Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация учета \ 3419. Контрольна робота Особливості організації і методики бухгалтерського обліку ДПАТ Будівельна компанія «Укрбуд»

Контрольна робота Особливості організації і методики бухгалтерського обліку ДПАТ Будівельна компанія «Укрбуд»

« Назад

Код роботи: 3419

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Організація обліку

Тема: Особливості організації і методики бухгалтерського обліку ДПАТ Будівельна компанія «Укрбуд»

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Завдання 1. Описати і обґрунтувати специфічні особливості організації і методики бухгалтерського обліку Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»», та їх вплив на формування облікової політики підприємства. Опис може мати довільну форму і структуру.

Завдання 2. Для організації забезпечення підприємства нормативними та методичними документами, що регламентують організацію обліку на окремих ділянках скласти опис необхідних нормативних та методичних матеріалів, що регулюють облік розрахунків.

Завдання 3. Для визначення обсягу робіт з організації підсумкового обліку та здійснення контролю наявності нормативних документів, що регулюють складання звітності, скласти опис необхідних нормативних та методичних матеріалів для складання періодичної звітності.

Завдання 4. Скласти перелік законодавчо-нормативних актів та методичних матеріалів, що необхідні для роботи працівника бухгалтерії відповідно до його посади та службових обов’язків (головного бухгалтера). Перелік подати у формі, що представлена у таблиці 3.

Завдання 5. Скласти перелік нормативних документів, що регламентують загальні засади діяльності підприємства, та необхідні для роботи бухгалтерії ДПАТ «БК «Укрбуд»».

Завдання 6. Назвіть по три носія облікової інформації, що характерні для первинного, поточного і узагальнюючого етапів облікового процесу та заповніть таблицю 5. Перелік документів сформуйте самостійно користуючись інформацією про підприємство.

Завдання 7. За переліком, вказаних у таблиці 5 документів ПАТ «Укрбуд» складіть графік документообігу у вигляді таблиці 6. Наведіть приклад п’яти носіїв.

Завдання 8. Облікова номенклатура – це перелік господарських фактів про господарські засоби, їх джерела, господарські операції та результати господарської діяльності. На діючому підприємстві облікова номенклатура формується залежно від фактичних умов роботи підприємства. На новоствореному підприємстві номенклатури розробляють з урахуванням досвіду діючих підприємств.

Складіть перелік облікових номенклатур (5-7 прикладів) за розрахунками з дочірніми підприємствами користуючись нижченаведеною таблицею 7.

Завдання 9. Облікова номенклатура поточного обліку є основою майбутнього плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та господарських операцій. На підприємстві затверджений Мінфіном України типовий план рахунків бухгалтерського обліку має бути деталізований (уточнений) для потреб товариства відповідно до його технологічних та організаційних особливостей. Складіть робочий план рахунків для ПАТ «Укрбуд» в частині обліку проектних робіт (які є одним із основних видів діяльності підприємства) і представте його у вигляді таблиці.

Завдання 10. За даними про підприємство необхідно:

- визначити елементи облікової політики, що повинні бути регламентовані в Наказі про облікову політику підприємства (додаток А);

- обрати з можливих варіантів, що представлені у таблиці, варіант доцільний для підприємства та заповнити третю колонку таблиці 9.

Завдання 11. За топологічним об’єктом «необоротні активи» та з врахуванням інформації про підприємство:

- визначити склад робочої групи, що має брати участь у розробці Наказу з облікової політики;

- визначити елементи облікової політики, що необхідно включити до Наказу з облікової політики;

- визначити необхідні додатки до наказу про облікову політику;

- обґрунтувати доцільність застосування виробничого методу нарахування амортизації для вантажного автомобіля ГАЗ 33021 «ГАЗель» та прямолінійного для легкового автомобіля фіат «Брава», що знаходяться на балансі підприємства;

- визначити підходи до формування ліквідаційної вартості основних засобів.

Завдання 12. Для організації взаємовідносин бухгалтерії та інших структурних підрозділів підприємства розробити розділ Положення про бухгалтерію «Взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства».