Распечатать страницу

Практичне завдання №1, Організація облікового процесу

« Назад

Код роботи: 3697

Вид роботи: Практичне завдання

Предмет: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Тема: №1, Організація облікового процесу

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Завдання 1. Організація первинного обліку

Вправа 1. Зробити перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод».

Вправа 2. Розробити для підприємства форми первинних облікових документів з обліку амортизаційних відрахувань.

Вправа 3. Створити таблицю руху акту приймання передачі основних засобів на етапі первинного обліку.

Вправа 4. Розробити форму Книги (журналу) реєстрації первинних облікових документів для форм, розроблених у вправах 1-3.

Завдання 2. Організація поточного обліку

Вправа 1. Зробити перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання фінансової звітності, відібрати облікові реєстри для поточного обліку та інші носії інформації, необхідні за умов ручного варіанта обліку ВАТ «Київський маргариновий завод».

Вправа 2. Розробити для підприємства альбом форм облікових реєстрів для складання звіту про фінансові результати.

Вправа 3. Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних облікових документів з обліку амортизаційних відрахувань.

Вправа 4. Скласти графік (схему) документообігу.

Вправа 5. Розробити зведений графік документообігу реєстрів для складання фінансової звітності.

Вправа 6. Розробити робочий план рахунків згідно обліку фінансових результатів.

Вправа 7. Розробка цифрового кодифікатора рахунків синтетичного та аналітичного обліку – для майбутньої роботи в умовах ЕОМ та АРМ бухгалтера.

Вправа 8. Машинограма - відомість синтетичного обліку рахунку 791 „Результати основної діяльності”.

Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу процесу капіталу (власності)

Розробити загальну схему відображення господарських операцій облікового процесу.

Вправа 1. Власного капіталу.

Вправа 2. Залученого капіталу на основі контрактів.

Вправа 3. Тимчасово використовуваного суспільного капіталу до проведення розрахунків.