Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3709. Семінар №6, Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Семінар №6, Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

« Назад

Код роботи: 3709

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №6, Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Види внутрішнього контролю, їх місце, роль та особливості побудови суб’єктами господарювання з різними організаційно-правовими формами. Аудит (аудиторські послуги) в системі внутрішнього контролю. Поняття та складові системи внутрішнього контролю. Розуміння суб’єкта господарювання. Середовище контролю. Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання. Інформаційні системи підприємства та обмін інформацією. Процедури контролю. Моніторинг заходів контролю. Оцінка аудитором ефективності системи внутрішнього контролю підприємства та її документування.

Сутність та об’єкти внутрішнього аудиту. Особливості внутрішнього аудиту. Мета та завдання внутрішнього аудиту. Організаційні засади внутрішнього аудиту. Розгляд роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання його результатів.

Самостійна робота студентів

1. Для закріплення теоретичного матеріалу розробити схему класифікації внутрішнього контролю.

2. Дати характеристику типів організаційних структур апарату внутрішнього аудиту у вигляді таблицю 1.

Таблиця 1

Типи структур апарату внутрішнього аудиту

зп

Тип структури

Характеристика

1.

Лінійне підпорядкування

 

2.

Лінійно-штабне підпорядкування

 

3.

Комбінована структура

 

Завдання 1

Провести дослідження (див. табл. 2) об’єктів внутрішнього аудиту за варіантами:

I. касові операції;

II. запаси;

III. дебіторська заборгованість;

IV. основні засоби;

V. власний капітал;

VI. витрати.

Результати навести у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Дослідження об’єкта внутрішнього аудиту ________________

Об’єкт внутрішнього аудиту

 

Основні напрямки контролю

Джерела отримання інформації

Методичні прийоми та способи

Основні нормативні документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання 2

Нещодавно вас призначили аудитором компанії «Хайсон Отель», яка володіє й управляє приблизно 100 готелями. Компанія відкрила відділ внутрішнього аудиту, який розташований у головному офісі. Працівники служби внутрішнього аудиту з метою виконання контрольних функцій регулярно відвідують готель. У кожному готелі є комп'ютер, який реєструє резервування кімнат і виписку рахунків на оплату послуг..

Необхідно:

а) проаналізувати умови здійснення внутрішнього контролю персоналом відділення внутрішнього аудиту компанії "Хайсон Отель";

б) описати характер взаємовідносин між внутрішнім та зовнішнім аудиторами та наскільки можливо покладатися на результати їх роботи;

в) як вплинуть задовільні результати роботи внутрішніх аудиторів на виконання завдань зовнішніх аудиторів?

Завдання 3

Розробити тест внутрішнього контролю за формою, наведеною в таблиці 3, за варіантами:

I. основні засоби;

II. нематеріальні активи;

III. запаси;

IV. статутний капітал;

V. облік розрахунків з різними дебіторами;

VI. витрати діяльності підприємства (клас 9).

Таблиця 3

Витяг з анкети внутрішнього контролю

Аудиторська фірма _______________________________

Підприємство ____________________________________

Період перевірки__________________________________

Тести внутрішнього контролю _______________________________

Мета контролю:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Зміст

Варіанти відповіді

Примітки

Так

Ні

Інформація відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4

Скласти оптимальну, на Ваш погляд, схему послідовності внутрішнього контролю процесу реалізації на промисловому підприємстві.

Завдання 5

Розробити власну модель організації внутрішнього контролю торговельного підприємства, відобразити взаємозв’язки з структурними підрозділами підприємства.

Нормативні документи

1. МСА 315 "Розуміння суб'єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень".

2. МСА 330 "Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків".

3. МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту.