Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3706. Семінар №2, Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання

Семінар №2, Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання

« Назад

Код роботи: 3706

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №2, Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Питання до теми

Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у зарубіжних країнах. Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. Аудиторська палата України її статус та функції. Спілка аудиторів України та інші професійні організації. Підготовка аудиторів та їх сертифікація. Підвищення кваліфікації аудиторів. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, права, обов’язки та відповідальність. Реєстрація суб’єктів аудиторської діяльності та її особливості. Види та організаційна структура аудиторських фірм. Типи аудиторів у світовій практиці. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на світовому та національному рівні.

Поняття та види законодавчого та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в Україні. Закони України та інші нормативні акти, що регламентують здійснення аудиту в Україні. Нормативні акти, що затверджені Аудиторською палатою України. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, особливості їх розробки, введення в дію, побудови та застосування на національному рівні. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Внутрішньо-фірмові нормативи аудиту. Особливості законодавчого регулювання аудиту у зарубіжних країнах.

Завдання 1

Порівняйте функції та напрями діяльності Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України.

Таблиця Порівняльний аналіз діяльності професійних аудиторських організацій.

Критерії

АПУ

САУ

Дата створення

 

 

Керівництво

 

 

Функції

 

 

Підрозділи

 

 

Нормативні документи

 

 

Завдання 2

Ви член АПУ, делегований від Національного Банку України. Яких повноважень набувають члени АПУ з дня їх делегування до АПУ в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом, їх права та обов’язки?

Завдання 3

Статутом аудиторської фірми «Віта» передбачено, що вкладений капітал при її створенні розподілено таким чином: представники Німеччини – 20%, представники Великої Британії – 20%, представники України (фізичні особи, що мають сертифікати аудитора) – 60%.

Чи має право Аудиторська палата внести цю фірму до Реєстру?

Завдання 4

Аудиторську фірму «Контакт» створено згідно з чинним законодавством 25 травня 2009 р. До складу її засновників входить українська аудиторська фірма «Аудит», яку зареєстровано суб'єктом аудиторської діяльності (20 % вкладеного капіталу), та фізичні особи — четверо громадян України (по 20 % вкладеного капіталу), які мають сертифікати аудитора. У грудні 2008 р. фірму включено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності. 1 серпня 2009 р. рішенням правління фірми зі складу її засновників виведено одного громадянина і включено замість нього іншого (без сертифіката).

Чи залишиться фірма «Контакт» в Реєстрі Аудиторської палати?

Завдання 5

Визначити правомірність отримання сертифіката аудитора такими особами та обґрунтувати свою відповідь:

1. Громадянка Німеччини, що пропрацювала 3 роки підряд на посаді головного бухгалтера в Україні та має вищу освіту за спеціальністю „Фінанси".

2. Студент 5 курсу юридичного інституту, що має 4 роки стажу роботи юристом.

3. Бухгалтер приватної фірми "Орел", що має диплом Гарвардського університету, 3 роки стажу роботи бухгалтером у США та 5 років досвіду роботи щодо здійснення внутрішнього аудиту фірми "Орел".

4. Бухгалтер фірми "Інфо-Аудит", що працює 5 років на цій посаді, має вищу освіту зі спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

5. Громадянка США, що має вищу економічну освіту та пропрацювала 5 років помічником аудитора в Україні.

6. Менеджер фірми "Кока-Кола", зі стажем 10 років, що має вищу освіту зі спеціальності "Облік і аудит".

Завдання 6

При аудиторській перевірці, аудитор не зміг виявити перекручень звітності, в результаті чого клієнт зазнав збитків у вигляді сплати штрафів, пені. Клієнт в цьому випадку стверджує,що аудитор зміг би знайти ці перекручення, як би не його недбалість. Чи є доцільним звинувачення і яку відповідальність несе аудитор в разі доказу його вини.

Завдання 7

ЗАТ «Барс» не може повернути позику банку через неплатоспроможність. Банк подає в суд на ЗАТ «Барс» і наймає аудитора для перевірки фінансової звітності ЗАТ. Закінчивши перевірку, аудитор робить висновок, що попередній аудит був зроблений неналежним чином і позитивний висновок, наданий попередньою перевіркою, невірний. Чи може банк вимагати, щоб аудиторська фірма відшкодувала заподіяні збитки, посилаючись на те, що аудит був проведений з неналежною ретельністю?

Завдання 8

Ви є керівником великої аудиторської фірми. Як Ви бачите структуру своєї аудиторської фірми, яким видом діяльності ви б займались та яких співробітників (групи співробітників) ви б обирали для найкращої та ефективної роботи своєї фірми.

Покажіть це схематично.

Самостійна робота. (домашнє завдання до 2 теми)

Завдання 9 Заповнити таблицю щодо систем сертифікації аудиторів в різних країнах. ( на прикладі України)

Країна

Нормативні акти,

що визначають статус аудитора

Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання іспиту)

Документ, що засвідчує статус аудитора

Україна

Закон України „Про аудиторську діяльність" 22.04.1993 р.

вища економічна або юридична освіта, (документ), про здобуття якої визнається в Україні, 3-річний досвід безперервної роботи ревізором, бухгалтером, юристом, фінансистом, економістом, асистентом аудитора

сертифікат типу А,Б

Англія

 

 

 

Швеція

 

 

 

Японія

 

 

 

Франція

 

 

 

Німеччина

 

 

 

Польща

 

 

 

Росія

 

 

 

Білорусь

 

 

 

Азербай­джан

 

 

 

США