Распечатать страницу

Лекція №16 - Міжнародні фінанси

« Назад

Код роботи: 3210

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №16, Міжнародні фінанси

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів

2. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу

3. Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів

Рекомендована література

1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2. Козюк В. Диверсифікація чи регіональна інтеграція як зовнішньоекономічні орієнтири країн: аналіз з позицій монетарних проблем глобалізації // Світ фінансів. – 2005. – № 3–4.

3. Луцишин 3. Світові фінансові центри у глобальній фінансовій архітектурі // Світ фінансів. – 2006. – № 3.

4. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць та ін.; За заг. ред. О.М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.

5. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; За ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

6. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

7. Рожок Л. Регулювання міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації світової економіки // Світ фінансів. – 2005. – № 3–4.

8. Юрій С. Міжнародні фінанси в умовах глобалізаційних процесів // Світ фінансів. – 2006. – № 3.

9. Юрій С. Теоретичні постулати міжнародних фінансів // Журнал європейської економіки. – 2003. – Т. 2. – № 1.