Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 3212. Лекція №18 - Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Лекція №18 - Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

« Назад

Код роботи: 3212

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №18, Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою

2. Фінансова система Сполучених Штатів Америки

3. Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини

4. Фінансова система Великої Британії

5. Фінансова система Франції

6. Фінансова система Японії

7. Загальна характеристика фінансів Скандинавських країн

Рекомендована література

1. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

2. Лютий І., Рожко О. Сучасні тенденції та використання державного кредиту у розвинутих зарубіжних країнах // Світ фінансів. – 2006. – № 4.

3. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 240 с.

4. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523 с.

5. Рудий К.В. Финансовые, денежные и кредитные системи зарубежных стран: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2004. – 400 с.

6. Суторміна В.М. та ін. Держава – податки – бізнес (зі світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

7. Сутормина В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. –566 с.