Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация учета \ 3417. Контрольна робота Особливості організації і методики бухгалтерського обліку ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Більшовик»

Контрольна робота Особливості організації і методики бухгалтерського обліку ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Більшовик»

« Назад

Код роботи: 3417

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Організація обліку

Тема: Особливості організації і методики бухгалтерського обліку ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Більшовик»

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Завдання 1. Описати і обґрунтувати специфічні особливості організації і методики бухгалтерського обліку Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик»», та їх вплив на формування облікової політики підприємства. Опис може мати довільну форму і структуру. (Об’єм 3-4 абзаци).

Завдання 2. Для організації забезпечення підприємства нормативними та методичними документами, що регламентують організацію обліку на окремих ділянках скласти опис необхідних нормативних та методичних матеріалів, що регулюють облік витрат, доходів та фінансових результатів.

Завдання 3. Для визначення обсягу робіт з організації підсумкового обліку та здійснення контролю наявності нормативних документів, що регулюють складання звітності, скласти опис необхідних нормативних та методичних матеріалів для складання річної звітності.

Завдання 4. Скласти перелік законодавчо-нормативних актів та методичних матеріалів, що необхідні для роботи працівника бухгалтерії відповідно до його посади та службових обов’язків (головного бухгалтера). Перелік подати у формі, що представлена у таблиці 3.

Завдання 5. Скласти перелік нормативних документів, що регламентують організацію обліку, та необхідні для роботи бухгалтерії ПАТ «НВП «Більшовик»».

Завдання 6. За даними про підприємство необхідно:

- визначити елементи облікової політики, що повинні бути регламентовані в Наказі про облікову політику підприємства (додаток А);

- обрати з можливих варіантів, що представлені у таблиці, варіант доцільний для підприємства та заповнити третю колонку таблиці 9.

Завдання 7. За топологічним об’єктом «товарно-матеріальні цінності» та з врахуванням інформації про підприємство:

- визначити склад робочої групи, що має брати участь у розробці Наказу з облікової політики;

- визначити елементи облікової політики, що необхідно включити до Наказу з облікової політики;

- обґрунтувати вибір методики накопичення та розподілу транспортно-заготівельних витрат враховуючи наявність вантажного автомобіля, який обслуговує одночасно постачальницьку та збутову діяльності;

- визначити особливості побудови робочого Плану рахунків та графіку документообороту в частині паливно-мастильних матеріалів (враховуючи наявність талонів та необхідність обліку палива в баках транспортних засобів).

Завдання 8. Для організації взаємовідносин бухгалтерії та інших структурних підрозділів підприємства розробити розділ Положення про бухгалтерію «Взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства».