланням на відповідні Міжнародні стандарти аудиту та етики:

а) причини, з яких аудитору доцільно планувати свою роботу,

б) та питання, які слід враховувати аудиторові під час розробки загального плану аудиторської перевірки.

2. Описати, які суттєві питання ви повинні обговорити з головою правління Товариства з метою:

а) складання графіку проведення аудиту,

б) та розробки загального плану аудиторської перевірки.

3. Опишіть, які питання і чому, на вашу думку доцільно включити до загального плану аудиторської перевірки в зв‘язку з наявністю інформації, наведеної в пункті а, б, с ситуаційного завдання.

Завдання 2

Ви є відповідальною особою за розробку політики і процедур щодо прийняття та збереження клієнтів в аудиторській фірмі, в складі якої працює 5 сертифікованих аудиторів. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити асистентам важливість для аудитора отримання знань про бізнес клієнтів.

Від Вас потрібно:

1. Надати повну відповідь на такі питання:

а) для яких питань аудиторської перевірки важливим є знання бізнесу клієнта;

б) які попередні відомості про клієнта повинен одержати аудитор перед прийняттям завдання.

Вказати з посиланням на відповідні Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:

2. Розглядаючи питання про прийняття завдання з аудиту, навести приклади джерел інформації, з яких аудитор може одержати відомості про галузь та суб'єкта господарювання, та описати процедури для оцінювання потенційних клієнтів.

Завдання 3

28 лютого 2008 року в аудиторську фірму зателефонував представник одного відкритого акціонерного товариства (надалі-"ВАТ"), який висловив бажання дізнатися про умови, на яких Ваша фірма здійснить аудиторську перевірку фінансової звітності за 2007 рік великого підприємства, а саме: про вартість послуг та термін проведення перевірки. В свою чергу, для погодження умов прийняття завдання Ви запропонували організувати зустріч керівництва Вашої фірми та потенційного клієнта. У відповідь Ви отримали відмову від проведення зустрічі між керівниками, так як керівництво ВАТ має дуже напружений графік роботи і не має можливості зустрітися з аудиторами. На закінчення розмови представник ВАТ порадив Вам ознайомитися з інформацією про діяльність ВАТ на його сайті, на якому знаходиться також фінансова звітність ВАТ за останні 3 роки, та надіслати в триденний термін за вказаною на цьому сайті електронною адресою пропозиції аудиторської фірми щодо умов здійснення аудиторської перевірки.

Про цю телефонну розмову Ви доповіли керівнику аудиторської фірми та отримали від нього доручення зібрати необхідну інформацію для оцінювання потенційного клієнта та визначення доцільності прийняття завдання з аудиту.

Враховуючи обмеження в часі для розробки пропозицій та скориставшись порадою представника ВАТ, Ви ознайомилися з сайтом ВАТ та отримали з нього наступну інформацію:

1) дохід (виручка) від реалізації продукції за 2007 рік склав 1,25 млрд. грн., а прибуток - 60 млн. грн. (за 2006 рік відповідні показники становили 1,12 млрд. грн. та 80 млн.грн.);

2) у фінансовій звітності ВАТ примітки до річної фінансової звітності наведені лише за типовою формою №5 "Примітки до річної фінансової звітності";

3) попереднім аудитором ВАТ в 2003 - 2006 роках була аудиторська фірма з "великої" четвірки;

4) в 2007 році ВАТ започаткувало новий бізнес в телекомунікаційній галузі;

5) загальні збори акціонерів планується провести 22 квітня 2008 року;

6) серед акціонерів ВАТ, що володіють більше 5% акцій, знаходиться батько керівника Вашої аудиторської фірми (він володіє 6,1% акцій).

Виходячи з інформації, наведеної в пп. 1)-6) цього ситуаційного завдання, Вам потрібно описати свої професійні судження, які допоможуть керівнику аудиторської фірми визначитися з питання доцільності (чи недоцільності) прийняття завдання з аудиту фінансової звітності ВАТ.

Завдання 4

До аудиторської компанії Аудит-ХХ було направлено листа-пропозицію від власника компанії «Стратос», яка займається закупкою побутової хімії за кордоном, щоб провести аудиторську перевірку в рамках ЗЕД. (зовнішньоекономічної діяльності)

Аудиторська фірма направляє до компанії «Стратос» керівника аудиторської групи пана Сергіенко М. В., та аудиторську групу в складі Федірко В.Л., Гуров А.К., Куц К.С. (асистент). Ваша мета розробити план аудиторської перевірки та скласти програму аудиту по перевірці операцій по поставкам товарів від нерезидентів.

1) Заповнить таблицю1 «План аудиту» використавши наступну інформацію.

Таблиця 1

План аудиту

№ з/п

Заплановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Примітки

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Вивчення системи внутрішнього контролю;

уточнення аудиторського ризику та його компонентів;

уточнення стратегії аудиту та об'єму робіт;

розрахунок суттєвості;

розробка плану та програми аудиту;

розрахунок бюджету витрат часу

Укладання договору

Групування виявлених помилок;

формування робочого документу можливих виправлень; аналіз суттєвості невиправлених помилок; перевірка узгодженості показників після виправлень; оцінка можливості підприємства продовжувати свою діяльність;

оформлення контрольного листа завершення аудиту; вибір аудиторського висновку і формування аудиторського звіту;

підпис акта прийому-здачі аудиторського висновку

Збір аудиторських свідчень;

документування перевірки;

оцінка аудиторських свідчень;

оцінка зразка вибірки;

коригування програми аудиту;

виконання програми;

тестування контрольних процедур;

підтвердження правильності обраної стратегії;

у разі не підтвердження здійснюється зміна запланованого

об'єму тестів підтвердження;

збір аудиторських свідчень згідно переглянутого або запланованого об'єму; документування перевірки; оцінка свідчень

Знайомство з компанією «Стратос»

попередня оцінка аудиторського ризику та його компонентів; попередній вибір стратегії аудита та обсягу робіт; вирішення питання про можливість перевірки; вирішення питань договору;

обмін з компанією «Стратос» листом зобов'язанням

2) Скласти програму аудиту

Програма аудиту

з/п

Перелік аудиторських процедур за розділами аудиту

Період проведення процедур перевірки

Виконавець

Обсяг перевірки

Назва робочих документів аудитора

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4