Распечатать страницу

Лекція №14 - Фінансовий ринок

« Назад

Код роботи: 3208

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №14, Фінансовий ринок

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин

2. Сегментація фінансового ринку

3. Характеристика інструментів фінансового ринку

4. Суб'єкти фінансового ринку

5. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення

Рекомендована література

1. Алексеєнко Л.М. Вплив державного регулювання економіки на становлення інститутів ринку // Світ фінансів. — 2007. — № 2.

2. Алексеєнко Л.М; Кузнєцова Л.В. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу // Світ фінансів. — 2006. — № 3.

3. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку: Монографія. — К.: Видав, дім "Максимум"; Т.: Екон. думка, 2004. — 424 с.

4. Бланк Й.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. — Т. 1. — К.: Пика-Центр: Эльга, 2001.

5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ПІ // Офіційний вісник України. — 2000. — № 52.

6. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" від 3 червня 1999 р. № 719-ХІУ // Офіційний вісник України.—1999.—№26.

7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра­їні" від ЗО жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.—1996.—№51.

8. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпо­ративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Офіційний вісник України. — 2001. — № 16.

9. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40.

10. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-ІП // Офіційний вісник Укра­їни. — 2001.—№ 32.

11. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20 вересня 2001 р. № 2740-ІІІ // Офіційний вісник України. 2001. — № 42.

12. Лютий 1.0., Алексеєнко М.Д., Алексеєнко Л.М. Традиційно усталені та новітні засади діяльності фінансових посередників у конкурентному середовищі // Вісник ТАНГ. — Т., 2004. — Вип. 5/1.

13. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. — Херсон: Олді-плюс, 2005. — 572 с.

14. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. —К.: Знання-Прес, 2002.—535с.

15. Юрій С.І., Алексеєнко Л.М. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі // Економіка України. — 2007. — № 10.