Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3707. Семінар №3, Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг

Семінар №3, Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг

« Назад

Код роботи: 3707

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №3, Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Теоретичні питання

Аудитор у суспільстві та вимоги до нього. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів та мета їх впровадження. Особливості використання терміну “професійний бухгалтер” у світовій лексиці. Кодекс етики професійних бухгалтерів та його побудова.

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до всіх професійних бухгалтерів. Чесність. Об’єктивність. Професійна компетентність та належна ретельність. Конфіденційність. Професійна поведінка.

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до професійних бухгалтерів-практиків. Професійне призначення. Конфлікт інтересів, Другий висновок. Гонорари та інші винагороди. Рекламування аудиторських послуг. Подарунки та заохочення. Зберігання активів клієнта. Особливості додержання принципів об’єктивності та незалежності за видами аудиторських послуг (завдань).

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до штатних професійних бухгалтерів. Потенційні конфлікти. Підготовка та подання інформації. Достатня компетентність. Фінансові інтереси. Заохочення.

Контроль якості роботи аудиторів та його забезпечення. Нормативне регулювання контролю якості МФБ та АПУ. Стандарти контролю якості. Зовнішній та внутрішній контроль якості роботи аудиторів та аудиторських фірм. Організація та проведення контролю якості Аудиторською палатою України. Політика аудиторської фірми щодо контролю якості праці аудиторів за заходи щодо її реалізації. Елементи системи контрою якості: відповідальність керівництва; етичні вимоги; прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань; людські ресурси; виконання завдання; моніторинг. Документація в системі контролю якості.

Самостійна робота студентів

Для закріплення теоретичного матеріалу щодо загроз та шляхів їх усунення скласти з використанням «Кодексу етики професіних бухгалтерів» таблицю 1.

Таблиця 1

Приклади загроз та застережних заходів

зп

Загрози

Застережні заходи

Види загроз

Приклади обставин

1.

Загроза власного інтересу

 

 

2.

Загроза власної оцінки

 

 

3.

Загроза захисту

 

 

4.

Загроза особистих стосунків

 

 

5.

Загроза тиску

 

 

Ситуаційне завдання 1

Аудиторська фірма «Партнер» здійснює аудит фінансової звітності АТ „Прогрес” за 2009 рік. Під час аудиторської перевірки до керівництва аудиторської фірми звернувся Голова АТ Харченко А.Г. з проханням допомогти вирішити певні облікові питання та проблеми, щодо яких існують певні сумніви. В зв’язку з цим, сертифікованому аудитору Симоненко А.Т., який очолював аудиторську перевірку, було запропоновано надати аудиторські послуги, не пов’язані безпосередньо з виконанням завдання з аудиторської перевірки. Вказати які види загроз виникають для незалежності аудиторської фірми та визначити які застережливі заходи слід ужити у зв’язку з пропозицією надання наступних видів послуг:

а) перевірку та уточнення даних балансу щодо дебіторської заборгованості станом на 01.01.10.;

б) послуги у сфері оподаткування, зокрема, допомога клієнту у вирішенні спірних питань із визначення податкових зобов’язань з ПДВ;

в) послуги, пов’язані з розробкою та впровадженням інформаційних систем на підприємстві;

г) юридичні послуги, зокрема, послуги з консультацій та підтримки щодо сумнівних контрактів;

д) послуги з підбору вищого управлінського персоналу для підприємства-клієнта.

Зробити аналіз впливу виконання послуг (а, б, в, г, д) на незалежність аудиторської перевірки.

Ситуаційне завдання 2

Відомій в широких колах громадськості аудиторській фірмі «Консалт» у черговий раз запропоновано за великий гонорар провести аудиторську перевірку. Стало відомо, що деякі аудитори АФ «Консалт» досить часто отримують додаткову винагороду від клієнтів, фінансову звітність яких перевіряють, та залежать від керівництва клієнтів, оскільки останні можуть замінити аудитора та запросити „більш зручного” для себе аудитора. Надати особисту оцінку, з точки зору, дотримання етичних норм поведінки щодо висловлень деяких представників громадськості стосовно того, що незалежність аудиторів зазначеної аудиторської фірми може бути поставлена під сумнів. Оцінити ситуацію у відповідності до положень «Кодексу етики професійних бухгалтерів»

Ситуаційне завдання 3

В під час укладання договору на проведення аудиту фінансової звітності між АТ «XXІ століття» та аудиторською фірмою «Найкращий результат» було досягнуто домовленості про призначення досить низької ціни порівняно з іншими аудиторськими компаніями. Висловити Вашу думку щодо правомірності таких дій з боку аудиторської фірми. Навести можливі застережні заходи, що дозволять зменшити загрозу незалежності, яка виникає при визначенні розміру гонорару і певного тиску керівництва замовника.

Ситуаційне завдання 4

Аудитором Петренко М.М. на торгівельному підприємстві ТОВ «Рута» виявлені факти фальсифікації та підробки бухгалтерських документів, а також випадки зберігання значних сум неоприбуткованої готівки.

Проаналізувати ситуацію та дати обґрунтовані відповіді на питання:

- Чи повинен аудитор в цьому випадку дотримуватись принципу конфіденційності, отриманої в ході перевірки інформації?

- Чи зобов’язаний він повідомляти про такі факти відповідні органи?

Ситуаційне завдання 5

У сертифікованого аудитора Поліщука О.Р., який очолював аудиторську перевірки АКБ «Інтеграл», виникла необхідність в консультації експерта щодо експертної оцінки вартості основної будівлі банківської установи. Але у зв’язку з недостатнім фінансуванням та побоюваннями щодо оприлюднення такої інформації в наданні послуг експерта йому було відмовлено.

Назвати який саме принцип професійної етики аудиторів в цьому випадку порушений. Які загрози при цьому виникають та які застережні заходи слід застосувати для їх усунення? Обґрунтувати відповідь.

Завдання 6

Аудиторська фірма «Аудит XXI» у відповідності до рішення АПУ «Про затвердження концептуальної основи контролю якості аудиторської діяльності в Україні» від 27.09.2007 має розробити та впровадити в свою практику систему контролю якості аудиторських послуг. Які складові такої системи можна виділити?

Завдання 7

Керівнику аудиторської перевірки Романенко С.А. необхідно проконтролювати якість виконання завдань старшим аудитором Бондаренко А. М. та асистентом Кравченко С.М.

Розробити:

а) перелік завдань для здійснення контролю якості аудиторської перевірки у формі таблиці 2.

Таблиця 2

Типовий перелік завдань для здійснення контролю якості аудиторської перевірки

Зміст завдання

Виконавець

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

б) перелік тестових запитань щодо здійснення контролю якості аудиторської перевірки у формі таблиці 3.

Таблиця 3

Тестові запитання щодо здійснення контролю якості аудиторської перевірки

Зміст запитання

Відповідь

Так

Ні

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-XII ст. 16-22.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2007 р. / Пер. З англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС”, 2007. – С. 14-122.

Нормативні документи

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-XII ст. 16-22.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2007 р. / Пер. З англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС”, 2007. – С. 14-122.

3. Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інше надання впевненості, та надають супутні послуги».

4. Міжнародний стандарт аудиту 220 "Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації".

5. Концептуальна основа контролю якості аудиторської діяльності в Україні», рішення АПУ від 27.09.2007 № 182/3.

6. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами системи контролю якості аудиторських послуг», рішення АПУ 27.09.07, № 182.