Распечатать страницу

Лекція №17 - Фінансова безпека держави

« Назад

Код роботи: 3211

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №17, Фінансова безпека держави

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи

2. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки

3. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави

Рекомендована література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

2. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР.

3. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР.

4. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 p. № 964-IV.

5. Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007.

6. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, прийнята Міністерством економіки України від 2 березня 2007 р.

7. Барановський O. Фінансова безпека: Монографія / Ін-т екон. прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.

8. Концепція економічної безпеки України / За ред. В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозування НАН України, 1998.

9. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: Монографія. – К.: КВЩ, 1999.– 461с.

10. Царук О. Концептуальні основи та статистичні індикатори оцінки боргової безпеки держави // Світ фінансів. – 2007. – № 1.

11. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.