Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 3637. Індивідуальна робота Страхування відповідальності в Україні: проблеми і перспективи

Індивідуальна робота Страхування відповідальності в Україні: проблеми і перспективи

« Назад

Код роботи: 3637

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Фінанси

Тема: Страхування відповідальності в Україні: проблеми і перспективи

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Кривошлик Т.Д. Сегмент видів страхування відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки на страховому ринку України

2. Лобова О. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні

3. Рубцова Н.М. Законодавче забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні

4. Чекмарьова Л.Ю. Страхування професійної відповідальності адвоката

Висновок

Список використаних джерел

Отже, здійснивши аналітичний огляд чотирьох наукових публікацій на тему “Страхування відповідальності в Україні: проблеми i перспективи”, можна зробити висновок, що проблеми у сфері страхування відповідальності у нашій країні залишаються відкритими та не дослідженими до кінця. 

Щодо проаналізованих статей, варто зазначити, що досить цікавим було дослідження Кривошлик Т.Д. (“Сегмент видів страхування відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки на страховому ринку України”), у якому було доволі детально проаналізовано проблеми нинішнього стану страхування відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки на страховому ринку нашої країни. Також, на мою думку, були досить пізнавальними публікації Лобової О. (“Особливості страхування професійної відповідальності в Україні”) та Чекмарьової Л.Ю. (“Страхування професійної відповідальності адвоката”), де було висвітлено роль та основні проблеми страхування відповідальності в Україні з точки зору відповідних професій, що є, безумовно, досить важливим i цікавим у вивченні даного питання. Найменше вразила стаття Рубцової Н.М. (“Законодавче забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні”), у якій проблеми та перспективи страхування відповідальності власників автотранспортних засобів були досліджені досить поверхнево, лише з точки зору вітчизняного законодавства, a матеріал був поданий “сухо”, без унаочнення на схемах чи в таблицях.

На мою думку, в Україні існує безліч проблем щодо страхування відповідальності, як у нормативно-правовому забезпеченні, так i в науковому дослідженні  цього питання. Тому, вітчизняним вченим-економістам вартувало би приділити більше уваги даній проблематиці, a також стандартизації законодавчих i нормативних актів цієї сфери до міжнародних вимог, особливо у світлі інтеграції нашої країни до Європейського Союзу.

1. Кривошлик Т.Д. Сегмент видів страхування відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки на страховому ринку України / Т.Д. Кривошлик // Фінанси, облік i аудит: збірник наукових праць / Міністерство освіти i науки України, ДВНЗ “КНЕУ імені В. Гетьмана”; редкол.: В.М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2016. – Випуск 2. – С. 64–79. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/20448/1/64-79.pdf

2. Лобова О. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні / О. Лобова // Вісн. КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Екон. - 2015. - Випуск 3. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2015_3_11

3. Рубцова Н.М. Законодавче забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні / Н.М. Рубцова // Зб. наук. пр. ТДАУ (екон. наук.). - 2016. - № 1. - С. 96-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2016_1_21

4. Чекмарьова Л.Ю. Страхування професійної відповідальності адвоката / Л.Ю. Чекмарьова // Наук. вісн. ХДУ. Сер. юр. наук. – Вип. 3. – Т. 3. – С. 173-178. - Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo03/part_3/44.pdf