Распечатать страницу

Лекція №19 - Фінанси Європейського Союзу

« Назад

Код роботи: 3213

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №19, Фінанси Європейського Союзу

Кількість сторінок: 71

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції

2. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу

3. Бюджет Європейського Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес

4. Гармонізація та уніфікація податкової політики в межах Європейського Союзу

5. Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро

6. Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної фінансової політики

Рекомендована література

1. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.: К.І.С.,2004. – 260 с.

2. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

3. Киреев А.П. Международная зкономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. – Ч. 1: Международная микрозкономика: движение товаров и факторов производства. – М., 1999. – 416 с.

4. Кириленко О., Лучка А. Зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в Болгарії та Польщі: досвід реформ та висновки для України // Світ фінансів. – 2007. – № 3.

5. Козюк В. Фіскальна політика країн Центрально-Східної Європи: проблеми функціональної та номінальної конвергенції // Світ фінансів. – 2007. – № 2.

6. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 240 с.

7. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. / За ред. С.В. Мочерного. – Т. 1. – Л.: Світ, 2005. – 616 с.

8. Мрочковська Б. Використання коштів бюджетів місцевого самоврядування Польщі: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти // Світ фінансів. – 2005. – №3– 4.

9. Mycuс H. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С.,2005. – 466 с.