Распечатать страницу

Лекція №15 - Фінансовий менеджмент

« Назад

Код роботи: 3209

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №15, Фінансовий менеджмент

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Сутність фінансового менеджменту

2. Фінансові рішення, їх розробка, прийняття та реалізація

3. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

5. Принципи і функції фінансового менеджменту, їх характеристика

6. Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові

Рекомендована література

1. Бланк И.Л. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.

2. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – X.: Видав, дім "ІНЖЕК", 2003. – 240 с.

3. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 204 с.

4. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 531 с.

5. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

6. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 520 с.

7. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецький С.О. та ін. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 274 с.

8. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. A.M. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

9. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.